Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

Akcia -33% PDF verzia

Táto smernica ustanovuje povinnosti a vymedzuje zodpovednosť oprávnených zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vyhotovenie výročnej správy, účtovnej závierky a za jej zverejnenie.
Definuje vecnú a formálnu správnosť výročnej správy a účtovnej závierky vzhľadom na platnú a aktuálnu legislatívu. Upravuje rozsah údajov pri rozhodovaní o rozdelení zisku alebo straty. Stanovuje postup pre schvaľovanie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

Ušetríte
33% = 4,01 €
Cena s DPH
11,99 € 7,98 €
Cena bez DPH
9,99 € 6,65 €
Rok vydania
2020
Počet strán
53
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
+ -

Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

Táto smernica ustanovuje povinnosti a vymedzuje zodpovednosť oprávnených zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vyhotovenie výročnej správy, účtovnej závierky a za jej zverejnenie.
Definuje vecnú a formálnu správnosť výročnej správy a účtovnej závierky vzhľadom na platnú a aktuálnu legislatívu. Upravuje rozsah údajov pri rozhodovaní o rozdelení zisku alebo straty. Stanovuje postup pre schvaľovanie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.
Cieľom tejto smernice je ustanoviť postup všetkých úkonov potrebných pre vyhotovenie a zverejnenie výročnej správy a účtovnej závierky. Táto smernica podrobne vymedzuje obsah a formu výročnej správy, ktorú má účtovná jednotka povinnosť vypracovať. Účtovná jednotka je podľa § 8 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. povinná vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona, prípadne konsolidovanú výročnú správu a zverejniť údaje podľa § 23d ako aj uložiť dokumenty podľa § 23a.

Táto smernica účtovnú jednotku zaväzuje, že výročná správa spolu s účtovnou závierkou zostavenou v zmysle tejto smernice bude poskytovať verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom výročnej správy a účtovnej závierky.