• Úvod
  • >>
  • DaÚ jednotlivé čísla

DaÚ jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Dane a účtovníctvo 7/2022

V siedmom čísle Dane a účtovníctvo nájdete prehľad v týchto témach - neziskové organizácie a ich povinnosti podľa zákona o dani z príjmov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO II, odpočet daňovej straty daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom, hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti od 1. 1. 2022, zvýšenie dane z nehnuteľností za neudržiavané stavby a iné. Viac zaujímavých tém už nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065207
Rok vydania:
2022
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,93 € s DPH 12,44 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 6/2022

Daň z príjmov je oblasť, ktoré momentálne rezonuje v daňovej oblasti. Aj z tohto dôvodu, prinášame bližšie informácie k dani z príjmov právnickej osoby – príklady problematických okruhov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO, aktuálne k daňovému bonusu na zaplatené úroky. Viac tém z príbuzných oblastní nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065108
Rok vydania:
2022
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,93 € s DPH 12,44 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 5/2022

Piatej vydanie DAÚ prináša podrobný prehľad v týchto témach - opravné a dodatočné daňové priznanie, charitatívna a humanitárna činnosť z pohľadu daní a účtovníctva, uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (pri zohľadnení nového usmernenia ministerstva financií), registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone, služby z hľadiska DPH II. – miesto dodania, uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov a iné.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,45 € s DPH 13,71 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 4/2022

Jarné číslo Dane a účtovníctvo vám prináša nové informácie z týchto oblastí - vybrané úpravy čiastkového základu dane podnikateľa – pripočítateľné a odpočítateľné položky, mikrodaňovník podľa ZDP v otázkach, odpovediach a príkladoch, zálohované jednorazové vratné obaly, audit ako certifikát kvality účtovnej závierky – zákonný alebo dobrovoľný a mnoho iného.

EAN kód:
8584113064996
Rok vydania:
2022
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,70 € s DPH 13,08 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 3/2022

Tretie vydanie sa zaoberá predovšetkým aktuálnou daňovou tematikou - platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2022, odpočet na investície, vlastné imanie v spoločnosti, k plynutiu lehôt na uloženie pokuty za porušenia zákona o účtovníctve, reťazec dodaní a iné.

EAN kód:
8584113064934
Rok vydania:
2022
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,70 € s DPH 13,08 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 2/2022

Nasledujúce obdobie je špecifické pre zvýšenú pozornosť v oblasti daní, práve preto prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho - vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov od januára 2022, účtovné a daňové hľadisko výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov zamestnávateľom v období pandémie, komentár novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022, zmena registrácie platiteľov DPH a iné.

EAN kód:
8584113064828
Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,45 € s DPH 13,71 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 11/2021

V jedenástom vydaní publikácie Dane a účtovníctvo získate prehľad v týchto, momentálne vyhľadávaných témach - elektronizácia účtovníctva od 1. 1. 2022, subjekt daňového odpisovania, uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka, fakturácia v praktických súvislostiach – 3. časť: Fakturácia z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov a iné.

Na základe zákazníckeho ohlasu, sme pre vás pripravili PDF formát.

EAN kód:
8584113064675
Rok vydania:
2021
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,45 € 10,60 € s DPH 12,04 € 8,83 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 10/2021

Okrúhle desiate vydanie DAÚ prináša viac priblížených niekoľko tém. Napríklad v téme dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov si prečítate aké limity stanovuje legislatíva pri predaji zdedenej pozostalosti a rôzne pravidlá. Špecifickou témou je účtovanie výskumu a vývoja, správne stanovenie a posúdenie vznikajúcich účtovných prípadov napomôže zjednodušiť zaúčtovanie výskumu a vývoja. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113064620
Rok vydania:
2021
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,45 € 10,60 € s DPH 12,04 € 8,83 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 9/2021

Zákaznícky ohlas si opäť vyžiadal to najlepšie z aktuálneho obdobia - fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť, dodanie tovaru do IČŠ – preukazovanie oslobodenia, kontrolované zahraničné spoločnosti v príkladoch, cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy, obstaranie dlhodobého majetku zámenou a iné.

EAN kód:
8584113064576
Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,22 € 11,13 € s DPH 12,68 € 9,28 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 8/2021

Augustové vydanie sumarizuje tieto aktuálne žiadané témy - transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky, kontrolované zahraničné spoločnosti fyzických osôb – základné súvislosti a praktické dôsledky, oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru, novela zákona o živnostenskom podnikaní, združenie bez právnej subjektivity a uvádzanie údajov v daňovom priznaní k DPH a iné.

EAN kód:
8584113064514
Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,22 € 11,62 € s DPH 12,68 € 9,68 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 7/2021

V letnom vydaní nájdete momentálne preberané témy, ako dodanie tovaru na diaľku a osobitné úpravy od 1. 7. 2021, pretože od 1.7.2021 sa začnú v celej EÚ uplatňovať nové pravidlá pre DPH pri zásielkovom predaji. Rozoberáme princípy a zásady uplatňovania DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ. Komplexne sa pozrieme i na tému ubytovacie služby verzus prenájom nehnuteľnosti z pohľadu daní a účtovníctva, kde sa predstavíme konkrétne príklady a samozrejme iné témy.

EAN kód:
8584113064415
Rok vydania:
2021
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,93 € s DPH 12,44 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 4/2021

Marcové vydanie sa zameriava na témy ohľadom pandemickej situácie, aktuálneho daňového priznania a iných príbuzných tém, ako napríklad - 10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020, ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19, daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy a iné.

EAN kód:
8584113064156
Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,70 € s DPH 13,08 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 3/2021

Tretie číslo prináša témy predovšetkým blízke aktuálnemu obdobiu, kde sa rozoberajú témy ako ročné zúčtovanie, závierka v podvojnom účtovníctve, postupy účtovania pre rok 2021, preddavky na daň FO a PO pre rok 2021 a iné. Viac informácií získate v prehľadovom obsahu nižšie.

Rok vydania:
2021
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,70 € s DPH 13,08 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 2/2021

Druhé číslo DAU v roku 2021 vám prináša prierez týchto žiadaných tém - k novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021, mzdové veličiny v roku 2021, účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke, daň z motorových vozidiel za rok 2020, nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu a iné.

EAN kód:
8584113063975
Rok vydania:
2021
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,45 € s DPH 13,71 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 1/2021

Prvé číslo DaÚ ročníka 2021 je venované uzatváraniu roka v účtovníctve a s tým spojeným povinnostiam z pohľadu aktuálnej legislatívy s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce z koronakrízy. Obsah čísla tvoria rozsiahle príspevky, ktoré sa snažia vyčerpávajúco pokryť celú relevantnú oblasť. „Závierkové“ články dopĺňa aktuálny rozbor nedávno prijatej veľkej novely zákona o DPH.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
92
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

17,98 € s DPH 14,98 € bez DPH

+ -