• Úvod
  • >>
  • DaÚ jednotlivé čísla

DaÚ jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Dane a účtovníctvo 6/2023

V šiestom čísle DaÚ ostávame pri téme daňových priznaní, hoci ich hlavná sezóna skončila už v marci. Právnickým osobám prinášame návod, ako si opraviť chybu v podanom priznaní. Fyzickým poradíme, ako si správne vyrovnajú daňovú povinnosť, ak mali príjmy zo zahraničia a využívajú možnosť odloženého podania. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude iste zaujímavý komentár k aktuálnym pravidlám zdaňovania plnení, ktoré prijali od „držiteľov“.

EAN kód:
8584113065948
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,38 € s DPH 16,15 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 5/2023

Aktuálne vydanie DaÚ sa vo veľkej miere venuje novinkám v oblasti DPH. Prinášame vám komplexný článok od skúsenej poradkyne z našej Daňovej pohotovosti, ktorá rekapituluje zmeny v legislatíve z pohľadu praxe a otázok, ktoré jej posielate. Ďalšia naša interná expertka sa zamerala na konkrétnejšiu tému registrácie pre daň z pridanej hodnoty a analyzuje zmeny v tejto sfére. Do tretice sa v príspevku o tuzemskom prenose daňovej povinnosti pozrieme na povinnosti platiteľov DPH napr. pri stavebných prácach alebo iných dodaniach. Do pozornosti dávame taktiež praktické spracovanie informácií k odpočtu daňovej straty právnickej osoby, ako aj k možnostiam opráv chýb v účtovníctve.

EAN kód:
8584113065917
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,38 € s DPH 16,15 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 4/2023

Aj v marcovom vydaní DaÚ ešte ostaneme pri téme daňových priznaní. Do termínu riadnych podaní ostáva už len pár dní, sústredíme sa preto na konkrétne okruhy, ktoré robia problémy v praxi. Pokračujeme aj v sérii príspevkov k aktuálnym novelám zákonov. Tento raz predstavíme významné zmeny v dokumentácii o transferovom oceňovaní. Dôležitou legislatívnou novinkou bolo aj doplnenie zákona o sociálnej ekonomike. Priblížime si ho z pohľadu sociálnych podnikov, ich daní a účtovníctva, ale predstavíme aj zásadný posun – prvýkrát budeme mať na Slovensku oficiálne zadefinované rodinné podnikanie. Súčasťou obsahu tohto čísla je aj praktický manuál pre zanikajúce spoločnosti s radami, ako postupovať počas procesu likvidácie.

EAN kód:
8584113065863
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,38 € s DPH 16,15 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 3/2023

Vo februárovom vydaní časopisu DaÚ sme sa zamerali na témy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé pri zostavovaní daňových priznaní. Pozrieme sa na aktuálne pravidlá uplatňovania a nový výpočet daňového bonusu na dieťa. Vysvetlíme, komu sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Overíme si, či ako SZČO správne využívate možnosť zaradenia nákladov do daňových výdavkov. Veľký priestor poskytneme problematike využívania automobilu v podnikaní FO a jeho spracovaniu v jednoduchom účtovníctve. Ak vás zaujímajú novinky v legislatíve, vraciame sa ešte k výkladu noviel účinných od 1. 1. 2023 – tak v zákone o DPH, ako aj v zákone o dani z príjmov.

EAN kód:
8584113065788
Rok vydania:
2023
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,42 € s DPH 15,35 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 2/2023

V januárovom čísle DaÚ prinášame rozsiahly materiál k zostaveniu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve. Zostavila ho expertka z našej Daňovej pohotovosti. Jej denno-denný kontakt so širokým spektrom zákazníckych otázok sa odráža aj v tom, ako prakticky sa k téme postavila. Ostatné strany tohto novoročného vydania obsahujú informácie k novelám zákonov účinným od 1. 1. 2023. Využite nami ponúkanú skratku k súhrnu zmien a urobte si hneď v úvode roka prehľad o tom, ako sa menia pravidlá v daniach a účtovníctve.

EAN kód:
8584113065658
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,58 € s DPH 14,65 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 1/2023

Prvé číslo DaÚ 2023 pokrýva témy potrebné na hladký prechod do nového roka. Sezónu uzavrieme spoločne v podvojnom účtovníctve, v oblasti DPH povinností aj v prostredí mzdovej učtárne. Príspevky spracovali odborníci z praxe s dôrazom na prehľadnosť a užitočnosť informácií. Približujú komplexný prehľad úloh v súlade s aktuálnymi zákonnými povinnosťami, názorné príklady aj vzory vyplnených tlačív. Okrem týchto koncoročných tém načrieme aj do najnovšej legislatívy. Hoci v čase našej uzávierky ešte len finišoval proces schvaľovania noviel v parlamente, do aktuálneho čísla sme už stihli zahrnúť stručný prehľad zmien v zákone o účtovníctve aj obsiahlejší výklad nových definícií závislých osôb v ZDP. V nasledujúcom čísle sa týmto aj ďalším aktualitám budeme venovať podrobne.

EAN kód:
8584113065610
Rok vydania:
2022
Počet strán:
92
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,10 € s DPH 16,75 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 11/2022

Posledné vydanie ročníka 2022 sme koncipovali s ohľadom na blížiaci sa záver zdaňovacích období. Komplexné spracovanie témy ponúka skupina príspevkov k cenným papierom. Fyzické osoby si v ňom nájdu odpovede, aké daňové povinnosti im prinášajú jednotlivé formy príjmov z investovania. Pre právnické osoby je určený ďalší článok. Na konci roka je dôležité ustrážiť si, či všetky záväzky boli uhradené. Ak neboli, treba pristúpiť k úprave základu dane. V praktickom príspevku ukážeme ako na to. V oblasti DPH sa vrátime k výkazom a pripomenieme si postup ich vypĺňania.

EAN kód:
8584113065498
Rok vydania:
2022
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,08 € s DPH 13,40 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 10/2022

Desiate vydanie prináša hĺbkový prehľad v téme vývoz tovaru do tretích krajín, kde sa pozrieme na export výrobkov do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Zaujímať nás bude hlavne pohľad zákona o DPH – možnosti oslobodenia podľa miesta dodania, reťazové obchody i preukazovanie odoslania alebo prepravy. Oboznámime Vás i s témou daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike, kde získate na odpovede na otázky - Akými pravidlami sa riadi zamestnávanie odídencov v našom prostredí? Ako je to s ich zdravotným a sociálnym poistením? Ako sa im zdaňuje príjem? Viac info prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065429
Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,86 € s DPH 14,05 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 9/2022

Septembrové vydanie DAÚ prináša prierez tém - nehnuteľnosti v obchodnej spoločnosti z pohľadu ZDP, kde prinášame rozsiahly sumár informácií pre obchodné spoločnosti, ktoré využívajú nehnuteľnosti pri svojej podnikateľskej činnosti. Priblížime i niektoré špecifické dodania tovaru – oslobodenie podľa § 42, § 42a a väzba na OSS systém, kde zistíte kedy je možné uplatniť oslobodenie od DPH pri fakturácii za dodaný tovar.
Iné témy nájdete a viac informácií získate v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065375
Rok vydania:
2022
Počet strán:
76
Formát:
PDF - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,93 € 9,96 € s DPH 12,44 € 8,30 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 8/2022

V obľúbenom, už ôsmom, vydaní nájdete prehľad najzaujímavejších tém - zmeny v daňovom bonuse platné pre rok 2022, vplyv zvýšenia životného minima na daň z príjmov fyzickej osoby, nepeňažný príjem zamestnanca z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, dovoz tovaru z tretích krajín v praktických súvislostiach a mnoho iného. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065320
Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,86 € s DPH 14,05 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 7/2022

V siedmom čísle Dane a účtovníctvo nájdete prehľad v týchto témach - neziskové organizácie a ich povinnosti podľa zákona o dani z príjmov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO II, odpočet daňovej straty daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom, hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti od 1. 1. 2022, zvýšenie dane z nehnuteľností za neudržiavané stavby a iné. Viac zaujímavých tém už nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065207
Rok vydania:
2022
Počet strán:
76
Formát:
PDF - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,93 € 9,96 € s DPH 12,44 € 8,30 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 6/2022

Daň z príjmov je oblasť, ktoré momentálne rezonuje v daňovej oblasti. Aj z tohto dôvodu, prinášame bližšie informácie k dani z príjmov právnickej osoby – príklady problematických okruhov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO, aktuálne k daňovému bonusu na zaplatené úroky. Viac tém z príbuzných oblastní nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065108
Rok vydania:
2022
Počet strán:
76
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,30 € s DPH 12,75 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 5/2022

Piatej vydanie DAÚ prináša podrobný prehľad v týchto témach - opravné a dodatočné daňové priznanie, charitatívna a humanitárna činnosť z pohľadu daní a účtovníctva, uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (pri zohľadnení nového usmernenia ministerstva financií), registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone, služby z hľadiska DPH II. – miesto dodania, uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov a iné.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,86 € s DPH 14,05 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 4/2022

Jarné číslo Dane a účtovníctvo vám prináša nové informácie z týchto oblastí - vybrané úpravy čiastkového základu dane podnikateľa – pripočítateľné a odpočítateľné položky, mikrodaňovník podľa ZDP v otázkach, odpovediach a príkladoch, zálohované jednorazové vratné obaly, audit ako certifikát kvality účtovnej závierky – zákonný alebo dobrovoľný a mnoho iného.

EAN kód:
8584113064996
Rok vydania:
2022
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,08 € s DPH 13,40 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 3/2022

Tretie vydanie sa zaoberá predovšetkým aktuálnou daňovou tematikou - platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2022, odpočet na investície, vlastné imanie v spoločnosti, k plynutiu lehôt na uloženie pokuty za porušenia zákona o účtovníctve, reťazec dodaní a iné.

EAN kód:
8584113064934
Rok vydania:
2022
Počet strán:
80
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,08 € s DPH 13,40 € bez DPH

+ -

Dane a účtovníctvo 2/2022

Nasledujúce obdobie je špecifické pre zvýšenú pozornosť v oblasti daní, práve preto prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho - vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov od januára 2022, účtovné a daňové hľadisko výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov zamestnávateľom v období pandémie, komentár novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022, zmena registrácie platiteľov DPH a iné.

EAN kód:
8584113064828
Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,86 € s DPH 14,05 € bez DPH

+ -