Kniha jázd za rok 2017

Kniha jázd je spracovaná jednoducho, automaticky počíta spotrebu pohonných látok, konečný stav tachometra, konečný stav pohonných látok v nádrži, náklady na cestu a informatívnu nadspotrebu vyjadrenú ...

Cena s DPH
7,20 €
Cena bez DPH
6,00 €
Rok vydania
2017
Formát
MS Excel
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Kniha jázd za rok 2017

Kniha jázd je spracovaná jednoducho, automaticky počíta spotrebu pohonných látok, konečný stav tachometra, konečný stav pohonných látok v nádrži, náklady na cestu a informatívnu nadspotrebu vyjadrenú v litroch (l) a eurách (€).
Zmenou zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2015 sa zaviedla povinnosť preukazovať rozsah použitia majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby (napr. aj automobil), pričom daňovník má možnosť uplatniť si daňové výdavky (daňové odpisy a náklady súvisiace s prevádzkou automobilu) len v rozsahu, ktorý vie preukázať (napr. prostredníctvom knihy jázd) alebo vo výške paušálnych výdavkov 80 %.

Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2007 a vyššia.