Získajte bezpečnosť v praxi pre firmu na jeden klik

Získajte bezpečnosť v praxi pre firmu na jeden klik

Ak pracujete ako manažér či podnikateľ, neraz vás môžu zaskočiť otázky, ktoré musíte riešiť vo vlastnej firme z pohľadu bezpečnosti. Potrebujete upozorniť na prípadné hrozby, riziká a rôzne legislatívne opatrenia z pohľadu bezpečnostného manažmentu. Je tu pre vás novinka – odborný portál Bezpečnosťvpraxi.sk. Viac informácií k nemu nám poskytla Miriam Pilátová, manažérka produktovej skupiny spoločnosti Poradca podnikateľa.

Spoločnosť Poradca podnikateľa spustila od júna novú online webovú platformu Bezpečnosťvpraxi.sk. Aký je jej zámer?

Konatelia a manažéri vo firmách zodpovedajú nielen za ekonomické výsledky, ale aj za bezpečnosť firmy (bezpečnosť osôb, ochranu hmotného aj nehmotného majetku a ochranu životného prostredia). Pre dané oblasti existuje rozsiahla legislatíva. V praxi je časovo náročné až nereálne, aby konateľ firmy spoznal všetky zákony a z nich vyplývajúce povinnosti. Je preto vhodné mať pre strategické rozhodnutia podklad, ktorým smerom sa táto oblasť vyvíja, čo do nej patrí, aké z nej vyplývajú ohrozenia, dodatočné náklady a podobne.

V čom bude prínosom pre manažérsky segment?

Cieľom portálu je uľahčiť konateľom a manažérom komerčných firiem ich činnosť pomocou rýchleho a štruktúrovaného prehľadu povinností v oblasti bezpečnostného manažmentu firmy. Tiež budeme upozorňovať na nové alebo zmenené povinnosti, poskytovať informácie v súvislostiach a z viacerých uhlov pohľadu. Portál je dostupný kdekoľvek a kedykoľvek, aj z mobilného telefónu.

Ktoré hlavné oblasti z pohľadu stratégie firiem portál rieši?

Pozeráme sa na problematiku bezpečnosti firmy z komplexného pohľadu a očami manažéra. Nekončíme pri BOZP, ochrane pred požiarmi a civilnej ochrane, ale ponúkame aj informácie z oblastí, ktoré naberajú na význame, t. j. ochrana životného prostredia, kybernetická bezpečnosť, ochrana osôb a majetku a ochrana osobných údajov. Poskytnutím relevantných informácií chránime firmy a pomáhame im efektívne sa rozhodovať. Osobitnú pozornosť venujeme sankciám a kontrolám vyplývajúcim z platnej legislatívy. Obsah je tvorený odborníkmi na jednotlivé oblasti v rôznej podobe – od odborných článkov, príkladov z praxe, videoškolení až po komentáre dôležitých zákonov, rozhodnutia súdov a ďalšie formy informácií. Systém je postavený hierarchicky a je na samotnom užívateľovi, či mu stačí všeobecný prehľad alebo ho zaujíma väčší detail.

Budú tieto aktuálne informácie nadväzovať aj na manažérske školenia a vzdelávanie? Nájdu u vás manažéri komplexné a ucelené riešenia aj v tejto oblasti?

Okrem portálového riešenia ponúka naša spoločnosť aj odborné školenia z viacerých oblastí a každoročné viacdňové EPI konferencie na bezpečnostné témy – GDPR, odpadové hospodárstvo a kybernetickú bezpečnosť, ktoré sa konajú za účasti špičkových lektorov, v príjemnom prostredí Vysokých alebo Nízkych Tatier a umožňujú odborníkom bohatý networking účastníkov.

Portál už navštevujú prví užívatelia, aké sú vaše vízie v tomto smere do budúcnosti?

Našou víziou je spokojný zákazník, ktorý získa rýchlo a jednoducho potrebné informácie v čase a forme, ktorá mu vyhovuje, a bude sa k nám každoročne rád vracať. Poskytujeme celoročný prístup k informáciám, takže užívateľom prinášame zaujímavý obsah, funkcie a tím odborníkov na ich strane počas celého roku používania. Plánujeme pružne reagovať na výzvy, ktoré stoja pred nami – legislatívne, trhové aj technologické. Zárukou našej práce je samotná značka PP – spoľahlivé riešenia prinášame zákazníkom už takmer 30 rokov a zvládame sa meniť spolu s trhom.

Poradca podnikateľa je slovenský vydavateľský a vzdelávací dom – líder na trhu ekonomických a  právnych informácií, ktorý úspešne pôsobí na slovenskom aj českom trhu a má desaťtisíce spokojných zákazníkov. Viac informácií nájdete na webe www.pp.sk.

Zdroj: časopis Zisk manažment 6-7/2019