Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023

S účinnosťou od januára 2023 zaviedla novela zákona o dani z príjmov dôležité zmeny do oblasti transferového oceňovania. Podstatným spôsobom sa zmenili pravidlá oceňovania transakcií medzi závislými osobami. Do platnosti vstúpilo taktiež v poradí už šieste usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti k transferovému oceňovaniu. K povinnostiam závislých osôb navyše pribudla nová povinnosť pripraviť dokumentáciu k transakciám s inými závislými osobami.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
20.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Webinár 20.2.2023 70,00 € 84,00 €

Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023

S účinnosťou od januára 2023 zaviedla novela zákona o dani z príjmov dôležité zmeny do oblasti transferového oceňovania. Podstatným spôsobom sa zmenili pravidlá oceňovania transakcií medzi závislými osobami. Do platnosti vstúpilo taktiež v poradí už šieste usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti k transferovému oceňovaniu. K povinnostiam závislých osôb navyše pribudla nová povinnosť pripraviť dokumentáciu k transakciám s inými závislými osobami.

Ako do praxe aplikovať tieto a ostatné zmeny a vôbec ako celé transferové oceňovanie v praxi funguje, vám za 5 hodín priblíži Ing. Silvia Karelová.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Základné aspekty transferového oceňovania
  • Definícia závislej osoby – praktické príklady na učenie závislého vzťahu
  • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich predpisoch a zmeny od 1. 1. 2023
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – zmeny v rozsahu a obsahu od 1. 1. 2023
  • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
  • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
  • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11.00 - prednáška
11:00 - 11.30 - obedňajšia prestávka
11:30 - 14.30 - prednáška spojená s diskusiou