Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2019

Toto vydanie Daňový a účtovný poradca podnikateľa z letných mesiacov vám ozrejmí témy ako - Finančný prenájom u podnikajúcej FO účtujúcej v sústave JÚ, kedy dochádza k oddeleniu ekonomického vlastníctva od právneho vlastníctva.

Praktická téma Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve – komentár vám ozrejmí aké jednotky sa účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Prípadne opisuje príklady z praxe.

 

Cena s DPH
25,81 €
Cena bez DPH
21,51 €
Rok vydania
2019
Počet strán
456
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2019

Toto vydanie Daňový a účtovný poradca podnikateľa z letných mesiacov vám ozrejmí témy ako - Finančný prenájom u podnikajúcej FO účtujúcej v sústave JÚ, kedy dochádza k oddeleniu ekonomického vlastníctva od právneho vlastníctva.

Praktická téma Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve – komentár vám ozrejmí aké jednotky sa účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Prípadne opisuje príklady z praxe.

 

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Finančný prenájom u podnikajúcej FO účtujúcej v sústave JÚ (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Pri finančnom prenájme dochádza k oddeleniu ekonomického vlastníctva od právneho vlastníctva – právnym vlastníkom je prenajímateľ (lízingová spoločnosť), ale ekonomickým vlastníkom je nájomca.

V prípade operatívneho prenájmu - operatívneho lízingu - sa prenajatá vec vracia späť prenajímateľovi, pričom nedochádza k zmene vlastníka. Obdobie prenajímania býva podstatne kratšie než predpokladaná doba životnosti veci.

  1. Právna úprava v právnych predpisoch

1.1. K vývoju právnej úpravy v ZDP

  1. Aktuálna právna úprava finančného prenájmu v ZDP – zhrnutie
  2. Účtovanie finančného prenájmu v sústave jednoduchého účtovníctva

PRÁVNE PREDPISY

  • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve – legislatívne znenie

Do legislatívneho znenia boli zapracované od poslednej publikácie daného opatrenia, 2 novely. Opatrenie č. MF/015328/2018-74, ktoré  upravuje podrobnosti účtovania virtuálnej meny v nadväznosti na čl. III zákona č. 213/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenie č. MF/017028/2018-74, ktorým sa upravuje najmä účtovanie garantovanej energetickej služby a úpravy požadované aplikačnou praxou. Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2019 okrem jedného bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

  • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve – komentár (Ing. Mária Cvečková, CSc.)

V sústave podvojného účtovníctva účtujú účtovné jednotky, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník (s. r. o., a. s., družstvá), alebo ktorým to Obchodný zákonník dovoľuje (FO - podnikateľ). Komentár okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia obsahuje aj podrobné príklady širokej škály účtovných prípadov, s ktorými sa čitateľ môže v účtovnej praxi stretnúť. Autorka pri spracovaní komentára efektívne využili svoje dlhoročné praktické skúsenosti.