• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Zanedbávanie povinného predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky – ako postupovať

Zanedbávanie povinného predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky – ako postupovať

Novinka

So záškoláctvom sa v praxi stretávame pravidelne. Ako má v takomto prípade postupovať riaditeľ, učiteľ, zákonný zástupca či regionálne úrady školskej správy? A čo v prípade, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dochádza k jej zanedbávaniu? Na tomto webinári vám PhDr. Marek Havrila vysvetlí, ako majú jednotlivé zainteresované subjekty postupovať v prípade, že dochádza k zanedbávaniu predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
22. 3. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 22. 3. 2024 70 € 84 €
+ -

Zanedbávanie povinného predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky – ako postupovať

So záškoláctvom sa v praxi stretávame pravidelne. Ako má v takomto prípade postupovať riaditeľ, učiteľ, zákonný zástupca či regionálne úrady školskej správy? A čo v prípade, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dochádza k jej zanedbávaniu? Na tomto webinári vám PhDr. Marek Havrila vysvetlí, ako majú jednotlivé zainteresované subjekty postupovať v prípade, že dochádza k zanedbávaniu predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 1. Legislatívne vymedzenie problematiky
 2. Záškoláctvo ako rizikové správanie a jeho prevencia v centre pozornosti školy a orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ÚPSVaR) 
 3. Povinnosti zákonných zástupcov z hľadiska školskej dochádzky
 4. Ospravedlňovanie neprítomnosti v škole
 5. Postup (riaditeľa) školy pri evidencii neospravedlnených hodín
 6. Povinnosti školy a zákonných zástupcov pri plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
 7. Postup obce pri riešení priestupku zanedbávania starostlivosti o povinné predprimárne vzdelávanie a povinnú školskú dochádzku
 8. Činnosť prokuratúry vo vzťahu k rozhodovaniu obcí
 9. Trestnoprávna zodpovednosť
 10. Činnosť regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k riešeniu zanedbávania povinnej školskej dochádzky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou