Zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru - Judikatúra

Aj online verzia

JUDIKATÚRA k zákonu č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX.
Publikácia obsahuje vybrané pasáže právnych názorov z rozhodnutí súdov Slovenskej a Českej republiky, nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky a rozsudkov Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré by mohli pomôcť lepšej orientácii v danej právnej oblasti.

ISBN
978-80-8155-090-4
Rok vydania
2020
Počet strán
146
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
Rastislav Kravár
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 22,50 € 24,75 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zakonu-o-statnej-sluzbe-prislusnikov-pz-sis-zvjs-a-zp-online-verzia/p-1571565.xhtml">Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP (ONLINE verzia)</a> 27,27 € 30 €
+ -

Zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru - Judikatúra

JUDIKATÚRA k zákonu č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX.
Publikácia obsahuje vybrané pasáže právnych názorov z rozhodnutí súdov Slovenskej a Českej republiky, nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky a rozsudkov Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré by mohli pomôcť lepšej orientácii v danej právnej oblasti.
Ide o špecifický štátnozamestnanecký pomer verejného práva, ktorého právna úprava má formu kódexu. To sa prejavuje okrem iného aj v právnej úprave týkajúcej sa vzniku služobného pomeru, zmeny služobného pomeru, služobnej disciplíny, skončenia služobného pomeru a nárokov s tým súvisiacich. Publikácia je určená najmä zamestnancom štátu na tomto úseku štátnej správy, ale môže poslúžiť aj iným subjektom a širokej verejnosti, keďže sú v nej zosumarizované jednak právne poznatky v tejto oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ako aj riešené sporné otázky, ktoré sa v tejto oblasti vyskytli.
Publikácia je tematicky rozdelená na kapitoly, ktoré z veľkej časti kopírujú členenie samotného zákona a obsahuje 70 judikátov.