Zmeny v zákone o pohrebníctve od 1. januára 2020 - povinné náležitosti a usmernenia pre obce v súčasnej situácii

Prezrite si povinné náležitosti prevádzkovania pohrebiska v obci, kde je nutný prevádzkový poriadok pohrebiska. Prikladáme tiež vzor VZN o určení ochranného pásma pohrebiska, a tiež ako má obec postupovať v tejto situácii počas epidémie pri občianskych obradoch ako sú svadby a pohreby.

Cena s DPH
11,99 €
Cena bez DPH
9,99 €
Rok vydania
2020
Počet strán
10
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zmeny v zákone o pohrebníctve od 1. januára 2020 - povinné náležitosti a usmernenia pre obce v súčasnej situácii

Prezrite si povinné náležitosti prevádzkovania pohrebiska v obci, kde je nutný prevádzkový poriadok pohrebiska. Prikladáme tiež vzor VZN o určení ochranného pásma pohrebiska, a tiež ako má obec postupovať v tejto situácii počas epidémie pri občianskych obradoch ako sú svadby a pohreby.