Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore (ONLINE verzia)

Online verzia

Publikácia obsahuje 86 veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva.

Cena s DPH
35,40 €
Cena bez DPH
29,50 €
Rok vydania
2021
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore (ONLINE verzia)

Publikácia obsahuje 86 veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva.
V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.