Dane a účtovníctvo 10/2022

Desiate vydanie prináša hĺbkový prehľad v téme vývoz tovaru do tretích krajín, kde sa pozrieme na export výrobkov do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Zaujímať nás bude hlavne pohľad zákona o DPH – možnosti oslobodenia podľa miesta dodania, reťazové obchody i preukazovanie odoslania alebo prepravy. Oboznámime Vás i s témou daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike, kde získate na odpovede na otázky - Akými pravidlami sa riadi zamestnávanie odídencov v našom prostredí? Ako je to s ich zdravotným a sociálnym poistením? Ako sa im zdaňuje príjem? Viac info prinášame v obsahu nižšie.

Cena s DPH
16,86 €
Cena bez DPH
14,05 €
EAN kód
8584113065429
Rok vydania
2022
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Dane a účtovníctvo 10/2022

Desiate vydanie prináša hĺbkový prehľad v téme vývoz tovaru do tretích krajín, kde sa pozrieme na export výrobkov do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Zaujímať nás bude hlavne pohľad zákona o DPH – možnosti oslobodenia podľa miesta dodania, reťazové obchody i preukazovanie odoslania alebo prepravy. Oboznámime Vás i s témou daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike, kde získate na odpovede na otázky - Akými pravidlami sa riadi zamestnávanie odídencov v našom prostredí? Ako je to s ich zdravotným a sociálnym poistením? Ako sa im zdaňuje príjem? Viac info prinášame v obsahu nižšie.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Vývoz tovaru do tretích krajín (Ing. Nadežda Cígerová)

V minulom vydaní sme sa venovali importu, teraz sa pozrieme na export výrobkov do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Zaujímať nás bude hlavne pohľad zákona o DPH – možnosti oslobodenia podľa miesta dodania, reťazové obchody i preukazovanie odoslania alebo prepravy. Druhým pilierom pri medzinárodnom obchode je znalosť colných predpisov. Vysvetlíme si, ako fungujú niektoré vývozné režimy a colné vyhlásenia. Rozoberieme i účtovné hľadisko –  deň vzniku účtovného prípadu, ako aj prepočet cudzej meny pri faktúrach vystavených do krajín mimo územia EÚ.

  • Uplatňovanie oslobodenia od DPH  pri činnostiach v zdravotníctve (Ing. Jaroslava Betáková)

V EÚ platí pravidlo, že na určené činnosti uskutočňované vo verejnom záujme možno uplatniť oslobodenie od DPH. Ako je to v prípade „plnení úzko súvisiacich s nemocničnou a lekárskou starostlivosťou”? Považujú sa všetky takéto služby v zdravotníctve za oslobodené? Na základe judikatúry SD EÚ si podrobnejšie vysvetlíme niektoré špecifické situácie, pri ktorých je zložitejšie posúdiť, či sa na ne zvýhodnenie vzťahuje. Ide napr. o prenos vzorky na rozbor, činnosť súdneho medicínskeho znalca,  psychoterapeuta či externého laboranta, prepravu ľudských orgánov, uskladnenie pupočníkovej krvi a pod.

Daň z príjmov

  • Daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike (Ing. Eva Gášpárová)

Slovenská republika ponúka ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine pomocnú ruku vo forme viacerých úľav a podpôr. Aj pri nich je však nutné pamätať na zákonné povinnosti. Akými pravidlami sa riadi zamestnávanie odídencov v našom prostredí? Ako je to s ich zdravotným a sociálnym poistením? Ako sa im zdaňuje príjem? Čo treba vedieť o príspevkoch za ubytovanie podľa zákona o azyle, resp. zákona o podpore cestovného ruchu? Ako sa zdaňujú u fyzickej a ako u právnickej osoby?

Podvojné účtovníctvo

  • Pohľadávky v podvojnom účtovníctve – 2. časť (Ing. Monika Adamíková)

Pokračujeme v téme pohľadávok. Tento raz si vysvetlíme, ako pohľadávky zanikajú, keď sa postúpia alebo odpíšu. Priblížime si spôsob, akým sa pohľadávka môže stať nepeňažným vkladom do základného imania alebo príspevkom do kapitálového fondu. Napokon si ukážeme, ako sa účtuje poistenie pohľadávok pri odloženej splatnosti.

Ostatné

  • Ako začať podnikať v oblasti predaja alkoholu, vína a tabakových výrobkov (Ing. Lucia Sandtner, PhD.)

Plánujete sa zaoberať distribúciou liehu, vína či tabakových výrobkov? Pripravili sme pre vás prehľad základných povinností, ktorými pri vzniku podniku budete musieť prejsť či už ako s. r. o. alebo živnostníci. Špeciálne si prejdeme proces registrácie podľa zákona o spotrebných daniach a nasledujúce daňové súvislosti.

  • Nové pravidlá pre riešenie hroziaceho úpadku (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Od 17. 7. 2022 je problematika hroziaceho úpadku riešená novým zákonom, zatiaľ čo prebiehajúci úpadok ostal predmetom zákona o konkurze. Cieľom nového predpisu je nastaviť pravidlá pre včasné riešenie podnikateľskej krízy tak, aby sa zachovala životaschopnosť firmy a dlžník dostal dostatočný priestor na účinnú preventívnu reštrukturalizáciu hneď v počiatočnom štádiu problémov. V článku predstavíme princípy preventívneho konania, nové vnímanie inštitútu dočasnej ochrany, ako aj nástroje včasného varovania, ktoré je podnikateľ povinný priebežne uplatňovať.

  • Môže sa podnikať na živnosť po osobnom bankrote? (JUDr. Tomáš Zábrenszki)

Od roku 2017, kedy došlo k zjednodušeniu inštitútu oddlženia, bolo podnikanie oddlžených osôb otázne a konkurz bol prekážkou na prevádzkovanie živnosti. Ako mení situáciu novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 17. 7. 2022?