• Úvod
  • >>
  • DŠ jednotlivé čísla

DŠ jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňový špeciál 3/2024

Hľadáte odborné riešenia aj pre špecifické oblasti podnikania? Daňový špeciál 3/2024 vám ich ponúka. Venujeme sa v ňom zmenárenskej činnosti aj činnosti sprostredkovateľov. Pri prvom analyzujeme účtovné situácie, pri províziách sa sústredíme na ich zdaňovanie. Pre daňovníkov, ktorí zvažujú možnosť daňového zastúpenia, vysvetľujeme, akým spôsobom a v akom rozsahu môže zahraničný dovozca využiť služby zástupcu. V oblasti obchodného práva riešime zmluvy – kúpnu i zmluvu o budúcej zmluve. A priestor venujeme aj zaujímavému rozhodnutiu SD EÚ, v ktorom sa opäť riešila dvojitá podmienka odpočtu DPH.

ISBN:
858-41-1306-667-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

31,20 € s DPH 26 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 2/2024

Úvod roka je už tradične spojený s mnohými legislatívnymi zmenami a začiatkom účinnosti predpisov. V aktuálnom Daňovom špeciále vám preto prinášame informácie najmä k týmto zmenám. S účinnosťou od 1. 1. 2024 došlo k novelizácii daňového poriadku, ktorou sa zaviedla sa tzv. druhá šanca pri ukladaní pokút za vybrané správne delikty. Od januára do nášho daňového systému vošla aj nová daň – tzv. dorovnávacia. Jej cieľom je zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín.

ISBN:
858-41-1306-651-8
Rok vydania:
2024
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

31,20 € s DPH 26 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 1/2024

Prvé číslo Daňového špeciálu 2024 prináša opäť aktuálne a užitočné informácie z rôznych sfér podnikateľského života. Pri uzatváraní účtovných období i plánovaní ďalších aktivít v nasledujúcej sezóne sa vám iste zídu naše skratky k spoľahlivým radám expertov. Frekventovanú problematiku DPH riešime vo viacerých praktických článkoch – venujeme sa investičnému zlatu, nákupu nových automobilov zo zahraničia i zaujímavým rozhodnutiam SD EÚ vo veci práva na odpočet dane. V oblasti obchodného práva odkryjeme spôsob výpočtu úrokov z omeškania platby dlžníka a predstavíme nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev.

ISBN:
858-41-1306-627-3
Rok vydania:
2023
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

31,20 € s DPH 26 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 4/2023

Aktuálne témy, novinky a príležitosti hodné vašej pozornosti prinášame aj vo štvrtom vydaní Daňového špeciálu. Začíname analýzou rozdielu medzi samozdanením a vrátením zaplatenej dane. Ak ste minulý rok platili DPH v zahraničí, prečítajte si, aké možnosti získať ju späť do konca septembra máte. Pre poberateľov regionálnej investičnej pomoci prinášame veľký článok, v ktorom upozorňujeme na zmeny, ktoré priniesla novela zákona od 1. 5. 2023. Neprehliadnite možnosť predĺžiť si lehoty uplatňovania daňovej úľavy. Expertka MF SR vám na príkladoch vysvetlí ako na to.

EAN kód:
8584113066112
Rok vydania:
2023
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

26,40 € s DPH 22 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 3/2023

Daňový špeciál 3/2023 je užitočnou pomôckou pre všetkých profesionálov, ktorí sa zaoberajú náročnými daňovo-účtovnými otázkami fungovania inovatívnych a expandujúcich firiem. Jednou z nich je možnosť získať výrazné daňové zvýhodnenie pri investíciách do priemyslu 4.0 vyšších ako 1 milión eur. Superodpočet je od minulého roka spustený, pozrieme sa teda na jeho aplikáciu v praxi. Inovácií sa týka aj téma softvéru. Ako sa účtuje a zdaňuje jeho nadobudnutie či zhodnotenie, ukážeme formou príkladov. Expertnou novinkou od 1. 1. 2023 je i zmena v stanovení transferovej ceny úpravou na „medián“.

EAN kód:
8584113065986
Rok vydania:
2023
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

26,40 € s DPH 22 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 2/2023

Daňový špeciál 2/2023 prináša prakticky spracovanú tému odpisov majetku právnických osôb v situácii, keď rozdiel účtovných a daňových pravidiel vyžaduje úpravy v daňovom priznaní. Z aktuálnych zmien od 1. 1. 2023 sme si vybrali nové pravidlá oznamovacích povinností daňovníkov vyplývajúce z implementácie európskej smernice DAC 7. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem za určených podmienok nahlasujú informácie o predávajúcich a pomáhajú tak eliminovať daňové úniky v priestore EÚ. Nový je i spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným on-line prostriedkami. Vysvetlíme, ako postupovať.

EAN kód:
8584113065818
Rok vydania:
2023
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 1/2023

Prvé číslo nového – už 13. ročníka Daňového špeciálu otvárame horúcou témou zmien v oblasti nevymožiteľných pohľadávok, ktoré má priniesť novela zákona o DPH od 1. 1. 2023. S ohľadom na blížiaci sa koniec roka sme do obsahu zaradili aj dva praktické príspevky k daňovým povinnostiam. Jednak si zrekapitulujeme, ako sa vyradenie nehnuteľnosti prejaví v daňových nákladoch na konci účtovného obdobia, jednak aký je postup pri zdanení príjmov právnickej osoby z predaja účasti na obchodnej spoločnosti.

EAN kód:
8584113065566
Rok vydania:
2022
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

+ -