Zverejňovanie faktúr a objednávok na diaľku v roku 2023

Riešite otázku, ako na svojom webovom sídle zverejniť povinné faktúry a objednávky na diaľku? Spolu s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom v územnej samospráve, sme pre vás zostavili praktický návod. Pomôže vám odhaliť a následne opraviť možné nedostatky ešte pred samotnou kontrolou. Záujemcovia môžu navyše využiť jedinečnú príležitosť zaslať lektorovi link a overiť správnosť svojich už zverejnených dokumentov.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
14.3.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 14.3.2023 60 € 72 €

Zverejňovanie faktúr a objednávok na diaľku v roku 2023

Riešite otázku, ako na svojom webovom sídle zverejniť povinné faktúry a objednávky na diaľku? Spolu s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom v územnej samospráve, sme pre vás zostavili praktický návod. Pomôže vám odhaliť a následne opraviť možné nedostatky ešte pred samotnou kontrolou. Záujemcovia môžu navyše využiť jedinečnú príležitosť zaslať lektorovi link a overiť správnosť svojich už zverejnených dokumentov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Účastníci sa môžu uistiť v správnosti a úplnosti zverejňovania (online na diaľku alebo cez individuálnu konzultáciu na diaľku).

Lektor predstaví postupy zverejnenia, poskytne vám odporúčania do praxe a zorientuje vás v časových lehotách.

Podrobnejšie sa oboznámite s najčastejšími chybami, ktoré lektor zistil pri kontrolách za minulé roky. K nim vám lektor poskytne opravné riešenia.

Detailne rozoberieme:

 1. Zverejnenie faktúr a objednávok
 2. Kontrolu správnosti zverejnených údajov
 3. Dodržiavanie aktuálneho právneho predpisu
 4. Výkon základnej finančnej kontroly
 

Cieľová skupina:

Zamestnanci subjektov štátnej správy, kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtových a príspevkových organizácií a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne), zamestnanci zriadených organizácií obcou alebo vyšším územným celkom

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Zverejňovanie povinných údajov v roku 2023 – úvod lektora
  • Náležitosti zverejnenia
  • Otázky z praxe a ukážky zverejňovania z praxe
 • Kontrola zverejňovania faktúr a objednávok na diaľku
 • Konzultácie s účastníkmi, odporúčania do praxe
 • Priestor na Vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou