Dane a účtovníctvo 10/2023

Októbrové vydanie DaÚ je opäť plné praktických rád a riešení. Skladbou článkov v ňom pomôžeme všetkým podnikateľom, ktorí pri svojej činnosti pracujú so zásobami. Venujeme sa im z viacerých uhlov pohľadu. Okrem iného prinášame rozsiahly materiál k téme konsignácie zásob. Mnohí čitatelia sa nás na pravidlá využívania konsignačného sladu pýtajú, spracovali sme preto komplexné tipy pre účtovníctvo, DPH, ale i obchodnoprávne základy. V článku nájdete aj vzor innominálnej zmluvy.

Cena s DPH
19,38 €
Cena bez DPH
16,15 €
EAN kód
8584113066204
Rok vydania
2023
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 10/2023

Októbrové vydanie DaÚ je opäť plné praktických rád a riešení. Skladbou článkov v ňom pomôžeme všetkým podnikateľom, ktorí pri svojej činnosti pracujú so zásobami. Venujeme sa im z viacerých uhlov pohľadu. Okrem iného prinášame rozsiahly materiál k téme konsignácie zásob. Mnohí čitatelia sa nás na pravidlá využívania konsignačného sladu pýtajú, spracovali sme preto komplexné tipy pre účtovníctvo, DPH, ale i obchodnoprávne základy. V článku nájdete aj vzor innominálnej zmluvy.

Pravdaže však neostávame monotematickí. Veľký priestor venujeme priaznivým novinkám v zdaňovaní príjmov FO z predaja cenných papierov, ktoré potešia občanov už od 1. 1. 2024. A ponúkame aj praktický prehľad k finančnému lízingu v účtovníctve podnikateľa.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Zdaňovanie príjmov z predaja cenných papierov aj so zmenami schválenými v roku 2023 (Ing. Miroslava Brnová)

V roku 2023 boli v tejto oblasti schválené úpravy týkajúce sa oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov. Ich súčasťou sú aj zmeny týkajúce sa zamestnaneckých akcií a predaja obchodných podielov. Cieľom je podpora začínajúcich spoločností alebo fyzických osôb – podnikateľov. Novinky účinné od 1. 1. 2024 si zhrnieme a vysvetlíme na príkladoch.

Daň z pridanej hodnoty

  • Konsignácia zásob z právneho, účtovného a daňového pohľadu (Ing. Nadežda Cígerová)

Konsignačný sklad sa využíva prevažne pri obchodovaní v zahraničí. Výhodou tejto formy podnikania je, že odberateľ nemusí mať k dispozícii kapitál na zabezpečenie zásob. Odčerpáva ich zo skladu postupne, uhrádza faktúry na základe priebežne vystavovaných faktúr. V článku si priblížime, ako vyzerá účtovníctvo pri konsignovaných zásobách, ale aj aké súvislosti treba sledovať vo vzťahu k DPH – najmä k pravidlám call-off stock režimu v rámci EÚ. Neobídeme ani právne hľadisko,  pričom ponúkneme aj vzor zmluvy o konsignačnom sklade.

  • Likvidácia nepotrebného tovaru a režim DPH (C-127/22; prípad BTK) (Ing. Vladimír Pastierik)

Predstavujeme aktuálny judikát SD EÚ v slovenských súvislostiach. Ide v ňom o situáciu, keď vyradenie nepotrebného tovaru viedlo k úpravám v minulosti odpočítanej dane – teda k odvedeniu dane, avšak súčasne k žiadosti o vrátenie tejto sumy.

  • Odpočítanie DPH pri zmene investičných plánov (C-734/19; prípad ITH) (Ing. Vladimír Pastierik)

Rumunský daňový úrad pri kontrole odmietol uznať odpočítanie DPH z dôvodu, že spoločnosť vedela už od začiatku prvého projektu o okolnostiach, ktoré by mohli zabrániť jeho dokončeniu. Aký je pohľad SD EÚ na tento spor?

Podvojné účtovníctvo

  • Podniková predajňa (Ing. Vladimír Pastierik)

Účtovanie predaja tovaru cez vlastnú podnikovú predajňu má svoje špecifiká. Dôležitý je moment zmeny vlastníctva v nadväznosti na moment vykázania výnosov, resp. priznania DPH. Prinášame praktické príklady účtovania pre tri rôzne situácie: vlastné výrobky ako tovar na predajni, externe nakúpený tovar na predajni, tovar so spotrebnou daňou na predajni. Osvojte si naše riešenia.

  • Zásoby – účtovné a daňové súvislosti (Ing. Vladimír Pastierik)

Ponúkame pohľad skúseného profesionála na dôležitú súčasť účtovníctva mnohých firiem – zásoby. Podelí sa o svoje rady a skúsenosti. V príkladoch vysvetlí oceňovanie zásob, účtovanie zásob, daňové súvislosti aj inventarizáciu.

  • Finančný lízing (Ing. Zuzana Uríková)

Financovanie obstarania hmotného majetku prostredníctvom prenájmu od lízingovej spoločnosti je v našej spoločnosti samozrejmou a vyhľadávanou možnosťou. V účtovníctve však predsa len môže spôsobiť problémy. Najmä ak dôjde k postúpeniu alebo ukončeniu lízingu. Ponúkame vám preto na jednom mieste návody pre všetky situácie. Zaoberáme sa stranou nájomcu aj prenajímateľa v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva, ale aj v daňovej evidencii. Na záver sa pristavíme pri spätnom lízingu – upozorníme vás na zmenu nastupujúcu od 1. 1. 2024 v súvislosti s DPH.