Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2024 a ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Novinka

Na tomto webinári nájdete prakticky vysvetlený postup ročného zúčtovania a ostatných povinností spojených s prechodom do roka 2024. Dozviete sa, ako vypočítať daň v ročnom zúčtovaní, uplatniť nezdaniteľné časti a daňový bonus, vyrovnať daňové nedoplatky a preplatky či opraviť prípadné chyby. Súčasne si na webinári spravíme ucelený prehľad o dôležitých zmenách v mzdovej učtárni od 1. januára 2024.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
25. 1. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 25. 1. 2024 70 € 84 €
+ -

Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2024 a ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Na tomto webinári nájdete prakticky vysvetlený postup ročného zúčtovania a ostatných povinností spojených s prechodom do roka 2024. Dozviete sa, ako vypočítať daň v ročnom zúčtovaní, uplatniť nezdaniteľné časti a daňový bonus, vyrovnať daňové nedoplatky a preplatky či opraviť prípadné chyby. Súčasne si na webinári spravíme ucelený prehľad o dôležitých zmenách v mzdovej učtárni od 1. januára 2024.
Predstavíme si novú minimálnu mzdu a jej dosah na mzdové nároky, nové sadzby príplatkov a daňové parametre, zmeny v materskom a v dani zo závislej činnosti, novinku v podobe vylúčenia povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa a ostatné. Lektorkou je RNDr. Jana Motyčková, ktorá je tu pre vás, aby vám zodpovedala všetky vaše otázky.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Mzdové parametre v r. 2024

 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, sadzby príplatkov
 • Parametre SP a ZP, maximálny VZ pre SP, minimálny preddavok zamestnanca v SP, maximálny DVZ a dávky
 • Daňové parametre v r. 2024, NČZD, DB

Zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024

 • Zmeny v dani zo závislej činnosti
 • Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
 • Informácie zverejňované SP zamestnávateľovi od 1.1.2024
 • Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2023
 • Podmienky uplatňovania NČZD, DB mesačne
 • Termíny v súvislosti  s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 • RZD verzus daňové priznanie

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, sumy, podmienky nároku

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku
 • NČZD – príspevky na DDS a celoeurópsky dôchodkový produkt
 • Daňový bonus na dieťa v RZD a v daňovom priznaní (možnosť douplatnenia príjmu manžela/manželky)
 • Daňový bonus na zaplatené úroky
 • Uplatnenie poistného a príspevkov, potvrdenie na účely § 50

Ročné zúčtovanie dane

 • Oslobodené príjmy, príspevky na rekreáciu a športovú činnosť v potvrdení a v RZD
 • Tlačivo RZD, výpočet dane
 • Vyrovnanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

Diskusia

 

Harmonogram webinára

09:00 – 14:00 – prednáška spojená s diskusiou