• Úvod
  • >>
  • DŠ jednotlivé čísla

DŠ jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňový špeciál 4/2023

Aktuálne témy, novinky a príležitosti hodné vašej pozornosti prinášame aj vo štvrtom vydaní Daňového špeciálu. Začíname analýzou rozdielu medzi samozdanením a vrátením zaplatenej dane. Ak ste minulý rok platili DPH v zahraničí, prečítajte si, aké možnosti získať ju späť do konca septembra máte. Pre poberateľov regionálnej investičnej pomoci prinášame veľký článok, v ktorom upozorňujeme na zmeny, ktoré priniesla novela zákona od 1. 5. 2023. Neprehliadnite možnosť predĺžiť si lehoty uplatňovania daňovej úľavy. Expertka MF SR vám na príkladoch vysvetlí ako na to.

EAN kód:
8584113066112
Rok vydania:
2023
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

26,40 € s DPH 22 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 3/2023

Daňový špeciál 3/2023 je užitočnou pomôckou pre všetkých profesionálov, ktorí sa zaoberajú náročnými daňovo-účtovnými otázkami fungovania inovatívnych a expandujúcich firiem. Jednou z nich je možnosť získať výrazné daňové zvýhodnenie pri investíciách do priemyslu 4.0 vyšších ako 1 milión eur. Superodpočet je od minulého roka spustený, pozrieme sa teda na jeho aplikáciu v praxi. Inovácií sa týka aj téma softvéru. Ako sa účtuje a zdaňuje jeho nadobudnutie či zhodnotenie, ukážeme formou príkladov. Expertnou novinkou od 1. 1. 2023 je i zmena v stanovení transferovej ceny úpravou na „medián“.

EAN kód:
8584113065986
Rok vydania:
2023
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

26,40 € s DPH 22 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 2/2023

Daňový špeciál 2/2023 prináša prakticky spracovanú tému odpisov majetku právnických osôb v situácii, keď rozdiel účtovných a daňových pravidiel vyžaduje úpravy v daňovom priznaní. Z aktuálnych zmien od 1. 1. 2023 sme si vybrali nové pravidlá oznamovacích povinností daňovníkov vyplývajúce z implementácie európskej smernice DAC 7. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem za určených podmienok nahlasujú informácie o predávajúcich a pomáhajú tak eliminovať daňové úniky v priestore EÚ. Nový je i spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným on-line prostriedkami. Vysvetlíme, ako postupovať.

EAN kód:
8584113065818
Rok vydania:
2023
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 1/2023

Prvé číslo nového – už 13. ročníka Daňového špeciálu otvárame horúcou témou zmien v oblasti nevymožiteľných pohľadávok, ktoré má priniesť novela zákona o DPH od 1. 1. 2023. S ohľadom na blížiaci sa koniec roka sme do obsahu zaradili aj dva praktické príspevky k daňovým povinnostiam. Jednak si zrekapitulujeme, ako sa vyradenie nehnuteľnosti prejaví v daňových nákladoch na konci účtovného obdobia, jednak aký je postup pri zdanení príjmov právnickej osoby z predaja účasti na obchodnej spoločnosti.

EAN kód:
8584113065566
Rok vydania:
2022
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 4/2022

Štvrté vydanie predstavuje rozoberanie problematiky fotovoltiky a elektromobily z hľadiska daní, kde si priblížime fotovoltické elektrárne z pohľadu dane z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmov a zákona o účtovníctve. Neopomenieme ani združenie bez právnej subjektivity a DPH, kde sa vraciame k nenápadnej úprave znenia ustanovení o registrácii zdaniteľných osôb, aby sme upozornili na to, ako má byť uplatňovaný režim DPH. Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 17. 7. 2022 priniesla viaceré podstatné zásahy do doterajšej právnej úpravy Obchodného zákonníka, ako aj zákona o konkurze.

EAN kód:
8584113065368
Rok vydania:
2022
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 3/2022

Tretie vydanie Daňového špeciálu informuje o vybraných transakciách s tovarom, kde sa sústredíme na uplatnenie správneho režimu DPH pri transakciách s tovarom. Upozorníme na špecifiká daňového posúdenia nehnuteľnosti ako tovaru – kedy sa jej predaj fakturuje s oslobodením, s DPH alebo v režime tzv. prenesenia daňovej povinnosti. Sústredíme sa i na otázku, ako financovať obstaranie dlhodobého majetku – výhody a nevýhody jednotlivých možností? Kde porovnávame v základných schémach finančný lízing, operatívny lízing a inú formu úverovania. V samotnom obsahu už nájdete viac zaujímavých tém.

EAN kód:
8584113065153
Rok vydania:
2022
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 2/2022

Hlavné témy v aktuálnom vydaní tvoria - zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2022, kde bol v priebehu roka 2021 niekoľkokrát novelizovaný zákon o dani z príjmov, predovšetkým v nadväznosti na zmeny iných právnych predpisov. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa v ZDP vykonalo niekoľko úprav. Téma informácií k vybraným ustanoveniam novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2022 prináša komentár k vybraným legislatívnym úpravám zákona o účtovníctve nadobúdajúcim účinnosť 1. 1. 2022.

EAN kód:
8584113064989
Rok vydania:
2022
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -