Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť dane a účtovníctvo

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti daní a účtovníctva, ktorými vás prevedú uznávaní odborníci. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení a webinárov


 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023

Zažite aj vy daňovú jar s relaxom vo Vysokých Tatrách. V dňoch 29. – 31. 5. 2023 vás čakajú 3 dni v Grand hoteli Permon****, kde môžete načerpať energiu v najväčšom saunovom svete na Slovensku.

Obľúbenú PP konferenciu pre vás organizujeme už po 9-krát. Lektorom nie je nik iný ako naše zohrané lektorské duo Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý. Pomôžu vám nahliadnuť do zákutí DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva v roku 2023.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Podbanské, Grand hotel Permon****
Dátum konania:
29. – 31. 5. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy

396,00 € s DPH 330,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023

S účinnosťou od januára 2023 zaviedla novela zákona o dani z príjmov dôležité zmeny do oblasti transferového oceňovania. Podstatným spôsobom sa zmenili pravidlá oceňovania transakcií medzi závislými osobami. Do platnosti vstúpilo taktiež v poradí už šieste usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti k transferovému oceňovaniu. K povinnostiam závislých osôb navyše pribudla nová povinnosť pripraviť dokumentáciu k transakciám s inými závislými osobami.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Silvia Karelová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Cestovné náhrady v roku 2023


S ohľadom na posledné legislatívne novinky vám na tomto webinári Ing. Vladimír Ozimý objasní, ako z pohľadu daňovníka postupovať pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2023 a ich aplikácia do praxe

Marcový online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

INTRASTAT v roku 2023

Cieľom webinára je oboznámiť spravodajské jednotky a ich zástupcov o tom, čo je nové v štatistike INTRASTAT v roku 2023. Aký tovar zahrnúť do hlásení INTRASTAT, ako zahrnúť dobropisy a ťarchopisy do štatistických hlásení INTRASTAT, ako správne vyplniť jednotlivé odseky INTRASTAT a ako podať štatistické hlásenia, aby sa spravodajská povinnosť považovala za splnenú.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Dátum konania:
9.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 (praktický príklad na tlačive)

Praktický webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2022. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy, ako má daňovník pri prechode do nového účtovného roka postupovať pri: vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu a reklamných predmetoch, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, motorovom vozidle, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, asignačnej dani (pre neziskový sektor), likvidácii tovaru či škode, opravných položkách, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Prevod majetku z pohľadu DPH v roku 2023

Ako na predaj majetku z pohľadu DPH v roku 2023? Celý tento proces od základu dane cez ocenenie predaja majetku, odpočítanie DPH až po zmeny od 1. 1. 2023 a ďalšie dôležité kroky, vám priblíži daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sa počas 2 hodín oboznámite so záväzkami po splatnosti. Povieme si, kedy a ktorý záväzok dodaniť. Informácie získate takisto k záväzkom po splatnosti s dodatočnou povinnosťou vrátiť DPH. V oboch prípadoch si predstavíme daňové dopady u daňovníka. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 2023 zavádza novela zákona o DPH zmeny v práve na odpočítanie DPH, nebude chýbať ani návod, ako pri odpočítaní dane postupovať v novom roku.

Forma produktu:
Webinár
Miesto konania:
23.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Práva na odpočítanie dane a povinnosti vrátiť daň vo svetle novely DPH v roku 2023

Od 1. 1. 2023 zavádza novela zákona o DPH zmeny v práve na odpočítanie dane. Komu vzniká nárok na odpočítanie dane, aké sú podmienky vzniku práva na odpočítanie dane, kedy platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb a takisto, ako v novom roku uplatniť právo na odpočítanie dane či opraviť odpočítanú daň, vám priblíži na webinári daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
1.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňové školenie v Bešeňovej: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023

Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičné dvojdňové školenie s pobytovým zážitkom priamo v areály vodného parku Bešeňová. Výnimočné dvojdňové menu, plné overených optimalizačných trikov, vám naservíruje váš obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. V rámci prednášok prediskutujeme všetky nové legislatívne zmeny, ako aj najproblematickejšie oblasti v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Nezabúdame ani na vaše individuálne otázky či problémy. Príďte ich prediskutovať s lektorom naživo a vychutnajte si výnimočnú atmosféru, ktorú Bešeňová ponúka.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Bešeňová, Hotel Bešeňová****
Dátum konania:
13 - 14.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

288,00 € s DPH 240,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová kontrola podľa Daňového poriadku

Daňová kontrola predstavuje časovo a aj vecne veľmi náročný proces, ktorý môže vážnym spôsobom zasiahnuť do bežného fungovania firmy. Pre daňové subjekty je preto dôležité rozumieť požiadavkám správcu dane prichádzajúcim v priebehu daňovej kontroly a identifikovať moment, kedy správca dane prenáša dôkazné bremeno na daňový subjekt. Je dobré vedieť, čoho sa môžete domáhať a čo ste povinní strpieť počas daňovej kontroly. Inými slovami, na webinári sa dozviete, čo na vás čaká počas daňovej kontroly a na čo je potrebné myslieť pred jej samotným začatím, počas nej i po jej skončení.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 dochádza k sprísneniu povinnosti odberateľa vrátiť štátu odpočítanú daň, ak dodávateľovi neuhradil faktúru. Čo  sprísnenie podmienok z pohľadu odberateľa prináša? Sledujte 3-hodinový webinár s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Pripravil pre vás sériu príkladov z praxe, vďaka ktorým si zaručene osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti pre opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach po 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb cez e-shopy z pohľadu DPH (osobitné schémy One-stop-shop)

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ zaznamenali od 1. 7. 2021 zásadné zmeny. Aké? Boli zavedené osobitné schémy označované ako OSS (one-stop-shop). Práve im sa budeme venovať na tomto 4-hodinovom webinári. Ďalšie zmeny nás čakajú od 1.1.2024. Ako v súčasnosti funguje a ako naopak  bude fungovať zdaňovanie, kontrola predaja tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ, vám objasní JUDr. Ing. Peter Schmidt.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti daňovníka viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2021.

Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
188 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

36,00 € s DPH 30,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

V roku 2022 je potrebné použiť nové tlačivá pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021.

Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
94 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jana Repáčová

30,00 € s DPH 25,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v DPH od 1. 1. 2022

Videoškolenie s Ing. Vladimírom Ozimým vás prevedie najdôležitejšími zmenami v oblasti dane z pridanej hodnoty od 1. 1. 2022.

Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
94 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

30,00 € s DPH 25,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: