Zásoby a ich účtovanie spôsobom A aj B v roku 2024

Potrebujete zlepšiť svoje znalosti o účtovaní zásob? Pozor na najnovšie zmeny. Zavedená bola nová kategória zásob, mení sa metóda ocenenia, ako aj pravidlá pre opravné položky a inventarizáciu. Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás naučíme presne definovať zásoby a ich kategórie, správne vykonať inventarizáciu, oceniť zásoby či vytvoriť opravné položky k nim. Na príkladoch si ukážeme, ako zásoby účtovať spôsobom A a B. Vďaka webináru navyše zvládnete samostatne riešiť manká, škody, likvidácie a aj krádež zásob.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
30. 5. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 30. 5. 2024 70 € 84 €

Zásoby a ich účtovanie spôsobom A aj B v roku 2024

Potrebujete zlepšiť svoje znalosti o účtovaní zásob? Pozor na najnovšie zmeny. Zavedená bola nová kategória zásob, mení sa metóda ocenenia, ako aj pravidlá pre opravné položky a inventarizáciu. Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás naučíme presne definovať zásoby a ich kategórie, správne vykonať inventarizáciu, oceniť zásoby či vytvoriť opravné položky k nim. Na príkladoch si ukážeme, ako zásoby účtovať spôsobom A a B. Vďaka webináru navyše zvládnete samostatne riešiť manká, škody, likvidácie a aj krádež zásob.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Vymedzenie pojmu zásob
  • Inventarizácia zásob a vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane
  • Opravné položky k zásobám, účtovné a daňové dosahy
  • Manká a škody na zásobách a likvidácia zásob
  • Krádež zásob
  • Účtovanie zásob spôsobom A a B, na čo si dať pozor
  • Oceňovanie zásob
  • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou