Dane a účtovníctvo 8/2023

Letné číslo DaÚ vás pripraví na septembrový termín 30. september, dokedy je možné požiadať o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí. Expertka našej Daňovej pohotovosti pre vás pripravila rozsiahly manuál k tejto téme, ktorú rieši zo všetkých strán. Ďalšia naša poradkyňa na základe otázok od klientov prakticky vysvetlí tému automobilu v podnikaní. Ak vás ťažia neuhradené záväzky po splatnosti, poradíme, ako ich dodaníte a uvediete v účtovníctve. Pre právnické osoby sme pripravili riešenia k uplatňovaniu 4 typov daňových výdavkov, ktoré sú aktuálne diskutované.

Cena s DPH
18,54 €
Cena bez DPH
15,45 €
EAN kód
8584113066099
Rok vydania
2023
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 8/2023

Letné číslo DaÚ vás pripraví na septembrový termín 30. september, dokedy je možné požiadať o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí. Expertka našej Daňovej pohotovosti pre vás pripravila rozsiahly manuál k tejto téme, ktorú rieši zo všetkých strán. Ďalšia naša poradkyňa na základe otázok od klientov prakticky vysvetlí tému automobilu v podnikaní. Ak vás ťažia neuhradené záväzky po splatnosti, poradíme, ako ich dodaníte a uvediete v účtovníctve. Pre právnické osoby sme pripravili riešenia k uplatňovaniu 4 typov daňových výdavkov, ktoré sú aktuálne diskutované.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Vrátenie DPH z pohľadu účtovníctva a danív(Ing. Nadežda Cígerová)

Vrátenie DPH zaplatenej pri kúpe tovarov a služieb slovenskými platiteľmi v zahraničí je v podstate náhradou odpočítania DPH, ktoré platitelia vykonávajú prostredníctvom daňového priznania na Slovensku. Cieľom tohto príspevku je vysvetliť základné postupy a požiadavky pri vrátení DPH z iných členských štátov pre tuzemského platiteľa DPH a poskytnúť informácie o  podávaní žiadosti o vrátenie DPH. Osobitná časť článku rieši problematiku aj z účtovného hľadiska s následným vplyvom na základ dane z príjmov. Zameriame sa v skratke i na kroky, ktoré musí dodržať zahraničná osoba žiadajúca slovenskú DPH, prípadne cestujúci z tretej krajiny.

  • Nové, ojazdené vozidlá a prenájom vozidiel (Ing. Jana Böszörményi)

Využívate automobil pri svojej podnikateľskej činnosti na osobnú dopravu alebo na prepravu tovaru, prípadne sa zaoberáte predajom vozidiel? Pripravili sme pre vás prehľad pravidiel a výnimiek, ktoré potrebujete poznať, ak chcete správne uplatniť zníženie základu dane z príjmov, ale najmä režim DPH. Osobitne si vysvetlíme špecifiká pri predaji či kúpe ojazdených vozidiel. Pristavíme sa i pri obstaraní dopravného prostriedku formou finančného, resp. operatívneho prenájmu.

  • Nárok na odpočet DPH – ustálené výkladové pravidlá (C-289/22; prípad ATS) (Ing. Vladimír Pastierik)

Priblížime si závery dôležitého judikátu SD EÚ z roku 2022 týkajúceho sa dokazovania nároku na odpočítanie DPH. Kontrolovaná spoločnosť ATS poskytovala služby ochrany majetku a upratovania, pričom využívala aj agentúrnych pracovníkov. Daňový úrad pri kontrole konštatoval, že spoločnosť pôsobila vo fiktívnom fakturačnom reťazci. Prečítajte si, aké odpovede na prejudiciálne otázky súd poskytol.

Daň z príjmov

  • Ako riešiť neuhradené záväzky po splatnosti (Ing. Katarína Jašurková)    

Mnohí podnikatelia evidujú v rámci svojho účtovníctva záväzky, ktoré nemajú finančne vyrovnané. Okrem ohrozenia dobrého mena a obchodných vzťahov musia rátať aj s následkami dodanenia, ktoré im ukladá slovenská legislatíva. Z pohľadu ZDP vzniká povinnosť zvýšiť základ dane postupne až do výšky 100 % (ak je podlžnosť viac ako 1 080 dní po splatnosti). V článku si priblížime, ako dodanený záväzok spracovať v podvojnom účtovníctve. Čiastočne sa dotkneme aj tohtoročnej zmeny v zákone o DPH, ktorá sleduje záväzky po uplynutí 100 dní od splatnosti.

  • Daňové výdavky PO – aktuálne problémy (Ing. Iveta Petrovická)

Vybrali sme štyri okruhy problematických situácií pri uplatňovaní výdavkov právnickými osobami a ponúkame k nim riešenia. Analyzujeme tieto témy: daňové výdavky pri nadobudnutí a predaji virtuálnej meny; výdavky na vlastnú materskú škôlku a jasle; vrátený finančný príspevok poskytnutý v rámci „Prvej pomoci“, odpočet výdavkov na investície. Pozrite si príklady v článku a porovnajte svoj postup s našimi odporúčaniami.

  • Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby – otázky a súvislosti (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.) 

Od 1. januára 2022 bol do slovenského právneho poriadku zakotvený nový rozsah pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti – osobitný režim zdanenia sa mal vzťahovať aj na fyzické osoby, ktorým v dôsledku výkonu kontroly nad zahraničnou spoločnosťou umiestnenou v preferenčnej daňovej jurisdikcii mohla vzniknúť povinnosť zvýšiť tuzemský základ dane. Novela účinná od 1. augusta 2023 tento prísny režim ruší. V článku sa pozrieme na dôvody zavedenia aj zrušenia a vysvetlíme, čo to znamená pre dotknuté fyzické osoby.

Mzdy a odvody

  • Zvýšenie sumy životného minima od 1. 7. 2023 a vplyv na daňové veličiny (Ing. Iveta Matlovičová)

Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu má vplyv aj na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, keďže od jeho sumy sa odvodzuje výška dôležitých daňových parametrov. V príspevku ponúkame prepočty súm, ktoré budú dôležité pri vyčíslení daňovej povinnosti v roku 2024.