Transferové oceňovanie v roku 2020

Novinka

Oblasť transferového oceňovania sa neustále vyvíja, o čom svedčia každoročné zmeny a novinky. Potom, ako sa koncom roka 2018 už po piatykrát zmenilo Usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie, bola začiatkom roka 2020 Smernica OECD o transferovom oceňovaní rozšírená o dlhoočakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Webinár 8.10.2020 8.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Transferové oceňovanie v roku 2020

Oblasť transferového oceňovania sa neustále vyvíja, o čom svedčia každoročné zmeny a novinky. Potom, ako sa koncom roka 2018 už po piatykrát zmenilo Usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie, bola začiatkom roka 2020 Smernica OECD o transferovom oceňovaní rozšírená o dlhoočakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií.
Vzhľadom na to, že pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie s inými závislými osobami, je nevyhnutné pochopiť tieto zmeny, pripravujeme pre všetky skupiny daňových subjektov fyzické školenie, na ktorom získajú detailný prehľad o posledných úpravách v dokumentačnej povinnosti.

V rámci programu poukážeme aj na vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania a tiež na spôsob, ako hľadať porovnateľné transakcie, prípadne ktorú z metód transferového oceňovania vybrať ako najvhodnejšiu pri vybraných druhoch kontrolovaných transakcií.

Po absolvovaní školenia budete mať jasno v tom, čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu, aké metódy transferového oceňovania sú dostupné alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu. V závere nebude chýbať ani priestor na vaše otázky či odporúčania a praktické rady lektora pre daňové subjekty.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Program

  • Základný právny rámec transferového oceňovania
  • Aktuálny vývoj z medzinárodného hľadiska a implementácia do domácej praxe
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah
  • Usmernenie MF SR k dokumentačnej povinnosti a jeho posledná aktualizácia
  • Vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania
  • Metódy transferového oceňovania
  • Analýza porovnateľnosti a jej jednotlivé časti
  • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
  • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Harmonogram webinára:
09.00 – 11.30 - prednáška
11.30 – 12.30 - prestávka
12.30 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou