Schválená novela zákona o DPH od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025

Pripravte sa na novinky v DPH od 1. júla 2024 a 1. januára 2025 s daňovou expertkou Ing. Soňou Ugróczy. Na webinári vás oboznámi s novými pravidlami registrácie, so zavedením samozdanenia pri dovoze tovaru, s novým finančným prenájmom, ako aj so znížením hodnoty na doklad z pokladnice, e-kasy a tankovacieho automatu. Dozviete sa, aké úľavy čakajú malé podniky, kedy môžete odložiť registráciu, na aké zmeny sa musia pripraviť reštaurácie a aké doklady budete môcť vyhotovovať bez DPH.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
17. 6. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Webinár 17. 6. 2024 70 € 84 €

Schválená novela zákona o DPH od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025

Pripravte sa na novinky v DPH od 1. júla 2024 a 1. januára 2025 s daňovou expertkou Ing. Soňou Ugróczy. Na webinári vás oboznámi s novými pravidlami registrácie, so zavedením samozdanenia pri dovoze tovaru, s novým finančným prenájmom, ako aj so znížením hodnoty na doklad z pokladnice, e-kasy a tankovacieho automatu. Dozviete sa, aké úľavy čakajú malé podniky, kedy môžete odložiť registráciu, na aké zmeny sa musia pripraviť reštaurácie a aké doklady budete môcť vyhotovovať bez DPH.

V súvislosti so zmenami v premenách obchodných spoločností a družstiev od 1. marca 2024 si vysvetlíme, ako pri transformácii správne nakladať s daňovými odpismirezervami a pohľadávkami. A ako postupovať po novom v prípade oneskorenej registrácie DPH od 1. januára 2025? Lektorka vám rada odpovie na všetky vaše otázky.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – zmeny k 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025

 • Úprava pravidiel v uplatňovaní sadzby dane na alkoholické nápoje podávané v rámci reštauračných/stravovacích služieb od 1. 1. 2024
 • Zmeny súvisiace s vyhlásením zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024 – kedy sa stáva zdaniteľná osoba platiteľom DPH zo zákona
 • Zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH od 1. 1. 2025 pre tuzemské aj zahraničné zdaniteľné osoby:
  • povinná registrácia za platiteľa DPH na základe dosiahnutia obratu – nové limity
  • zmeny v postupe registrácie
  • zmena, kedy sa táto osoba stáva platiteľom DPH
  • skrátenie lehoty na povinnú registráciu do 5 dní
  • úprava obdobia pre účely sledovania obratu pre účely DPH
  • možnosť posunúť si registráciu až od 1. januára nasledujúceho roka za predpokladu splnenia podmienok
  • opätovná registrácia pre oslobodené plnenia – prenájom nehnuteľností, finančné a poisťovacie služby
 • Osobitná úprava pre malé podniky od 1. 1. 2025:
  • tuzemský malý podnik bude mať možnosť využívať osobitnú úpravu pri splnení ustanovených podmienok, oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte ako v ČŠ, v ktorom je usadenýbez nutnosti registrácie v tomto inom štáte
  • malé podniky zahraničných osôb budú mať pri splnení ustanovených podmienok možnosť dodávať v SR tovary a služby s oslobodením od dane
 • Samozdanenie pri dovoze tovaru od 1. 7. 2025 a 1. 1. 2026 cez daňové priznanie (odvedenie dane a odpočítanie dane bez povinnosti platenia dane colnému orgánu)
 • Úprava pre dodávanie tovarov a služieb v zníženej sadzbe DPH pre registrované sociálne podniky od 1. 7. 2024 – možnosť uplatniť 10 % sadzbu dane aj platiteľovi DPH, nielen fyzickým osobám   
 • Úprava postupu v prípade oneskorenej registrácie DPH od 1. 1. 2025
  • nová povinnosť pre platiteľa dane podať daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie, a to aj spätne
  • úprava obdobia pre účely uplatnenia práva na odpočítanie dane platiteľom, ktorý nesplnil registračnú povinnosť, a to výlučne v období, v ktorom vznikla daňová povinnosť (dôsledok vyššej sankcie)
 • Nové pravidlá pre dodanie tovaru – finančný prenájom od 1. 1. 2025 (malá zmena s veľkým dosahom na DPH)

POZOR: zníženie hodnoty na doklady vyhotovené pokladnicou e-kasa, tankovacím automatom, tzv. zjednodušená faktúra – zníženie hodnoty od 1. 1. 2025 z 1 600 na 400 €.

 • Ostatné zmeny a informácie, čo sa chystá v DPH.
 • Priestor na vaše otázky

 

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou