Certifikácia študentov - orientácia v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové centrum

Certifikácia je určená prioritne pre školy zapojené v programe PP Poradca pre školy. Certifikácie sa však môže zúčastniť aj študent, ktorého škola nie je zapojený v programe PP Poradca pre školy. Certifkácia je sprístupnená pre žiakov končiacich ročníkov (3. – 5. ročníka) stredných škôl v termíne od 28.3.2022 do 02.05.2022.

Forma produktu
Školenie
Dátum konania
28.3.2022 do 02.05.2022
Autor
Ing. Dávid Vrtaňa
Bez DPH S DPH
Školenie 28.3.2022 do 02.05.2022 8,33 € 10,00 €
+ -

Certifikácia študentov - orientácia v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové centrum

Certifikácia je určená prioritne pre školy zapojené v programe PP Poradca pre školy. Certifikácie sa však môže zúčastniť aj študent, ktorého škola nie je zapojený v programe PP Poradca pre školy. Certifkácia je sprístupnená pre žiakov končiacich ročníkov (3. – 5. ročníka) stredných škôl v termíne od 28.3.2022 do 02.05.2022.

V cene certifikácie je zahrnuté: 

  • 1x možnosť absolvovať odborné školenie k online systémom Daňové a Mzdové centrum v trvaní 45 minút + 15 minút diskusné otázky – za účasti priamo redaktorky z daňového alebo mzdového centra,
  • Odborný manuál ku práci s odbornými online systémami Daňové a Mzdové centrum v pdf podobe,
  • Vystavenie a zaslanie certifikátu v online podobe,
  • V prípade neúspešného absolvovania možnosť 1 x opakovať certifikáciu v náhradnom termíne.

Kontakt:
Ing. Dávid Vrtaňa, PhD. - vrtana@pp.sk