Dane a účtovníctvo 4/2022

Jarné číslo Dane a účtovníctvo vám prináša nové informácie z týchto oblastí - vybrané úpravy čiastkového základu dane podnikateľa – pripočítateľné a odpočítateľné položky, mikrodaňovník podľa ZDP v otázkach, odpovediach a príkladoch, zálohované jednorazové vratné obaly, audit ako certifikát kvality účtovnej závierky – zákonný alebo dobrovoľný a mnoho iného.

Cena s DPH
15,70 €
Cena bez DPH
13,08 €
EAN kód
8584113064996
Rok vydania
2022
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 4/2022

Jarné číslo Dane a účtovníctvo vám prináša nové informácie z týchto oblastí - vybrané úpravy čiastkového základu dane podnikateľa – pripočítateľné a odpočítateľné položky, mikrodaňovník podľa ZDP v otázkach, odpovediach a príkladoch, zálohované jednorazové vratné obaly, audit ako certifikát kvality účtovnej závierky – zákonný alebo dobrovoľný a mnoho iného.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Vybrané úpravy čiastkového základu dane podnikateľa – pripočítateľné a odpočítateľné položky (Ing. Miroslava Brnová)

Základ dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa v určitých situáciách upravuje, pričom niektoré úpravy sa uvádzajú aj na špecifických riadkoch daňového priznania. Konkrétne si povieme, aké pripočítateľné a odpočítateľné položky v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B zohľadňujú podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva.

  • Mikrodaňovník podľa ZDP v otázkach, odpovediach a príkladoch (Ing. Miroslava Brnová)

Štatút mikrodaňovníka je súčasťou daňového systému od 1. 1. 2021, ale jeho praktické uplatňovanie nastáva postupne. Zozbierali sme najčastejšie praktické otázky súvisiace s možnosťami daňového zvýhodnenia pre týchto menších podnikateľov a odpovieme na ne prostredníctvom príkladov.

Podvojné účtovníctvo

  • Zálohované jednorazové vratné obaly (Ing.  Jana Böszörményi)

Od začiatku roka 2022 platí povinnosť zálohovať aj jednorazové obaly – niektoré plastové fľaše a plechovky z nápojov. V príspevku priblížime problematiku posudzovania obalov v súvislosti so zákonom o dani z pridanej hodnoty a vysvetlíme účtovanie zálohovaných jednorazových obalov pre výrobcu obalov, distribútora, registrované odberné miesto odpadu i konečného užívateľa (zákazníka).

  • Crowdfundingové kampane (Ing.  Jana Böszörményi)

Máte nápad, ale neviete, ako získať finančné prostriedky na jeho realizáciu? Jedným z riešení je crowdfunding, v preklade „davové financovanie“. V článku si priblížime jeho podstatu a možnosti, ktoré ponúka. Okrem toho však zanalyzujeme aj náležitosti jednotlivých druhov kampaní z pohľadu daní a účtovníctva u investora i vlastníka projektu.

  • Audit ako certifikát kvality účtovnej závierky – zákonný alebo dobrovoľný (Ing. Mária Cvečková)

Zmena legislatívy od roku 2020 postupne zvoľňuje pravidlá pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom. Posúvajú sa veľkostné kritériá dotknutých účtovných jednotiek, ubúdajú subjekty, pre ktoré je takéto „certifikovanie“ predpísané. Napriek tomu je dôležité byť si vedomý, že vykonanie auditu nie je zbytočná formalita a svoj zmysel má aj dobrovoľná kontrola účtovníctva externým odborníkom. Ako vlastne prebieha audit, čo je jeho súčasťou, akú zodpovednosť nesie audítor, aké podklady vyžaduje a naopak, aké výstupy má obsiahnuť vo svojej písomnej správe, vysvetlí v článku skúsená audítorka.

Daň z pridanej hodnoty

  • Služby z pohľadu DPH – 1. časť (Ing. Jaroslava Betáková)

Téme dodania a prijatia služieb sa budeme venovať v sérii príspevkov. V predkladanej prvej časti sa zaoberáme vymedzením služby v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty a ustálených záverov Súdneho dvora EÚ. Bližšie sa pozrieme na chápanie reklamy a sponzorského príspevku, na podmienky vzniku daňovej povinnosti aj pri čiastkovom a opakovanom dodaní služby pri tuzemských či pri cezhraničných dodávkach.

Škola účtovania

  • Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov VI.: Účtová trieda 2 – Finančné účty a účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (Ing. Mária Cvečková)

V tejto „lekcii“ si vysvetlíme, čo je predmetom účtovania na finančných účtoch, resp. sa zoznámime s klasifikáciou krátkodobého finančného majetku. V rámci účtovej triedy 3 predstavíme jednotlivé účty a účtové skupiny.