Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Akcia -10% PDF verzia

Podanie daňového priznania DPH upravuje § 78 zákona o DPH a daňový poriadok. Podáva sa na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní určuje ministerstvo a uverejňuje ich na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. Podaním daňového priznania platiteľ DPH alebo iná osoba povinná platiť daň informuje daňový úrad o svojich zdaniteľných transakciách počas zákonom stanoveného obdobia.

K dispozícii je i ukážka publikácie!

Ušetríte
10% = 0,80 €
Cena s DPH
7,99 € 7,19 €
Cena bez DPH
6,66 € 5,99 €
EAN kód
9788081860768
Rok vydania
2021
Počet strán
31
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Anna Jurišová
+ -

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Podanie daňového priznania DPH upravuje § 78 zákona o DPH a daňový poriadok. Podáva sa na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní určuje ministerstvo a uverejňuje ich na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. Podaním daňového priznania platiteľ DPH alebo iná osoba povinná platiť daň informuje daňový úrad o svojich zdaniteľných transakciách počas zákonom stanoveného obdobia.

K dispozícii je i ukážka publikácie!

Oneskorené podanie daňového priznania k DPH, príp. nepodanie daňového priznania podlieha sankcii v rozmedzí od 30 eur do 16 000 eur. Ak osoba povinná podať daňové priznania k DPH nepodá daňové priznanie ani po výzve správcu dane, hrozí jej pokuta podľa § 155 ods. 1 písm. b) daňového poriadku v sume od 60 eur do 32 000 eur.

Obsah publikácie

 • sankcie za oneskorené podanie daňového priznania,
 • podanie daňového priznania platiteľom DPH,
 • údaje daňového priznania podľa jednotlivých riadkov,
 • opravné a dodatočné daňové priznanie,
 • daňové priznanie k DPH podané za nesprávne zdaňovacie obdobie,
 • podanie daňového priznania k DPH pred skončením zdaňovacieho,
  obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva,
 • podanie daňového priznania pri oneskorenej registrácii DPH,
 • príklad na vyplnenie daňového priznania,
  • uskutočnené zdaniteľné obchody a prijaté plnenia za IV. štvrťrok,
  • údaje, ktoré neuvádza platiteľ v daňovom priznaní,
  • úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH.

Ukážka