Triedny učiteľ – jeho postavenie, povinnosti, úlohy a nároky

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré sa môžu pri jeho práci prihodiť. Viac informácií o vzdelaní, postavení a povinnostiach triedneho učiteľa vám na tomto webinári poskytne lektor Marek Havrila. Zaoberať sa budeme kvalifikačnými predpokladmi a prijatím triedneho učiteľa, jeho odmeňovaním, povinnosťami v súvislosti s výchovou a vzdelávaním žiakov, vedením dokumentácie až po jeho profesijný rozvoj. Webinár je určený pre vedenie školy a rovnako aj pre triednych učiteľov.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
20. 2. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 20.2.2024 70 € 84 €

Triedny učiteľ – jeho postavenie, povinnosti, úlohy a nároky

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré sa môžu pri jeho práci prihodiť. Viac informácií o vzdelaní, postavení a povinnostiach triedneho učiteľa vám na tomto webinári poskytne lektor Marek Havrila. Zaoberať sa budeme kvalifikačnými predpokladmi a prijatím triedneho učiteľa, jeho odmeňovaním, povinnosťami v súvislosti s výchovou a vzdelávaním žiakov, vedením dokumentácie až po jeho profesijný rozvoj. Webinár je určený pre vedenie školy a rovnako aj pre triednych učiteľov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  1. Postavenie triedneho učiteľa z hľadiska školskej legislatívy
  2. Odmeňovanie triedneho učiteľa
  3. Úlohy a činnosti triedneho učiteľa vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí a žiakov so ŠVVP
  4. Pôsobenie triedneho učiteľa na 1. stupni podpornej úrovne a v kontexte poskytovania podporných opatrení
  5. Komunikácia triedneho učiteľa
  6. Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie triednym učiteľom
  7. Profesijné štandardy a profesijný rozvoj triedneho učiteľa
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou