• Úvod
  • >>
  • DŠ jednotlivé čísla

DŠ jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňový špeciál 4/2021

Štvrté číslo daňového špeciálu so sebou prináša tieto témy - obchodovanie s ojazdenými vozidlami v účtovných jednotkách, záporná hodnota vlastného imania v účtovnej jednotke – možnosti riešenia, reverzné hybridné subjekty – základné pravidlá a súvislosti, odpočítanie DPH z prípravnej činnosti (C-249/17; prípad Ryanair) a iné.

EAN kód:
8584113064538
Rok vydania:
2021
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

21,84 € s DPH 18,20 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 3/2021

V treťom pokračovaní nájdete viacero aktuálnych tém - elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021, finančný majetok a pôžičky z pohľadu účtovníctva a daní, aplikácia daňového poriadku pri aktuálnych praktických prípadoch v oblasti správy daní v roku 2021 a iné.

EAN kód:
8584113064361
Rok vydania:
2021
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

21,84 € s DPH 18,20 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 2/2021

V aktuálnom vydaní prinášame najnovšie témy, ktoré vás určite budú zaujímať - cezhraničné obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po brexite, faktoring v účtovníctve verzus bankový úver, zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu účinné od 1. 11. 2020, malý konkurz (rok 2021), spotrebné dane v roku 2021 a iné.

EAN kód:
8584113064125
Rok vydania:
2021
Počet strán:
32
Formát:
A4
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

21,84 € s DPH 18,20 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 1/2021

Prvé vydanie nového ročníka Daňového špeciálu predstavuj súhrn aktuálne diskutovaných tém - dodanie tovaru do EÚ a podmienky oslobodenia, rezervy verzus nevyfakturované dodávky, účtovanie zmenkových obchodov, transferové oceňovanie v najnovšom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, vzor zmluvy o tichom spoločenstve, neplnenie vykonateľných nepeňažných pohľadávok počas koronakrízy: nové postihy (aj) pre štatutárov dlžníka a iné.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
32
Formát:
A4
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

21,84 € s DPH 18,20 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 3/2020

Uvedené vydanie Daňového špeciálu sa zameriava na momentálne témy, medzi ktoré patrí vplyv pandémie na registračné povinnosti DPH. Kde na základe korona legislatívy boli okrem iných opatrení prijaté aj úpravy týkajúce sa prerušenia daňového konania, ktoré ovplyvňujú registračné konania na DPH podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Téma riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity sa zameriava na prehľadný výpočet ukazovateľov, na ktoré je potrebné sa zamerať pri úsilí o udržanie likvidity. V publikácií nájdete viacero zaujímavých tém, ktoré si môžete prezrieť v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

18,49 € 7,40 € s DPH 15,41 € 6,17 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 2/2020

V nasledujúcom vydaní Daňového špeciálu si podrobne rozoberieme tému odpisovanie elektromobilov.
Vedeli ste o novinke pre podnikateľov, kedy majú podnikatelia možnosť, z hľadiska dane z príjmu, využiť skrátené odpisovanie elektromobilov v novej odpisovej skupine 0? Zmenené pravidlá sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.
Snaha dostať správu majetku pod efektívnu kontrolu a sprehľadniť riadenie podniku často vyústi do zmien vo vlastníckych štruktúrach. Aj preto vás informujeme o zmenách v štruktúrach obchodných spoločností.
V publikácií nájdete viacero zaujímavých tém, ktoré si môžete prezrieť v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
32
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

17,12 € 7,40 € s DPH 14,27 € 6,17 € bez DPH

+ -

Daňový špeciál 4/2019

Letné vydanie Daňového špeciálu opäť prináša zaujímavé témy ako odpočítanie daňovej straty v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, kde rozoberieme známe prípady z praxe.

Zaujímavou témou je taktiež zmenárenská činnosť – nákup a predaj peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti, kde si predstavíme spôsoby oceňovania pri prevode cudzia mena/euro a ponúkame praktické ukážky účtovania zmenárne.

V ďalšom príspevku sa zameriavame na situácie súvisiace s uplatnením zníženej sadzby DPH, ktorá je v Slovenskej republike vo výške 10 % a týka sa len špecifických tovarov a služieb.

Rok vydania:
4/2019
Počet strán:
32
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,88 € 4,95 € s DPH 12,40 € 4,13 € bez DPH

+ -