• Úvod
  • >>
  • DÚPP jednotlivé čísla

DÚPP jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2022

Dvojčíslo DÚPP prináša prehľad v aktuálne žiadaných témach - novela daňového poriadku (rok 2022), novela zákona o dani z príjmov (rok 2022), novela zákona o DPH (rok 2021 a 2022), koniec roka v účtovníctve, zdaňovanie vozidiel za rok 2021, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a iné.

EAN kód:
8584113064736
Rok vydania:
2021
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,26 € s DPH 13,55 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2022

Prvé číslo z ročníka 2022 prináša priblížené tieto témy - nesprávne fakturované údaje a ich oprava podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve, účtovná závierka 2021 v praxi: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky malej účtovnej jednotky za rok 2021, triedenie účtovných jednotiek v roku 2021, minimálna mzda od 1. januára 2022 a iné.

EAN kód:
8584113064682
Rok vydania:
2021
Počet strán:
200
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,64 € s DPH 13,03 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2021

Už 15 vydanie DÚPP sa zameriava na ťažiskové témy aktuálneho obdobia. Napríklad na tému pripravovaná novela zákona o účtovníctve pre rok 2022, kde uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien, ktorými sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Taktiež si priblížime tému o postupnom zrušení ďalších povinností novelou zákona proti byrokracii, ktorá sa zameria na legislatívny postup odstránenia administratívnej záťaže od predkladania rovnakého dokumentu viacerým orgánom verejnej správy. Viac tém už nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113064644
Rok vydania:
2021
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,88 € s DPH 14,07 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2021

Atypické vydanie DÚPP sa zameriava na dve nosné témy - legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré umožňujú daňovníkovi výber niektorej z možných alternatív. Druhou ťažiskovou témou je Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov, ktorá rozoberá aktuálne zmeny v danej oblasti.

EAN kód:
8584113064262
Rok vydania:
2021
Počet strán:
360
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

28,14 € s DPH 23,45 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2021

Už ôsme číslo DÚPP prináša bližší pohľad na vybrané daňové témy - oprava základu dane a DPH, zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, účtovanie transferov, najčastejšie chyby v účtovných závierkach podnikateľov z pohľadu audítora, podiely na zisku z daňového pohľadu, zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP a iné.

EAN kód:
8584113064248
Rok vydania:
2021
Počet strán:
192
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,00 € s DPH 12,50 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2021

S úvodom roka sa spája aj daňová problematika, ku ktorej sme spracovali niekoľko tém - platenie preddavkov v roku 2021, novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z., doručovanie účtovnej závierky za rok 2020 do registra účtovných závierok, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár, dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad a iné.

EAN kód:
8584113064095
Rok vydania:
2021
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

17,51 € s DPH 14,59 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3/2021

Už tretie číslo DÚPP prináša prierez týchto najžiadanejších tém - novely a zmeny od roku 2021, prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021, podnikanie fyzických osôb v jednoduchom účtovníctve – automobil, zmena pravidiel v zákone o dani z pridanej hodnoty, cudzia nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP, novely daňového poriadku za rok 2020 s účinnosťou v r. 2020, 2021 a 2022 a informácia k pripravovanému (veľkému) návrhu novely daňového poriadku v roku 2021 a iné.

EAN kód:
8584113064019
Rok vydania:
2021
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,38 € s DPH 11,98 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2021

Prvé číslo ročníka prináša viacero zaujímavých tém, ako napríklad - overovanie účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2020, spotrebné dane, postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov, projekt „Prvá pomoc plus“, k šiestej novele lexcorona – Správa daní a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,38 € s DPH 11,98 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2021

Decembrové vydanie DÚPP zosumarizovalo prehľad týchto tém - nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP, vyčíslenie a účtovanie daňových dôsledkov preplácania nákladov na spotrebu PHL na súkromné účely firemným autom, účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2020 účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

16,88 € s DPH 14,07 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2020

Jesenné vydanie DÚPP prináša výber týchto najžiadanejších tém - digitálne platformy a ich daňové posúdenie, príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch, opravné položky k pohľadávkam v ZDP, novela Obchodného zákonníka, pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,41 € s DPH 10,34 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2020

Poprázdninové vydanie Daňového a účtovného poradcu podnikateľa informuje o pútavých okruhoch - daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb, transferové oceňovanie, transferová dokumentácia v úplnom rozsahu za rok 2019 (praktický príklad – vzor), dve dodania a jedna preprava – režim DPH (C-414/17; prípad AREX), právo nakladať s tovarom ako vlastník (C-401/18; prípad Herst) a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,97 € s DPH 10,81 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-13/2020

Prázdninové vydanie DÚPP prináša výber momentálne diskutovaných tém - Odpis pohľadávky v ZDP, možnosti umorovania daňových strát, elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve, k zákonu z 9.7.2020 so zameraním na zmeny a doplnenia v zákone o dani z príjmov, oprava základu dane podľa zákona o DPH a jej účtovanie a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
80
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

18,05 € 9,45 € s DPH 15,04 € 7,88 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2020

Zlúčené deviate a desiate číslo publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa opäť prináša prehľad najzaujímavejších tém - daňové povinnosti dedičov po úmrtí poručiteľa, kde si rozoberieme povinnosti k získaniu dedičstva, vysporiadanie daňových povinností a pod.. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nám napovie ako postupovať pri zistení pochybenia v úvodnom daňovom priznaní.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,66 € 7,20 € s DPH 12,22 € 6,00 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2020

V poradí, už 7 a 8 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriava na tieto dôležité témy - osobné bankroty z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa, kde sa dozviete kedy je možné požiadať o osobný bankrot. Téma výdavky s podmienkou zaplatenia sa zameriava na zmeny, ktoré sú už v platnosti vzhľadom na zákon § 17 ods. 19 ZDP. Záver publikácie tvorí Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov. Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
312
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

21,02 € 5,90 € s DPH 17,52 € 4,92 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2020

Spojené 5-6 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriavajú na dôležitú tému zmeny zákona o DPH v roku 2020. Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom a ich atribútov. Prinášame samozrejme i ďalšie témy - zmeny pri určení základu dane podľa § 22 zákona o DPH, novela daňového poriadku (rok 2020 – 2021), pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov, dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS). Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
360
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

23,44 € 7,91 € s DPH 19,53 € 6,59 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3/2020

V nasledujúcom vydaní DÚPP podrobne preberieme témy aktuálneho obdobia. Téma mesiaca sa tentokrát zaoberá platením preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2020, kde získate prehľad o platných spôsoboch pre výpočet dane v roku 2019. Priblížíme vám i novelu zákona o dani z motorových vozidiel od 1. 1. 2020, konkrétne úpravy a doplnenie ustanovení, ktoré platia od 1.1.2020. V publikácii samozrejme nájdete viac zaujímavých článkov, ktoré približujú aktuálnu problematiku.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
200
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,49 € 4,20 € s DPH 10,41 € 3,50 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2020

Už v druhom vydaní publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa pre rok 2020 nájdete aj žiadanú tému novely zákona o dani z príjmov, kde sa zameriame na zmeny naprieč rokmi 2019 až 2022. Ďalšia so žiadaných tém je účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, kde vám priblížime postupy a atribúty uvedenej témy aj na príklade z praxe.

Rok vydania:
2019
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11,98 € 3,95 € s DPH 9,98 € 3,29 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2020

Prvé číslo Daňového a účtovného poradcu podnikateľa pre rok 2020 vám opäť prináša množstvo žiadaných tém. Pravdepodobne najžiadanejšou témou tohto mesiaca sú zálohy z účtovného a daňového pohľadu, kde sa stretnete s výkladom dôležitých pojmov a množstvom praktických príkladov.

Rok vydania:
2019
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11,46 € 5,80 € s DPH 9,55 € 4,83 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2019

V poradí už 15 vydanie DÚPP v tomto roku vám prináša tieto zaujímavé témy - Zmena právnej formy podnikania, kde sa dozviete ktoré právne predpisy upravujú právnu formu spoločnosti. Bližšie vám priblížime i tému Nezisková organizácia a uplatňovanie zákona o DPH Účtovanie v cudzej mene v podvojnom účtovníctve. 

Zaujímavou témou tohto vydania je Ako sa nedopustiť chýb pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu, kde cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa chybám pri zdaňovaní príjmov vo vzťahu k zahraničiu.

Rok vydania:
2019
Počet strán:
168
Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,99 € 2,99 € s DPH 5,83 € 2,49 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2019

V poradí už štvrté číslo vám prináša tieto zaujímavé témy - zmeny živnostenského zákona od roku 2019, novela zákona o DPH k 1. 1. 2019, príspevok na rekreáciu v roku 2019, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 2018, Smernica OECD o transferovom oceňovaní: Nehmotný majetok – II. časť a iné.

Rok vydania:
4/2019
Počet strán:
184
Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,42 € 3,02 € s DPH 8,68 € 2,52 € bez DPH

+ -