Zmeny v inšpekcii práce a v BOZP od 1. 1. 2023 pre zamestnávateľov

Od 1. 1. 2023 dochádza k zmenám v inšpekcii práce, ako aj v oblasti BOZP. Zmeny sa dotýkajú nelegálneho zamestnávania a vedenia centrálneho verejne prístupného registra, prinášajú nové náležitosti a spôsob ukončenia inšpekcie práce a v súvislosti s BOZP upravujú informačnú povinnosť zamestnancov, spoluprácu zamestnávateľov so zamestnancami a takisto odbornú spôsobilosť osôb. Všetko dôležité, čo potrebujete ako zamestnávateľ vedieť o zmenách v týchto oblastiach, vám priblíži Ing. Miroslava Mošonová za 2 hodiny. Na čo v súvislosti so zmenami upozorňujú kontrolné orgány?

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
8.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Miroslava Mošonová
Bez DPH S DPH
Webinár 8.2.2023 60,00 € 72,00 €

Zmeny v inšpekcii práce a v BOZP od 1. 1. 2023 pre zamestnávateľov

Od 1. 1. 2023 dochádza k zmenám v inšpekcii práce, ako aj v oblasti BOZP. Zmeny sa dotýkajú nelegálneho zamestnávania a vedenia centrálneho verejne prístupného registra, prinášajú nové náležitosti a spôsob ukončenia inšpekcie práce a v súvislosti s BOZP upravujú informačnú povinnosť zamestnancov, spoluprácu zamestnávateľov so zamestnancami a takisto odbornú spôsobilosť osôb. Všetko dôležité, čo potrebujete ako zamestnávateľ vedieť o zmenách v týchto oblastiach, vám priblíži Ing. Miroslava Mošonová za 2 hodiny. Na čo v súvislosti so zmenami upozorňujú kontrolné orgány?

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Zmena zákona o inšpekcii práce (č. 125/2006 Z. z.)

 • Nelegálne zamestnávanie a zmeny vo vedení centrálneho verejne prístupného registra
 • Vydávanie potvrdenia o neuložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania
 • Protokol o výsledku inšpekcie práce – nové náležitosti a spôsob ukončenia inšpekcie práce
 

Zmena zákona o BOZP (č. 124/2006 Z. z.)

 • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 • Spolupráca zamestnávateľov a zamestnancov
 • Zmeny dotýkajúce sa odbornej spôsobilosti osôb
 • Úprava ustanovení o pracovných úrazoch
 • Bezpečnostný technik
 • Odborný zástupca vo výchove a vzdelávaní a oznamovanie zmien
 

Priestor na vaše otázky

 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou