Dane a účtovníctvo 5/2023

Aktuálne vydanie DaÚ sa vo veľkej miere venuje novinkám v oblasti DPH. Prinášame vám komplexný článok od skúsenej poradkyne z našej Daňovej pohotovosti, ktorá rekapituluje zmeny v legislatíve z pohľadu praxe a otázok, ktoré jej posielate. Ďalšia naša interná expertka sa zamerala na konkrétnejšiu tému registrácie pre daň z pridanej hodnoty a analyzuje zmeny v tejto sfére. Do tretice sa v príspevku o tuzemskom prenose daňovej povinnosti pozrieme na povinnosti platiteľov DPH napr. pri stavebných prácach alebo iných dodaniach. Do pozornosti dávame taktiež praktické spracovanie informácií k odpočtu daňovej straty právnickej osoby, ako aj k možnostiam opráv chýb v účtovníctve.

Cena s DPH
19,38 €
Cena bez DPH
16,15 €
EAN kód
8584113065917
Rok vydania
2023
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 5/2023

Aktuálne vydanie DaÚ sa vo veľkej miere venuje novinkám v oblasti DPH. Prinášame vám komplexný článok od skúsenej poradkyne z našej Daňovej pohotovosti, ktorá rekapituluje zmeny v legislatíve z pohľadu praxe a otázok, ktoré jej posielate. Ďalšia naša interná expertka sa zamerala na konkrétnejšiu tému registrácie pre daň z pridanej hodnoty a analyzuje zmeny v tejto sfére. Do tretice sa v príspevku o tuzemskom prenose daňovej povinnosti pozrieme na povinnosti platiteľov DPH napr. pri stavebných prácach alebo iných dodaniach. Do pozornosti dávame taktiež praktické spracovanie informácií k odpočtu daňovej straty právnickej osoby, ako aj k možnostiam opráv chýb v účtovníctve.

OBSAH

Daň z príjmov

Odpočet daňovej straty právnickej osoby v roku 2023 (Ing. Iveta Petrovická)

Odpočet daňovej straty je legálny nástroj na znižovanie základu dane, a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Ako odpočítavať stratu v roku 2023? Ukážeme si postup pre straty vykázané pred zmenou pravidiel v roku 2020, ako aj po nej. Chýbať nebudú praktické príklady.

Daň z pridanej hodnoty

  • Vybrané transakcie z pohľadu DPH platné v roku 2023 (Ing. Nadežda Cígerová)

Zákon o DPH prešiel v roku 2023 viacerými zmenami. V tomto príspevku si zhrnieme ich dosah na prax. Spomenieme princípy registrácie, inštitút opravy základu dane z titulu nevymožiteľnej pohľadávky  i situáciu krádeže drobného hmotného majetku, ktorý má ocenenie nižšie ako 1 700 eur. V samostatnej časti sa sústredíme na tzv. dotáciu k cene, pri ktorej je nutné odviesť DPH – týka sa i dotácií na energie podľa príslušných nariadení vlády. Na záver predstavíme pomerne málo spomínané oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru a služieb z tuzemska do iného členského štátu pre vybrané inštitúcie a orgány Európskej únie. Aj v tejto problematike nastali doplnenia zákona od roku 2023.

  • Registrácia pre DPH v roku 2023 (Ing. Katarína Jašurková)

Novela zákona o DPH, ktorá je účinná d 1. 1. 2023, mala vplyv aj na registračnú povinnosť, posudzovanie obratu a taktiež na zrušenie registrácie. Vysvetlíme si, čo sa mení v registrácii a aký to má vplyv na bežnú činnosť daňovníkov.

  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti (Ing. Jaroslava Betáková)

Prenos povinnosti platenia dane z pridanej hodnoty z predávajúceho na kupujúceho, tzv. „reverse charge“, je spôsob zabezpečenia odvodu DPH do štátneho rozpočtu. Kupujúci prostredníctvom svojho daňového priznania vykoná „samozdanenie“. Na ktoré dodania sa táto povinnosť vzťahuje? Bližšie si pristavíme najmä pri problematickom okruhu stavebných prác. Predstavíme aj zaujímavý prípad fakturovania dodávok mobilných telefónoch, keď rozdelenie zásielok nemôže byť zámienkou na vyhnutie sa samozdaneniu.

Podvojné účtovníctvo

  • Opravy chýb v účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)

Narazili ste na omyl v účtovníctve? Ako ho môžete odstrániť v priebehu účtovného obdobia, alebo aj po schválení účtovnej závierky? Na čo všetko musíte pamätať a akých zásad sa treba držať? Vysvetlíme si postup pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo.

Ostatné

  • Licenčná zmluva (JUDr. Zuzana Petriganová)

Licenčnou zmluvou oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa na výkon práv z priemyselného vlastníctva za odplatu alebo inú majetkovú hodnotu. Ako má byť takáto zmluva spísaná? Čo všetko má obsahovať a k čomu oprávňuje podnikateľa používajúceho predmety ňou chránené? Pozrieme sa aj na zaujímavé rozhodnutia súdov a finančnej správy v tejto oblasti.

  • Propagačné videá: Ste povinní sa autorizovať či registrovať? (Martina Javůrková, MBA)

Zverejňujete na webových stránkach či sociálnych sieťach audiovizuálny obsah? Ak tak robíte s cieľom dosiahnuť zisk alebo so zámerom propagácie svojich platených aktivít či umiestnenia reklamy v rámci videa, nový zákon o mediálnych službách účinný od roku 2022 sa pravdepodobne bude týkať aj vás. Prečítajte si, aké máte povinnosti a či sa vás dotkne aj spoplatnená autorizácia.