• Úvod
  • >>
  • Katastrálny zákon – Komentár

Katastrálny zákon – Komentár

Akcia -30% PDF verzia

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza  v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.


Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomerne rozsiahlych legislatívnych zmien. Dochádza k zmenám v zapisovaní stavieb, nových stavieb, k zmenám  v katastrálnom konaní. Podrobnejšie sa upravili elektronické podania, novinky sa nachádzajú aj v konaní o oprave ...

Ušetríte
30% = 7,14 €
Cena s DPH
23,76 € 16,62 €
Cena bez DPH
19,80 € 13,85 €
ISBN
978-80-8155-084-3
Rok vydania
2019
Počet strán
205
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
Jana Dráčová, Andrej Polák

Katastrálny zákon – Komentár

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza  v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.


Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomerne rozsiahlych legislatívnych zmien. Dochádza k zmenám v zapisovaní stavieb, nových stavieb, k zmenám  v katastrálnom konaní. Podrobnejšie sa upravili elektronické podania, novinky sa nachádzajú aj v konaní o oprave chyby v kontexte skúmania naliehavého právneho záujmu. Neustálym až ústavnoprávnym problémom je aj duplicita vlastníctva a možnosť riešenia duplicity vlastníctva opravou chyby. Zmeny nastávajú aj v evidencii cien nehnuteľností, v poskytovaní údajov z katastra.

Uvedené dielo prináša aj  praktické postrehy z bohatej praxe autorov, ale aj názory ÚGKK SR na vývoj rozhodovacej činnosti v zápisoch vecných práv a  najnovšiu judikatúru v tejto oblasti.

V rámci výkladov  poukazujú autori aj na množstvo súvisiacich právnych predpisov, čo je často zdrojom  cenných informácii a pomôckou pre štúdium problematiky. Vzhľadom na nové procesné predpisy, čitateľ ocení aj  prepojenie a súvislosti s týmito procesnými predpismi. Autori ponúkajú čitateľovi aj  príklady z praxe  kde je rozdielna rozhodovacia prax.

Autorkou komentára je JUDr. Jana Dráčová – advokátka, špecializujúca sa na pozemkové právo, ktorá ako  bývalá pracovníčka ÚGKK SR má bohaté teoretické ale i praktické skúsenosti s pozemkovým právom.   Spoluautorom je JUDr. Andrej Polák, ktorý sa počas svojej profesnej kariéry nepretržite venuje problematike pozemkového práva, má praktické skúsenosti na katastrálnom úrade, aj ako  vedúci právneho odboru.

Ukážka