Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - Veľký komentár

Aj online verzia

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy – fyzických a právnických osôb. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má dlhú históriu, v ktorej nevznikla zatiaľ potreba novej právnej úpravy. Pre porovnanie – právny predpis v susednej Českej republike o správnom konaní je z roku 2004.

ISBN
978-80-8155-111-6
Rok vydania
2022
Počet strán
264
Formát
17cm x 24,5cm
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
JUDr. Martin Píry, PhD.
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 48,30 € 53,13 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/eurokodex-komentar-k-spravnemu-poriadku-online-verzia/p-1572381.xhtml">Online verzia - Zobraziť produkt</a> 26,73 € 29,40 €

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - Veľký komentár

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy – fyzických a právnických osôb. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má dlhú históriu, v ktorej nevznikla zatiaľ potreba novej právnej úpravy. Pre porovnanie – právny predpis v susednej Českej republike o správnom konaní je z roku 2004.
Táto skutočnosť vytvára v praxi situáciu, keď na viaceré praktické otázky správny poriadok neposkytuje jednoznačné odpovede. Čiastočne tento priestor vypĺňa judikatúra slovenských súdov, ako aj stanoviská a rozhodnutia orgánov ochrany práva, najmä v oblasti netrestnej pôsobnosti prokuratúry. Práve predkladaná publikácia sa snaží hľadať odpovede metódou ústavno-konformného výkladu práva a prezentovať tak širokej verejnosti, odbornej aj laickej, výklad jednotlivých ustanovení rešpektujúci najmä rozhodovaciu činnosť súdov vrátane ústavného súdu. Veríme, že publikácia tak bude mať svoje miesto nielen na úradoch, v právnických knižniciach, ale stane sa jedným zo zdrojov skvalitnenia verejnej správy na Slovensku a posilnenia princípov právneho štátu. Ako dlhoročný pedagóg na právnickej fakulte odporúčam tento komentár aj študentom práva, ktorí potrebujú vidieť širšie súvislosti jednotlivých ustanovení komentovaného zákona.
Právny stav k 1. 12. 2021.

Ukážka