Zúčtovanie dotácií z rozpočtu územnej samosprávy

Obce a vyššie územné celky môžu používať len tie finančné transfery (dotácie), ktoré majú zabezpečené vopred vo svojom rozpočte výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Ako dotácie správne zahrnúť do rozpočtu a následne ich vyúčtovať či overiť administratívnou finančnou kontrolou, vám priblíži Ing. Ingrid Konečná Veverková. Už od roku 2003 je hlavnou kontrolórkou mesta Brezno a uznávanou odborníčkou na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
28.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Bez DPH S DPH
Webinár 28.2.2023 60 € 72 €

Zúčtovanie dotácií z rozpočtu územnej samosprávy

Obce a vyššie územné celky môžu používať len tie finančné transfery (dotácie), ktoré majú zabezpečené vopred vo svojom rozpočte výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Ako dotácie správne zahrnúť do rozpočtu a následne ich vyúčtovať či overiť administratívnou finančnou kontrolou, vám priblíži Ing. Ingrid Konečná Veverková. Už od roku 2003 je hlavnou kontrolórkou mesta Brezno a uznávanou odborníčkou na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov, kontrolóri a  starostovia a iní.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Legislatívna úprava poskytovania a používania dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Vyúčtovanie  dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Administratívna finančná kontrola dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram webinára

09:00 - 10:30 - prednáška spojená s diskusiou