Certifikácia študentov - orientácia v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové centrum

Certifikácia je zameraná na zistenie zručnosti pracovať s odbornými systémami Daňové a Mzdové centrum.

Forma produktu
Školenie
Dátum konania
15.4.2024 - 15.5.2024
Bez DPH S DPH
Školenie 15.4.2024 - 15.5.2024 10 € 12 €

Certifikácia študentov - orientácia v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové centrum

Certifikácia je zameraná na zistenie zručnosti pracovať s odbornými systémami Daňové a Mzdové centrum.

Vedomosti budú preverované z obsahu, orientácie, funkčnosti a celkového prehľadu v systémoch Daňové centrum a Mzdové centrum. Otázky budú koncipované a zamerané na praktické skúsenosti spojené s orientáciou v prostredí odborných online systémov a ich využitie pre prax.

Termín: od 15.4.2024 do 15.5.2024

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Cena na jedného žiaka: 12€

V cene je zahrnuté:

  • 1x možnosť absolvovať odborné online školenie k systémom Daňové a Mzdové centrum v trvaní 45 minút + 15 minút diskusné otázky – za účasti priamo redaktorky a marketingovej riaditeľky firmy Poradca podnikateľa, ako aj projektového manažéra programu PP pre školy,
  • vystavenie a zaslanie certifikátu v online podobe,
  • v prípade neúspešného absolvovania možnosť 1 x opakovať certifikáciu v náhradnom termíne.
 

Ako bude certifikácia prebiehať?

Certifikácia bude prebiehať v online priestore prostredníctvom špeciálne vytvorenej stránky. Účastník získa certifikát len v prípade, ak jeho úspešnosť v certifikačnom teste dosiahne 80 % a viac. Ak účastník z certifikačného testu získa menej bodov, má možnosť v náhradnom termíne opakovať certifikáciu. Ak ani v náhradnom termíne účastníkovi nepodarí dosiahnuť požadovanú úroveň, certifikát nezíska.