• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 – prakticky a bez čítania zákona

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 – prakticky a bez čítania zákona

Ako zostaviť správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022, vám na vzorovej ukážke vysvetlí finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.. Zostavil pre vás praktický webinár, na ktorom nahliadnete na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a tiež na novelizovaný zákon č. 357/2015 Z. z. najmä z pohľadu aplikačnej praxe (bez čítania zákona). Osvojíte si všetky potrebné zručnosti pre tvorbu a predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Na webinári sa navyše zorientujete v časových súvislostiach s novým zastupiteľstvom a s ukončením februára 2023. Na záver vám lektor zodpovie všetky aktuálne otázky z praxe.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
2.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 2.2.2023 60,00 € 72,00 €

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 – prakticky a bez čítania zákona

Ako zostaviť správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022, vám na vzorovej ukážke vysvetlí finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.. Zostavil pre vás praktický webinár, na ktorom nahliadnete na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a tiež na novelizovaný zákon č. 357/2015 Z. z. najmä z pohľadu aplikačnej praxe (bez čítania zákona). Osvojíte si všetky potrebné zručnosti pre tvorbu a predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Na webinári sa navyše zorientujete v časových súvislostiach s novým zastupiteľstvom a s ukončením februára 2023. Na záver vám lektor zodpovie všetky aktuálne otázky z praxe.

Cieľová skupina: hlavní kontrolóri obcí a miest, noví kontrolóri,  kontrolóri vyšších územných celkov, zamestnanci útvarov hlavného a miestneho kontrolóra, referenti kontrol, starostovia a prednostovia obecných úradov, noví poslanci zastupiteľstiev

 Účastníkom prezentujeme spôsob predkladania správy o kontrolnej činnosti počas:

 • aktuálneho stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19,
 • absencií fyzických zasadnutí obecných a mestských zastupiteľstiev  v mesiaci január a február 2023,
 • obdobia neobsadenia funkcie hlavného kontrolóra v roku 2022,
 • spracovania dôvodovej správy a zverejnenie správy o kontrolnej činnosti a tiež
 • dodržania časových lehôt v roku 2023.

Dozviete sa:

 1. Ako spracovať správu o kontrolnej činnosti za rok 2022? Musí byť správa súčasťou audítorskej správy?
 2. Čo musí povinne obsahovať?
 3. Ako predložiť právu o kontrolnej činnosti, ak som nový kontrolór a nebol som kontrolórom v obci aj v minulý rok 2022?
 4. Ako predložiť správu, ak zastupiteľstvo obce alebo mesta nezasadá do konca februára 2023?
 5. Môže sa lehota na predloženie správy posunúť?
 6. Musí byť oblasť spracovania správy o kontrolnej činnosti upravená interne v smernici alebo zásadách kontrolnej činnosti?
 7. Overuje sa výstup z kontroly a aj správa o kontrolnej činnosti základnou finančnou kontrolou?
 8. Musí obsahovať správa o kontrolnej činnosti aj kontrolné zistenia?
 9. Sú súčasťou správy o kontrolnej činnosti aj preverovania plnenia, resp. splnenia opatrení z minulého roka?
 10. Ako postupovať, ak zastupiteľstvo obce alebo mesta bude zasadať až začiatkom marca 2023?

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 1. Objasnenie právneho rámca spracovania správy o kontrolnej činnosti
 2. Otázky z praxe z úvodu roka 2023
 3. Konzultácie s lektorom
 4. Priestor na vaše otázky

Harmonogram webinára

9:00 - 10:30 - prednáška spojená s diskusiou