• Úvod
  • >>
  • DÚPP jednotlivé čísla

DÚPP jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2022

V júnovom vydaní DÚPP nájdete prehľad v najrôznejších témach, napríklad - zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022, cestovné náhrady SZČO, účtovanie výdavkov na pracovné cesty v PÚ, vlastné imanie, kryptomeny v slovenskej legislatíve, novela Autorského zákona účinná od 25. marca 2022 a iné. Viac informácií prikladáme nižšie v obsahu publikácie.

EAN kód:
8584113065177
Rok vydania:
2022
Počet strán:
200
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,12 € s DPH 13,43 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2022

Spojené vydanie Vám prináša prehľad v týchto témach - uchovávanie účtovnej dokumentácie po novele zákona o účtovníctve v roku 2022, zmeny v štatistike INTRASTAT a ich uvedenie do praxe a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) – komentár. Viac sa dozviete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065092
Rok vydania:
2022
Počet strán:
248
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

19,86 € s DPH 16,55 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2022

Jarné ôsme vydanie DÚPP prináša prehľad v týchto témach - nadobudnutie tovaru z iného štátu, účtovanie vyvolanej investície, pozastavenie, prerušenie, skončenie podnikania – daňový aspekt, pozastavenie, prerušenie, ukončenie podnikania - DPH a účtovanie v JÚ, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH, odpočet DPH a iné.

EAN kód:
8584113065054
Rok vydania:
2022
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,23 € s DPH 11,86 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2022

Spojené vydanie predstavuje podrobný súhrn uvedený tém - podnikanie v združení bez právnej subjektivity, k predĺženiu lehoty zániku práva vyrubiť daň za obdobie trvania pandémie na účely správy daní, komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. Viac sa už dočítate v samotnom obsahu.

EAN kód:
8584113065009
Rok vydania:
2022
Počet strán:
336
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

26,74 € s DPH 22,28 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5/2022

Už piate vydanie DÚPP prináša viacero zaujímavých tém, medzi ktoré patrí - superodpočet výdavkov na investície, kde sa zameriame na zmeny pre podnikateľov, ktorí investujú do majetku s vyššou pridanou hodnotou, t. j. investícií s previazaním na priemysel 4. 0. Aktuálnou témou je i zálohovanie na Slovensku od 1.1.2022. Táto ekologicko - ekonomická novinka v podobe zálohovania, ktorá sa dotýka výrobcov obalov, obchodníkov, ale aj spotrebiteľov. V súvislosti s tým sa vynára viacero praktických otázok v oblasti účtovania a vykazovania , ktoré sa pýtajú obe strany – podnikatelia i zákazníci. Viac tém už nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113064965
Rok vydania:
2022
Počet strán:
192
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,48 € s DPH 12,90 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2022

Štvrté vydanie DÚPP prináša prehľad v týchto témach - preddavky na daň z príjmov PO, novela zákona o účtovníctve a novela zákona o cenách (rok 2022), účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2021 účtujúcich v PÚ, daň z nehnuteľností priznávaná v roku 2022, dary z pohľadu DPH a účtovanie, registrácia pre DPH: povinnosti, práva a možnosti a iné.

EAN kód:
8584113064842
Rok vydania:
2022
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,74 € s DPH 13,95 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2022

Dvojčíslo DÚPP prináša prehľad v aktuálne žiadaných témach - novela daňového poriadku (rok 2022), novela zákona o dani z príjmov (rok 2022), novela zákona o DPH (rok 2021 a 2022), koniec roka v účtovníctve, zdaňovanie vozidiel za rok 2021, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a iné.

EAN kód:
8584113064736
Rok vydania:
2021
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,74 € s DPH 13,95 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2022

Prvé číslo z ročníka 2022 prináša priblížené tieto témy - nesprávne fakturované údaje a ich oprava podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve, účtovná závierka 2021 v praxi: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky malej účtovnej jednotky za rok 2021, triedenie účtovných jednotiek v roku 2021, minimálna mzda od 1. januára 2022 a iné.

EAN kód:
8584113064682
Rok vydania:
2021
Počet strán:
200
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,12 € s DPH 13,43 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2021

Už 15 vydanie DÚPP sa zameriava na ťažiskové témy aktuálneho obdobia. Napríklad na tému pripravovaná novela zákona o účtovníctve pre rok 2022, kde uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien, ktorými sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Taktiež si priblížime tému o postupnom zrušení ďalších povinností novelou zákona proti byrokracii, ktorá sa zameria na legislatívny postup odstránenia administratívnej záťaže od predkladania rovnakého dokumentu viacerým orgánom verejnej správy. Viac tém už nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113064644
Rok vydania:
2021
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

17,36 € s DPH 14,47 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2021

Atypické vydanie DÚPP sa zameriava na dve nosné témy - legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré umožňujú daňovníkovi výber niektorej z možných alternatív. Druhou ťažiskovou témou je Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov, ktorá rozoberá aktuálne zmeny v danej oblasti.

EAN kód:
8584113064262
Rok vydania:
2021
Počet strán:
360
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

28,62 € s DPH 23,85 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2021

Už ôsme číslo DÚPP prináša bližší pohľad na vybrané daňové témy - oprava základu dane a DPH, zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, účtovanie transferov, najčastejšie chyby v účtovných závierkach podnikateľov z pohľadu audítora, podiely na zisku z daňového pohľadu, zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP a iné.

EAN kód:
8584113064248
Rok vydania:
2021
Počet strán:
192
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,48 € s DPH 12,90 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2021

S úvodom roka sa spája aj daňová problematika, ku ktorej sme spracovali niekoľko tém - platenie preddavkov v roku 2021, novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z., doručovanie účtovnej závierky za rok 2020 do registra účtovných závierok, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár, dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad a iné.

EAN kód:
8584113064095
Rok vydania:
2021
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

17,99 € s DPH 14,99 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3/2021

Už tretie číslo DÚPP prináša prierez týchto najžiadanejších tém - novely a zmeny od roku 2021, prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021, podnikanie fyzických osôb v jednoduchom účtovníctve – automobil, zmena pravidiel v zákone o dani z pridanej hodnoty, cudzia nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP, novely daňového poriadku za rok 2020 s účinnosťou v r. 2020, 2021 a 2022 a informácia k pripravovanému (veľkému) návrhu novely daňového poriadku v roku 2021 a iné.

EAN kód:
8584113064019
Rok vydania:
2021
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,86 € s DPH 12,38 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2021

Decembrové vydanie DÚPP zosumarizovalo prehľad týchto tém - nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP, vyčíslenie a účtovanie daňových dôsledkov preplácania nákladov na spotrebu PHL na súkromné účely firemným autom, účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2020 účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

17,36 € s DPH 14,47 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2021

Prvé číslo ročníka prináša viacero zaujímavých tém, ako napríklad - overovanie účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2020, spotrebné dane, postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov, projekt „Prvá pomoc plus“, k šiestej novele lexcorona – Správa daní a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,86 € s DPH 12,38 € bez DPH

+ -