• Úvod
  • >>
  • EPI judikatúra a monotematiky - Oblasť Správne právo

EPI judikatúra a monotematiky - Oblasť Správne právo

Jedna zo siedmich oblastí, v ktorých nájdete EPI judikatúry a monotematiky v online podobe. Produkt po zakúpení využívate na portáli EPI.sk. Odborná online knižnica ponúka fulltextové vyhľadávanie s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia a s možnosťou vygenerovať PDF. Zakúpiť si môžete celú EPI judikatúru alebo jednotlivé oblasti samostatne. Po zakúpení budete mať prístup k produktu celý rok. Oblasť Správne právo obsahuje viacero odborných publikácií, ktorých zoznam nájdete nižšie.

Cena s DPH
120,00 €
Cena bez DPH
100,00 €
Rok vydania
2021
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

EPI judikatúra a monotematiky - Oblasť Správne právo

Jedna zo siedmich oblastí, v ktorých nájdete EPI judikatúry a monotematiky v online podobe. Produkt po zakúpení využívate na portáli EPI.sk. Odborná online knižnica ponúka fulltextové vyhľadávanie s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia a s možnosťou vygenerovať PDF. Zakúpiť si môžete celú EPI judikatúru alebo jednotlivé oblasti samostatne. Po zakúpení budete mať prístup k produktu celý rok. Oblasť Správne právo obsahuje viacero odborných publikácií, ktorých zoznam nájdete nižšie.

Obsah produktu

Oblasť Správne právo

  • Čierna stavba - rieši danú problematiku ako z pohľadu stavebného práva, tak aj z pohľadu občianskeho práva, nakoľko jej súčasťou je aj otázka neoprávnenej stavby, teda stavby na cudzom pozemku.
  • Judikatúra k slobodnému prístupu k informáciám - výber obsahuje 63 rozhodnutí súdov, ktoré sa týkajú problematiky tzv. infozákona. Ide o zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zabezpečujúci právo verejnosti na informácie, ktoré majú k dispozícii štátne orgány, orgány územnej samosprávy ako i ďalšie subjekty.
  • Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel - Správny poriadok a Správny súdny poriadok - 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA. Judikatúru zostavil sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Jozef Milučký.
  • Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP - predstavuje výber viac ako 160 rozhodnutí v podobe prehľadu právnych viet jednotlivých rozhodnutí. Radenie podľa súvislosti s jednotlivými ustanoveniami z. č. 73/1998 Z. z.. Možnosť zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí.
  • Správny poriadok a správny súdny poriadok - obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre iné rozhodovacie procesy.
  • Všeobecné správne konanie - Teória a prax - obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú rozhodovaciu prax súdov, ale aj na minulé (relevantné) rozhodnutia, ktoré už môžu byť v určitých častiach prekonané, napriek tomu však vykazujú relevanciu, napr. v rámci aplikácie historického alebo doktrinálneho výkladu.
  • Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Publikácia obsahuje 86 veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.