Dane a účtovníctvo 7/2022

Akcia -33% PDF verzia

V siedmom čísle Dane a účtovníctvo nájdete prehľad v týchto témach - neziskové organizácie a ich povinnosti podľa zákona o dani z príjmov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO II, odpočet daňovej straty daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom, hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti od 1. 1. 2022, zvýšenie dane z nehnuteľností za neudržiavané stavby a iné. Viac zaujímavých tém už nájdete v obsahu nižšie.

Ušetríte
33% = 4,97 €
Cena s DPH
14,93 € 9,96 €
Cena bez DPH
12,44 € 8,30 €
EAN kód
8584113065207
Rok vydania
2022
Počet strán
76
Formát
PDF - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 7/2022

V siedmom čísle Dane a účtovníctvo nájdete prehľad v týchto témach - neziskové organizácie a ich povinnosti podľa zákona o dani z príjmov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO II, odpočet daňovej straty daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom, hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti od 1. 1. 2022, zvýšenie dane z nehnuteľností za neudržiavané stavby a iné. Viac zaujímavých tém už nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Neziskové organizácie a ich povinnosti podľa zákona o dani z príjmov (Ing. Michaela Vidová)

Aj nezisková organizácia môže podnikať, avšak spôsob  zdanenia jej príjmov je iný než  u ostatných  právnických osôb. V článku si ukážeme, ako sa zistí jej základ dane rešpektujúc pravidlá pre vymedzenie predmetu dane a podmienky na oslobodenie niektorých príjmov, ako aj spôsob uplatnenia daňových výdavkov. Pozrieme sa na povinnosť podať daňové priznanie a platiť  preddavky na daň. Osobitne si vysvetlíme aj špecifické možnosti získania dodatočného zdroja financovania prijatím podielu zaplatenej dane.

  • Špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO II. (Ing. Nadežda Cígerová)

Pokračujeme v téme povinností podnikateľa – fyzickej osoby. Tento raz spomenieme zmeny v stravovaní, ktoré platia od roku 2022. Zhrnieme si i základné podmienky uplatňovania výdavkov na pohonné látky. Pripomenieme, že index daňovej spoľahlivosti sa týka aj drobných podnikateľov. A napokon uvedieme základné fakty, ktoré je nutné zohľadniť v prípade ukončenia podnikania, resp. postup pri úmrtí platiteľa DPH.

  • Odpočet daňovej straty daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom (Ing. Marián Drozd)

Od roku 2020 možno daňovú stratu odpočítať od základu dane v nasledujúcich piatich zdaňovacích obdobiach. Podľa nových pravidiel sa daňová strata umorovala po prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2021 a jej odpočítanie nemalo v podstate aplikačné problémy. Tie však môžu nastať pri jej odpočítavaní v daňovom priznaní za rok 2022, na čo chce poukázať tento príspevok.

Daň z pridanej hodnoty

  • Služby z hľadiska DPH IV. – Služby vzdelávania (Ing. Jaroslava Betáková)

Vzdelávacie aktivity ako činnosti verejného záujmu sú vo všeobecnosti od dane oslobodené. Oslobodenie sa však nevzťahuje na činnosti súvisiace s dosahovaním dodatočných príjmov, ktorými verejné inštitúcie konkurujú podnikateľským subjektom. Podobne edukačné služby, ktoré sa nepovažujú za súčasť vzdelávania a prípravy pre trh práce, nie sú oslobodené od dane. Možné nejasnosti pri takomto rozlišovaní služieb z pohľadu DPH vysvetlíme poukazom na ustanovenia slovenskej i európskej legislatívy, ako aj predstavením zaujímavých rozhodnutí SD EÚ v tejto oblasti.

Správa daní

  • Hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti od 1. 1. 2022 (Ing. Božena Jurčíková)

Finančná správa postupne daňovníkom doručuje oznámenie o pridelení indexu daňovej spoľahlivosti. Hodnotenie je neraz prekvapením a vzbudzuje otázky. Prinášame vám článok, v ktorom vysvetlíme, čo rozhoduje o tom, aké skóre u správcu dane získate. Na základe vyhlášky o kritériách na určenie IDS vám priblížime pravidlá udeľovania bodov. Pristavíme sa pri efektívnej daňovej sadzbe, ktorej algoritmus tiež vstupuje do výpočtu. Na záver zrekapitulujeme benefity pre vysoko spoľahlivé a spoľahlivé daňové subjekty, ako aj malusy pre nespoľahlivé daňové subjekty.

Škola účtovania

  • Účtová trieda 5 – Náklady a účtová trieda 6 – Výnosy (Ing. Mária Cvečková)

Témou dnešnej časti seriálu pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov budú dve účtové triedy, ktoré obsahujú účty nákladov a účty výnosov. Priblížime si ich druhové členenie a najčastejšie praktické situácie použitia jednotlivých výsledkových účtov.

Ostatné

  • Zvýšenie dane z nehnuteľností za neudržiavané stavby (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

Stručná informácia k novele zákona o miestnych daniach. Zmena sa týka možnosti od 15. 6. 2022 zvýšiť daň z nehnuteľností za neudržiavané stavby.

Z judikatúry SR

  • Uplatnenie ručenia za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil do štátneho rozpočtu (Ing. Jaroslava Betáková)

Na uplatnenie inštitútu ručenia musia byť splnené dve podmienky, a to, že DPH nebola zo strany dodávateľa – platiteľa dane zaplatená a taktiež  že iný platiteľ – odberateľ vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň z tovarov alebo služieb, ktoré mu boli v tuzemsku dodané, nebude zaplatená.