• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023

Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023

Na webinári s kontrolórom Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ – dozviete sa, čo, kde a dokedy ste povinní uchovávať. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej s výnimkami zo zverejňovania, s novými náležitosťami zmlúv od 31. 3. 2022, ako aj s nedostatkami, ktoré doposiaľ lektor objavil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne. Do praxe si navyše „odnesiete“ praktické vzory a užitočné kontakty.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
15.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 15.2.2023 60 € 72 €

Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023

Na webinári s kontrolórom Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ – dozviete sa, čo, kde a dokedy ste povinní uchovávať. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej s výnimkami zo zverejňovania, s novými náležitosťami zmlúv od 31. 3. 2022, ako aj s nedostatkami, ktoré doposiaľ lektor objavil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne. Do praxe si navyše „odnesiete“ praktické vzory a užitočné kontakty.

Dozviete sa:

 • Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?
 • Ako správne zverejňovať faktúry?
 • Zverejňujú sa aj odberateľské faktúry?
 • Môžeme zverejňovať aj knihy faktúr?
 • Aké typy zmlúv sa zverejňujú?
 • Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?
 • Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?
 • Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo dodatky k zmluvám?
 • Ako zverejniť zmluvy a objednávky zo školskej jedálne?

Pripravované bonusy pre účastníkov

Možnosť zasielania otázok pred konaním seminára a po jeho skončení, smernica o zverejňovaní, spracované odpovede na otázky z praxe a z prezentácie.

Cieľová skupina:

Zamestnanci obcí, miest, rozpočtových a príspevkových organizácií, materských, základných a stredných škôl, organizácie školstva (preddavkové organizácie), strediská škôl, školské zariadenia, školy v pôsobnosti obcí a VÚC, hlavní kontrolóri, ekonómovia a účtovníci

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 1. Prehľad povinností zverejňovania škôl
 2. Zverejňovanie zmlúv v praxi
 3. Zverejňovanie faktúr a objednávok
 4. Interné smernice, upozornenia do praxe
 5. Konzultácie s účastníkmi
 6. Predstavenie bonusov
 7. Záver

Harmonogram webinára

9:00 - 11:30 - prednáška spojená s diskusiou