Katastrálny zákon – Komentár

Novinka

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), ...

Cena s DPH
29,70 €
Cena bez DPH
27,00 €
ISBN
978-80-8155-084-3
Rok vydania
2019
Počet strán
205
Väzba
tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Jana Dráčová, Andrej Polák
+ -

Katastrálny zákon – Komentár

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza  v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.

Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomerne rozsiahlych legislatívnych zmien. Dochádza k zmenám v zapisovaní stavieb, nových stavieb, k zmenám  v katastrálnom konaní. Podrobnejšie sa upravili elektronické podania, novinky sa nachádzajú aj v konaní o oprave chyby v kontexte skúmania naliehavého právneho záujmu. Neustálym až ústavnoprávnym problémom je aj duplicita vlastníctva a možnosť riešenia duplicity vlastníctva opravou chyby. Zmeny nastávajú aj v evidencii cien nehnuteľností, v poskytovaní údajov z katastra.


Uvedené dielo prináša aj  praktické návody, zápis poznámok,  názory ÚGKK SR na aplikáciu novely a vývoj rozhodovacej činnosti v zápisoch vecných práv, najnovšia judikatúra v tejto oblasti.


Pre výklad a správnu aplikáciu jednotlivých ustanovení je dôležité to, že sú pri nich uvedené aj zásadné judikáty predovšetkým všeobecných súdov SR, ale aj Ústavného súdu SR, ako aj rozhodnutia súdov.


V rámci výkladov  poukazujú autori aj na množstvo súvisiacich právnych predpisov, čo je často zdrojom  cenných informácii a pomôckou pre štúdium problematiky. Vzhľadom na nové procesné predpisy, čitateľ ocení aj  prepojenie a súvislosti s týmito procesnými predpismi. Autori ponúkajú čitateľovi aj  príklady z praxe  kde je rozdielna rozhodovacia prax.


Autorkou komentára je JUDr. Jana Dráčová – advokátka, špecializujúca sa na pozemkové právo, ktorá ako  bývalá pracovníčka ÚGKK SR má bohaté teoretické ale i praktické skúsenosti s pozemkovým právom.   Spoluautorom je JUDr. Andrej Polák, ktorý sa počas svojej profesnej kariéry nepretržite venuje problematike pozemkového práva, má praktické skúsenosti na katastrálnom úrade, aj ako  vedúci právneho odboru.