Zodpovednosť za vady a škody v procese výstavby v roku 2023

Ste súčasťou prípravy či realizácie výstavby a narazili ste na vady či už v projektovej dokumentácii, alebo pri stavebných prácach? Kto nesie zodpovednosť za škodu a ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady? Čo hovorí legislatíva a naopak, ako rozhodli v jednotlivých prípadoch súdy na Slovensku, vám bližšie popíše advokát JUDr. Peter Kotvan. Poskytne vám konkrétne postupy a rovnako tak priestor riešiť individuálne situácie, na ktoré ste v praxi narazili.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
29. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Peter Kotvan
Bez DPH S DPH
Webinár 29. 6. 2023 60 € 72 €

Zodpovednosť za vady a škody v procese výstavby v roku 2023

Ste súčasťou prípravy či realizácie výstavby a narazili ste na vady či už v projektovej dokumentácii, alebo pri stavebných prácach? Kto nesie zodpovednosť za škodu a ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady? Čo hovorí legislatíva a naopak, ako rozhodli v jednotlivých prípadoch súdy na Slovensku, vám bližšie popíše advokát JUDr. Peter Kotvan. Poskytne vám konkrétne postupy a rovnako tak priestor riešiť individuálne situácie, na ktoré ste v praxi narazili.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina:

Projektanti, zhotovitelia, developeri (stavebníci), ostatní účastníci zmluvných vzťahov vo výstavbe, právnici a ostatná odborná verejnosť.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Kedy má projektová dokumentácia vadu
  • Kedy má stavba vadu
  • Ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady na stavbe
  • Ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady na projektovej dokumentácii
  • Ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za škody v súvislosti s realizáciou vadného diela
  • Zmluvná úprava verzus rozhodovacia prax
  • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou