Judikatúra k náhrade škody v občianskom práve – všeobecná časť (ONLINE verzia)

Online verzia

Výber obsahuje 163 rozhodnutí súdov k východiskám pre uplatňovanie nároku na náhradu škody. Zaradené sú rozhodnutia k príčinám vzniku škôd, k subjektu zodpovednému za škodu, a tiež k uplatňovaniu nároku na náhradu škody.

Cena s DPH
35,40 €
Cena bez DPH
29,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra k náhrade škody v občianskom práve – všeobecná časť (ONLINE verzia)

Výber obsahuje 163 rozhodnutí súdov k východiskám pre uplatňovanie nároku na náhradu škody. Zaradené sú rozhodnutia k príčinám vzniku škôd, k subjektu zodpovednému za škodu, a tiež k uplatňovaniu nároku na náhradu škody.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu