GDPR v praxi

Online verzia

Modul obsahuje výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, interných firemných predpisov, príkladov z praxe a videoškolení k téme ochrany osobných údajov.


Od 25. mája 2018 sa uplatňuje Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a nový zákon o ochrane osobných údajov.

Cena s DPH
153,00 €
Cena bez DPH
127,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

GDPR v praxi

Modul obsahuje výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, interných firemných predpisov, príkladov z praxe a videoškolení k téme ochrany osobných údajov.


Od 25. mája 2018 sa uplatňuje Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a nový zákon o ochrane osobných údajov.
Pre zjednodušenie aplikácie nových pravidiel ochrany osobných údajov ponúkame základné vzorové dokumenty k problematike GDPR a množstvo súvisiacich informácií, ktoré sú užitočnou pomôckou pre správnu aplikáciu nových predpisov vo Vašej praxi.

Produkt obsahuje:


 • Odborné články
 • Vzory právnych podaní
 • Interné firemné predpisy
 • Príklady z praxe
 • Videoškolenia

 • Časový prístup

  Ročný online prístup do produktu GDPR v praxi získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.
  Produkt sa nachádza na stránke www.epi.sk v časti Moduly > GDPR

  Vstup do online produktu GDPR v praxi