• Úvod
  • >>
  • Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou

Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou

Aj online verzia

Predkladaná monografia s vybranou judikatúrou sa zaoberá problematikou kriminalizácie marihuany v rámci Slovenskej republiky. Na základe oficiálnych štatistických údajov trestná činnosť súvisiaca s marihuanou, a to najmä prechovávanie malého množstva pre vlastnú potrebu, je najvyššia vzhľadom na ostatné omamné a psychotropné látky.

Produkt zakúpite v tomto odkaze.

ISBN
978-80-8155-114-7
Rok vydania
2022
Počet strán
159
Formát
17cm x 24,5cm
Väzba
Tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
JUDr. Tomáš Zábrenszki
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 32,40 € 35,64 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/dekriminalizacia-marihuany-v-podmienkach-sr-s-vybranou-judikaturou/p-1572473.xhtml">Online verzia - Zobraziť produkt</a>

Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou

Predkladaná monografia s vybranou judikatúrou sa zaoberá problematikou kriminalizácie marihuany v rámci Slovenskej republiky. Na základe oficiálnych štatistických údajov trestná činnosť súvisiaca s marihuanou, a to najmä prechovávanie malého množstva pre vlastnú potrebu, je najvyššia vzhľadom na ostatné omamné a psychotropné látky.

Produkt zakúpite v tomto odkaze.

Taktiež je možné poukázať na vysoký počet užívateľov tejto návykovej látky a v spoločnosti je čoraz viac rozšírená najmä medzi mladými ľuďmi. Užívanie marihuany je odporúčané Európskou úniou z medicínskeho hľadiska, avšak ani takéto užívanie nie je v Slovenskej republike legislatívne upravené. Viaceré štáty na túto skutočnosť reagovali liberalizáciou svojej drogovej politiky a prestali za určitých pravidiel marihuanu kriminalizovať v režime trestného práva a využívajú miernejšie alebo žiadne sankcie pri prechovávaní a pestovaní množstva, ktoré slúži pre vlastnú potrebu.
Monografia poukazuje na minulé a súčasné trendy a vývoj spoločnosti v oblasti protidrogovej politiky ostatných štátov, ako aj poskytuje rozbor aktuálnej legislatívy platnej v Slovenskej republike s návrhmi de lege ferenda a aktuálnou rozhodovacou praxou súdov.

O autorovi
JUDr. Tomáš Zábrenszki - štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v Centre právnej pomoci, v súčasnosti na pozícii právnika kancelárie tajomníka. Venuje sa najmä správnemu, pracovnému a občianskemu právu. Od roku 2021 je externým doktorandom na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem toho spolupracuje s Odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, so Zborom väzenskej a justičnej stráže v rámci projektu „Šanca na návrat“ a je členom Rady pre práva dieťaťa.

Ukážka