Služby v rámci Európskej únii z pohľadu DPH a DzP v roku 2024

Poskytujete alebo obstarávate služby v rámci Európskej únie? V tomto webinári vám prinesieme komplexný prehľad o tom, kde všade sa máte registrovať a aké povinnosti sa na vás vzťahujú podľa zákona o DPH a DzP. Lektorom je renomovaný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý, ktorý vás informuje, kde sa máte registrovať, ako správne určiť miesto dodania služieb, v akej výške ste povinní zaplatiť daň, kedy môžete zriadiť službovú stálu prevádzkareň, ako vykázať transakcie vo formulároch DPH a v daňovom priznaní dane z príjmov. Zaoberať sa budeme daňovými povinnosťami napríklad pri službách spojených so stavebnými prácami, službami agentúr, bezpečnostnými službami, službami vykonávanými v inom členskom štáte a podobne.

Forma produktu
Webinár
Miesto konania
15. 2. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 15. 2. 2024 70 € 84 €

Služby v rámci Európskej únii z pohľadu DPH a DzP v roku 2024

Poskytujete alebo obstarávate služby v rámci Európskej únie? V tomto webinári vám prinesieme komplexný prehľad o tom, kde všade sa máte registrovať a aké povinnosti sa na vás vzťahujú podľa zákona o DPH a DzP. Lektorom je renomovaný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý, ktorý vás informuje, kde sa máte registrovať, ako správne určiť miesto dodania služieb, v akej výške ste povinní zaplatiť daň, kedy môžete zriadiť službovú stálu prevádzkareň, ako vykázať transakcie vo formulároch DPH a v daňovom priznaní dane z príjmov. Zaoberať sa budeme daňovými povinnosťami napríklad pri službách spojených so stavebnými prácami, službami agentúr, bezpečnostnými službami, službami vykonávanými v inom členskom štáte a podobne.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Registračné povinnosti pri poskytovaní služieb
  • Správne určenie miesta dodania služieb
  • Špecifiká pri obstaraní služieb z EÚ (pohľad odberateľa ako osoby povinnej platiť DPH)
  • Povinnosti dodávateľa pri poskytovaní služieb z pohľadu DPH (stavebné práce, služby vykonané v inom členskom štáte)
  • Službová stála prevádzkareň z pohľadu dane z príjmov
  • Vykazovanie transakcií vo formulároch DPH a v daňovom priznaní dane z príjmov
  • Diskusia
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou