Dane a účtovníctvo 3/2019

V nasledujúcom čísle publikácie Dane a účtovníctvo opäť nájdete zaujímavé témy - daňové priznanie s príjmami dosiahnutými v zahraničí, započítanie daňovej licencie, odpočet daňovej straty právnickej osoby, platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami v roku 2019 – v otázkach a odpovediach, transferové oceňovanie nehmotného majetku a iné.

Cena s DPH
11,39 €
Cena bez DPH
9,49 €
Rok vydania
2019
Počet strán
84
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 3/2019

V nasledujúcom čísle publikácie Dane a účtovníctvo opäť nájdete zaujímavé témy - daňové priznanie s príjmami dosiahnutými v zahraničí, započítanie daňovej licencie, odpočet daňovej straty právnickej osoby, platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami v roku 2019 – v otázkach a odpovediach, transferové oceňovanie nehmotného majetku a iné.

Osnova publikácie:

Daň z príjmov

Daňové priznanie s príjmami dosiahnutými v zahraničí (Ing. Miroslava Brnová)

Ak daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR dosahoval aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré tam boli zdaňované, má možnosť zamedziť dvojitému zdaneniu. V článku analyzujeme dve modelové situácie z praxe s návodom na vyplnenie daňového priznania.

Započítanie daňovej licencie (Ing. Sidónia Jakubovie)

S účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zrušeniu daňovej licencie. Aj po tomto dátume však ostáva možnosť započítať kladný rozdiel medzi zaplatenou daňovou licenciou a skutočnou daňou uvedenou v daňovom priznaní. Ako postupovať pri zápočte daňovej licencie, poradíme v článku.

Odpočet daňovej straty právnickej osoby (Ing. Iveta Petrovická)

Odpočítaním daňovej straty z minulých zdaňovacích období má daňovník príležitosť znížiť si daňovú povinnosť. V príspevku objasníme podmienky odpočtu, ilustratívne vysvetlíme postup pri vypĺňaní tlačiva daňového priznania a priblížime, aké možnosti zohľadnenia daňovej straty existujú pri zániku spoločnosti.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami v roku 2019 – v otázkach a odpovediach (Ing. Martina Oravcová)

Preddavky platí fyzická osoba, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Pripravili sme zoznam „FAQ“ k téme preddavkov v nasledujúcich okruhoch: platenie preddavkov v priebehu roka, výpočet poslednej známej daňovej povinnosti, ukončenie platenia preddavkov, započítanie preddavkov na úhradu dane. Spolu vyše 20 otázok z praxe.

Transferové oceňovanie nehmotného majetku (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Výber niektorých praktických príkladov uvádzaných Smernicou OECD 2017, ktorý má za cieľ vysvetliť uplatnenie princípu nezávislého vzťahu na kontrolované transakcie medzi závislými osobami s účasťou nehmotného majetku.

Podvojné účtovníctvo

Novela postupov účtovania v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva platná od 1. 1. 2019 (Ing. Jana Marková)

Stručný prehľad novelizovaných ustanovení v postupoch účtovania účinných od 1. 1. 2019. Zmeny sa dotkli najmä účtovania garantovanej energetickej služby pre verejný sektor, oceňovania komodít a goodwillu.

Mzdy a odvody

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 (Ing. Eva Gášpárová)

Podrobný manuál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby z aspektu zamestnanca aj zamestnávateľa vrátane komplexných príkladov.

Priemerné ceny pohonných látok v SR
Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene za január 2019
Vyhľadávač DaÚ 2019