• Úvod
  • >>
  • DaÚ jednotlivé čísla

DaÚ jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Dane a účtovníctvo 2/2022

Nasledujúce obdobie je špecifické pre zvýšenú pozornosť v oblasti daní, práve preto prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho - vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov od januára 2022, účtovné a daňové hľadisko výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov zamestnávateľom v období pandémie, komentár novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022, zmena registrácie platiteľov DPH a iné.

EAN kód:
8584113064828
Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,97 € s DPH 13,31 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 1/2022

Toto číslo je netradične zložené len zo štyroch príspevkov, rozsahom je však najbohatšie. Ako býva koncom roka v DaÚ zvykom, obsahuje zhrnuté návody pre úspešné a jasné uzatváranie účtovníctva, vypĺňanie výkazov a splnenie si súvisiacich zákonných povinností. Úvodné strany sme však vyčlenili pre informácie o novele zákona o DPH, z ktorých niektoré sú účinné už od 15. novembra.

EAN kód:
8584113064750
Rok vydania:
2021
Počet strán:
96
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

18,25 € s DPH 15,21 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 11/2021

V jedenástom vydaní publikácie Dane a účtovníctvo získate prehľad v týchto, momentálne vyhľadávaných témach - elektronizácia účtovníctva od 1. 1. 2022, subjekt daňového odpisovania, uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka, fakturácia v praktických súvislostiach – 3. časť: Fakturácia z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov a iné.

Na základe zákazníckeho ohlasu, sme pre vás pripravili PDF formát.

EAN kód:
8584113064675
Rok vydania:
2021
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,45 € 10,12 € s DPH 12,04 € 8,43 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 10/2021

Okrúhle desiate vydanie DAÚ prináša viac priblížených niekoľko tém. Napríklad v téme dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov si prečítate aké limity stanovuje legislatíva pri predaji zdedenej pozostalosti a rôzne pravidlá. Špecifickou témou je účtovanie výskumu a vývoja, správne stanovenie a posúdenie vznikajúcich účtovných prípadov napomôže zjednodušiť zaúčtovanie výskumu a vývoja. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113064620
Rok vydania:
2021
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,45 € 10,12 € s DPH 12,04 € 8,43 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 9/2021

Zákaznícky ohlas si opäť vyžiadal to najlepšie z aktuálneho obdobia - fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť, dodanie tovaru do IČŠ – preukazovanie oslobodenia, kontrolované zahraničné spoločnosti v príkladoch, cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy, obstaranie dlhodobého majetku zámenou a iné.

EAN kód:
8584113064576
Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,22 € 10,65 € s DPH 12,68 € 8,88 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 8/2021

Augustové vydanie sumarizuje tieto aktuálne žiadané témy - transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky, kontrolované zahraničné spoločnosti fyzických osôb – základné súvislosti a praktické dôsledky, oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru, novela zákona o živnostenskom podnikaní, združenie bez právnej subjektivity a uvádzanie údajov v daňovom priznaní k DPH a iné.

EAN kód:
8584113064514
Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,22 € 10,66 € s DPH 12,68 € 8,88 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 7/2021

V letnom vydaní nájdete momentálne preberané témy, ako dodanie tovaru na diaľku a osobitné úpravy od 1. 7. 2021, pretože od 1.7.2021 sa začnú v celej EÚ uplatňovať nové pravidlá pre DPH pri zásielkovom predaji. Rozoberáme princípy a zásady uplatňovania DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ. Komplexne sa pozrieme i na tému ubytovacie služby verzus prenájom nehnuteľnosti z pohľadu daní a účtovníctva, kde sa predstavíme konkrétne príklady a samozrejme iné témy.

EAN kód:
8584113064415
Rok vydania:
2021
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,45 € s DPH 12,04 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 4/2021

Marcové vydanie sa zameriava na témy ohľadom pandemickej situácie, aktuálneho daňového priznania a iných príbuzných tém, ako napríklad - 10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020, ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19, daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy a iné.

EAN kód:
8584113064156
Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,22 € s DPH 12,68 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 3/2021

Tretie číslo prináša témy predovšetkým blízke aktuálnemu obdobiu, kde sa rozoberajú témy ako ročné zúčtovanie, závierka v podvojnom účtovníctve, postupy účtovania pre rok 2021, preddavky na daň FO a PO pre rok 2021 a iné. Viac informácií získate v prehľadovom obsahu nižšie.

Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,22 € s DPH 12,68 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 2/2021

Druhé číslo DAU v roku 2021 vám prináša prierez týchto žiadaných tém - k novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021, mzdové veličiny v roku 2021, účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke, daň z motorových vozidiel za rok 2020, nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu a iné.

EAN kód:
8584113063975
Rok vydania:
2021
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,97 € s DPH 13,31 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 1/2021

Prvé číslo DaÚ ročníka 2021 je venované uzatváraniu roka v účtovníctve a s tým spojeným povinnostiam z pohľadu aktuálnej legislatívy s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce z koronakrízy. Obsah čísla tvoria rozsiahle príspevky, ktoré sa snažia vyčerpávajúco pokryť celú relevantnú oblasť. „Závierkové“ články dopĺňa aktuálny rozbor nedávno prijatej veľkej novely zákona o DPH.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
92
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

17,50 € s DPH 14,58 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 11/2020

Novembrové vydanie publikácie DAU ponúka prehľad o aktuálnych témach - DPH v jednoduchom účtovníctve, likvidácia spoločnosti z pohľadu účtovníctva a daní, aktuálne k príjmom zo slobodných povolaní, a to najmä z daňového aspektu, e-kasa v nadväznosti na účtovanie – v otázkach a odpovediach, pochybenie správcu dane pri miestnom zisťovaní a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,52 € s DPH 11,27 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 8/2020

V poradí, už ôsme vydanie publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje výber z toho najzaujímavejšieho - stručné predstavenie opatrení z podnikateľského „kilečka“, rezervy a opravné položky v ZDP, transferové oceňovanie finančných transakcií, životné minimum od 1. júla 2020, účtovanie koncesie u koncesionára, neúčinné doručovanie zásielok správcu dane a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,52 € 7,20 € s DPH 11,27 € 6,00 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 5/2020

Aprílové vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa zameriava na momentálne preberané témy - koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov, príklady z praxe súvisiace s koronavírusom, vybrané daňové úpravy súvisiace s finančným majetkom, zdaňovanie príjmov zo zahraničia, daň z príjmov – príklady problematických okruhov, zaručená elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní a iné.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,52 € 6,30 € s DPH 11,27 € 5,25 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 4/2020

Štvrté vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa opäť zameriava na momentálne diskutované témy - zmeny v odpisovaní hmotného majetku v roku 2020, odpočet daňovej straty právnickej osoby od roku 2020, súhrnný výkaz pre DPH v roku 2020, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH – 3 rozsudky SD EÚ, všetko o fakturácii, zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020, daňová kontrola – 6 netradičných odhalení z praxe a iné.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,12 € 5,15 € s DPH 10,93 € 4,29 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 3/2020

V poradí tretie vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa primárne zameriava na aktuálne informácie z oblastí daní. Žiadanou témou v uplynulom období sú daňové priznania, ku ktorým sme pre vás vypracovali 10 tipov z praxe. Primárny dôraz sa kladie na spoločnosti účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.
Pripomíname i daňový bonus za rok 2019 pri ekonomicky aktívnych rodičoch nezaopatrených detí, ktorí majú nárok na zvýhodnenie vo forme nižšej dane. Za akých podmienok je možné ho získať, vám bližšie priblížíme v článku. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,49 € 4,87 € s DPH 10,41 € 4,06 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 2/2020

Vo februárovom čísle publikácie Dane a účtovníctvo sme si pre vás pripravili aktuálne žiadané témy - zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2020 vyplývajúce z noviel zákona o dani z príjmov, kde sme pre vás pripravili prehľad zmien. Novela zákona o dani z príjmov sa dotkla aj umorovania daňových strát, nakoľko od roku 2020 platia nové pravidlá. Odborník na transferové oceňovanie zas poukazuje na omyly a nejasnosti, ktoré sa vyskytli po zavedení tzv. zjednodušenia pravidiel pre transferovú dokumentáciu. Pre lepšiu orientáciu si prezrite obsah publikácie nižšie.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,12 € 4,31 € s DPH 10,93 € 3,59 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 11/2019

V aktuálnom čísle publikácie vysvetľujeme túto naliehavú tému - zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020. Kde sa zavádza nová právna úprava tzv. call-off stock režimu a upravuje reťazové transakcie v rámci EÚ. Významná téma je taktiež - veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov ...

Rok vydania:
2019
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,24 € 4,02 € s DPH 6,87 € 3,35 € bez DPH

+ -