Zákon ITVS 2019

Novinka

Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR si vás spoločnosť Poradca podnikateľa dovoľuje pozvať na ďalšiu prestížnu EPI konferenciu zameranú tentoraz na nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe účinný od 1. 5. 2019.
Dôvodom na usporiadanie tejto výnimočnej konferencie je potreba prepojiť základnú teóriu s reálnou praxou, a to  nielen zo strany odbornej obce, ale najmä zo strany subjektov verejnej správy, ktoré stále vo väčšej miere narážajú na problémy ...

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Grandhotel Jasná, Demänovská dolina
Dátum konania
23. 09. 2019 – 24. 09. 2019
Autor
kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., Mgr. Michal Korytko, Ing. Magdaléna Šergovičová, Mgr. Simona Habaľová, JUDr. Monika Mušutová, PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, JUDr. Jozef Andraško, PhD., Ing. Pavol Frič, PhD., Ing. Ľuboš Batěk, Marek Kaľavský, Paulina Podvojská
Bez DPH S DPH
Grandhotel Jasná, Demänovská dolina 23. 09. 2019 – 24. 09. 2019 200,00 € 240,00 €
+ -

Zákon ITVS 2019

Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR si vás spoločnosť Poradca podnikateľa dovoľuje pozvať na ďalšiu prestížnu EPI konferenciu zameranú tentoraz na nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe účinný od 1. 5. 2019.
Dôvodom na usporiadanie tejto výnimočnej konferencie je potreba prepojiť základnú teóriu s reálnou praxou, a to  nielen zo strany odbornej obce, ale najmä zo strany subjektov verejnej správy, ktoré stále vo väčšej miere narážajú na problémy s aplikovaním pravidiel pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovaním a prípravou budovania IT, ako aj monitoringu a následnej kontroly.

Podujatie je rozdelené do dvoch dní so širokým priestorom na otvorenú diskusiu, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky nejasnosti vyplývajúce z novej legislatívy a konzultovať tak možné riešenia priamo so zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR a zároveň tvorcami tohto zákona alebo inými oponentskými spoločnosťami, ktoré prichádzajú do styku so zákonom v praxi.


Tešiť sa môžete okrem skvelého programu po odbornej stránke aj na relax strávený v lukratívnych priestoroch Hotela Grand Jasná v Nízkych Tatrách či večerný program sprevádzaný tombolou o skutočne hodnotné ceny.


Čo zahŕňa vstupenka?

 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •  účasť na odbornom programe
 •  rozsiahle pracovné materiály
 •  obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k portálu www.bezpecnostvpraxi.sk
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk

Program konferencie


1. deň

09,00 - 10,30  Prezentácia účastníkov konferencie)  

10,30 - 10,40  Otvorenie konferencie (Úrad podpredsedu vlady SR)

10,40 - 11,10  Zákon o ITVS z pohľadu legislatívy (Monika Mušutová, Simona Habaľová)

11,10 - 11,40  Zákon ITVS bezpečnosť (Ervín Šimko)

11,40 - 12,10  Zákon ITVS a jeho vykonávací predpis po línii bezpečnosti (pripravovaná vyhláška - Ervín Šimko)

12,10 - 13,20  Obed

13,20 - 13,50  Bezpečnostné štandardy v zmysle výnosu č. 55/2014 (Magdaléna Šergovičová)

13,50 - 14,20  Prepojenie zákona ITVS so zákonom o kybernetickej bezpečnosti (Michal Korytko)

14,20 - 14,50  Ako vníma bezpečnosť v zákone ITVS akademická obec (Jozef Medelský)

14,50 - 15,15  Prestávka s občerstvením

15,15 - 17,00  Panelová diskusia - Čo nám zákon o ITVS priniesol nové - všetci zúčastnení; Panelová diskusia - Ako nastavil zákon líniu bezpečnosti - všetci zúčastnení           

19,00  Večerný raut


2. deň

09,00 - 09,30  Kritická infraštruktúra zákona (Michal Korytko)

09,30 - 10,00  Sú dnes informačné systémy VS bezpečné? (Jozef Andraško)

10,00 - 10,15   Prestávka s občerstvením

10,15 - 12,00   Panelová diskusia - Môžem sa dnes cítiť v kybernetickom priestore bezpečne - všetci zúčastnení; Panelová diskusia - Otázky z publika - všetci zúčastnení                              

12,00   Obed

13,00   Ukončenie konferencie


Podujatím vás budú sprevádzať:

 • PhDr. JUDr. Ervín Šimko (Moderátor)
 • kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. (Odborný asistent, Katedra verejnoprávnych vied, Akadémia PZ v Bratislave)
 • Mgr. Michal Korytko (Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII)
 • Ing. Magdaléna Šergovičová (Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII)
 • Mgr. Simona Habaľová (Referent oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII)
 • JUDr. Monika Mušutová (Vedúca oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII)
 • PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko (Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII)
 • JUDR. Jozef Andraško, PhD. (Prodekan UK, Odborný asistent UK, Externý konzultant ÚPVII)
 • Ing. Pavol Frič, PhD. (Riaditeľ pre stratégiu v DITEC a. s.)
 • Ing. Ľuboš Batěk (Generálny riaditeľ Disig a. s. Bratislava, Člen správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti)
 • Marek Kaľavský
 • Paulina Podvojská