Dane a účtovníctvo 11/2023

Posledné číslo ročníka 2023 poteší všetkých čitateľov, ktorí nás žiadali o praktický návod, ako sa postaviť k transferovému oceňovaniu. Keďže táto téma sa týka už skoro každého podnikateľa, naše vzory transferovej dokumentácie spolu s úvodným výkladom právnej úpravy môžu byť spoľahlivou skratkou ku kvalitnej argumentácii v prípade daňovej kontroly. Praktikov iste osloví aj téma uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky alebo pohľad na aktuálne využívanie digitálnych platforiem sprostredkujúcich ubytovanie, taxi služby alebo donášku jedla.

Cena s DPH
19,38 €
Cena bez DPH
16,15 €
EAN kód
8584113066242
Rok vydania
2023
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 11/2023

Posledné číslo ročníka 2023 poteší všetkých čitateľov, ktorí nás žiadali o praktický návod, ako sa postaviť k transferovému oceňovaniu. Keďže táto téma sa týka už skoro každého podnikateľa, naše vzory transferovej dokumentácie spolu s úvodným výkladom právnej úpravy môžu byť spoľahlivou skratkou ku kvalitnej argumentácii v prípade daňovej kontroly. Praktikov iste osloví aj téma uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky alebo pohľad na aktuálne využívanie digitálnych platforiem sprostredkujúcich ubytovanie, taxi služby alebo donášku jedla.

Pred obdobím účtovných závierok si detailne zopakujeme aj tvorbu opravných položiek a rezerv podľa aktuálnych pravidiel. Novinky v zdaňovaní virtuálnych mien od 1. 1. 2024 predstavíme hneď v úvodnom článku – pre kryptofanúšikov sú to priaznivé zmeny.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Zmeny v zdaňovaní virtuálnej meny po 1. 1. 2024 (Ing. Miroslava Brnová)

Od nového roka bude obchodovanie s kryptomenami na Slovensku ešte o niečo atraktívnejšie. Poslanci schválili novelu, ktorá prináša viaceré zaujímavé zvýhodnenia. V článku sa dočítate, ako to od januára 2024 bude s oslobodením príjmu z výmeny virtuálnej meny aj s uplatnením zníženej sadzby dane 7 %.

  • Spôsoby uplatňovania spotrebovaných pohonných látok v daňových výdavkoch (Ing. Iveta Petrovická)

Náklady na pohonné látky patria k uplatňovaným daňovým výdavkom takmer u každého podnikateľa, pretože motorové vozidlá sú dnes už základnou súčasťou výkonu mnohých obchodných aktivít. Daňovník si sám môže vybrať jeden z troch zákonom stanovených spôsobov, ktorým bude pri jednotlivých vozidlách výdavky uplatňovať. Prejdeme si ich a na príkladoch vysvetlíme niektoré zložitejšie situácie.

  • Závislé osoby a transferové oceňovanie (prehľad právnej úpravy) (Ing. Vladimír Pastierik)

Jedným z najzložitejších problémov v teórii a praxi účtovníctva i zdaňovania je otázka oceňovania. Cieľom tohto príspevku je preto zrozumiteľne vysvetliť právnu úpravu transferového oceňovania, princíp závislých osôb a metódy zistenia zdaniteľného rozdielu. Stane sa nám to odrazovým mostíkom k objasneniu obsahu transferovej dokumentácie.

  • Vzory transferovej dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP pre rezidenta SR (Ing. Vladimír Pastierik)

Transferové oceňovanie sa už dávno netýka len veľkých nadnárodných spoločností. Za istých okolností je dotknutým subjektom aj menšia firma, SZČO, živnostník či umelec. Pre daňovníkov, ktorých zaujíma praktická ukážka, ako má vyzerať dokumentácia spĺňajúca zákonné náležitosti, prinášame užitočnú pomôcku – 3 vzory použiteľné rezidentmi Slovenskej republiky: skrátenú, základnú aj úplnú.

Daň z pridanej hodnoty

  • Digitálne platformy (Wolt, Bolt atď.) z pohľadu slovenskej legislatívy (Ing. Jana Böszörményi)

Digitálne platformy zamerané na ubytovanie, poskytovanie taxi služieb, donášku jedla atď. majú vo svojej podstate obdobné podmienky. Pozrieme sa na špecifiká, ktoré musíte zohľadniť, ak ich využívate pri svojom podnikaní. Sústredíme sa na otázky DPH, ale aj iných daní a následne účtovného zachytenia tržieb. Legislatívne požiadavky objasníme formou prípadových štúdií z praxe.

Podvojné účtovníctvo

  • Opravné položky a rezervy v účtovných a daňových súvislostiach (Ing. Nadežda Cígerová)

Opravné položky znižujú hodnotu majetku, rezervy zvyšujú záväzky účtovnej jednotky. Pri dodržaní legálnych podmienok môže byť ich tvorba v účtovníctve vhodnou formou daňovej optimalizácie. Odhady budúcej situácie však musia vždy vychádzať z aktuálnych a spoľahlivých informácií s dôrazom na to, aby bol dodržaný verný a pravdivý obraz účtovníctva. Pozrite si našu komplexnú analýzu tejto témy podloženú mnohými príkladmi a pripravte sa na účtovnú závierku.