Subjekty kontrolované hlavným kontrolórom v roku 2023

Webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., vás prakticky prevedie zásadami kontroly v obecnom úrade, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, v komunálnych obchodných spoločnostiach, u subjektov užívajúcich majetok obce a rovnako u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce dotácie. Z pohľadu kontrolóra sa dozviete sa, kedy je oprávnený vstúpiť do objektu kontrolovaného subjektu, čo preveruje, aké dokumenty môže vyžadovať, čo všetko môže odoberať mimo objektu, aká je jeho informačná povinnosť, ako deklarovať výsledky kontroly a podobne.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
24.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 24.2.2023 60,00 € 72,00 €

Subjekty kontrolované hlavným kontrolórom v roku 2023

Webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., vás prakticky prevedie zásadami kontroly v obecnom úrade, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, v komunálnych obchodných spoločnostiach, u subjektov užívajúcich majetok obce a rovnako u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce dotácie. Z pohľadu kontrolóra sa dozviete sa, kedy je oprávnený vstúpiť do objektu kontrolovaného subjektu, čo preveruje, aké dokumenty môže vyžadovať, čo všetko môže odoberať mimo objektu, aká je jeho informačná povinnosť, ako deklarovať výsledky kontroly a podobne.

Oprávnenia a povinnosti si zadefinujeme tiež z pohľadu kontrolovaného subjektu. Povieme si, ako vytvoriť správne podmienky na vykonanie kontroly, v akej lehote hlavnému kontrolórovi vydať požadované dokumenty, v akej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a mnohé ďalšie.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  1. Obecný úrad
  2. Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
  3. Komunálne obchodné spoločnosti
  4. Subjekty, ktoré užívajú majetok obce
  5. Osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce dotácie
 

Harmonogram webinára

9:00 - 10.30 - prednáška spojená s diskusiou