• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a mzdové novinky v roku 2023

Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a mzdové novinky v roku 2023

Ing. Martina Švaňová vás na uvedenom webinári prakticky prevedie vysporiadaním daňovej povinnosti zamestnanca z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022. Krok po kroku si objasníme, ako zostaviť ročné zúčtovanie a takisto, ako podať daňové priznanie v prípade, že sa zamestnanec rozhodol nepožiadať o ročné zúčtovanie.  V druhej polovici si rozoberieme najdôležitejšie mzdové novinky účinné k 1. 1. 2023.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
17.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Webinár 17.2.2023 70 € 84 €

Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a mzdové novinky v roku 2023

Ing. Martina Švaňová vás na uvedenom webinári prakticky prevedie vysporiadaním daňovej povinnosti zamestnanca z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022. Krok po kroku si objasníme, ako zostaviť ročné zúčtovanie a takisto, ako podať daňové priznanie v prípade, že sa zamestnanec rozhodol nepožiadať o ročné zúčtovanie.  V druhej polovici si rozoberieme najdôležitejšie mzdové novinky účinné k 1. 1. 2023.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1. MZDOVÉ NOVINKY od 1. 1. 2023

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • mzdové zvýhodnenia a ich sadzby
 • zvýšenie stravného od 1. 1. 2023 – minimálny a maximálny príspevok na stravovanie zamestnancov
 • dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s odvodovými zvýhodneniami

Zákon o sociálnom poistení

 • minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného
 • sadzby poistného
 • nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
 • odvodová odpočítateľná položka pri dohodách (študenti, sezónna práca, dôchodcovia)
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Zákon o zdravotnom poistení

 • minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na poistné
 • sadzby preddavkov na poistné

Zákon o dani z príjmov

 • daňové veličiny od 1. 1. 2023
 • sadzba dane

2. UZÁVIEKA ROKA V MZDOVEJ UČTÁRNI A PRECHOD DO NOVÉHO ROKA 2022/2023

 • uzatvorenie mzdových listov, evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • vytvorenie rezervy na nevyčerpané dovolenky

3. ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022

 • termíny, lehoty
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňové bonusy (na dieťa, úroky)
 • postup pri spracovaní RZDP
 • vyrovnanie výsledkov RZDP (preplatky/nedoplatky)
 • aktuálne daňové tlačivá

Diskusia a odpovede na otázky.

Harmonogram webinára

9:00 - 15:00 - prednáška spojená s diskusiou