Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení vydáva zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov obecného zastupiteľstva, ako ja členov výborov mestských častí – neposlancov.

Cena s DPH
17,79 €
Cena bez DPH
14,83 €
ISBN
978-80-8186-050-8
EAN kód
9788081860508
Rok vydania
2021
Počet strán
5
Formát
A4 - word (.docx)
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.
+ -

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení vydáva zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov obecného zastupiteľstva, ako ja členov výborov mestských častí – neposlancov.
Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov. Táto zmena spočíva v limitácii maximálnej výšky odmeny, ktorú týmto osobám možno v priebehu kalendárneho roka poskytnúť, kým dovtedy zákon výšku odmeny nelimitoval a ponechával ju plne na rozhodnutí obecného zastupiteľstva.