GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023

Na VI. ročníku prestížnej EPI konferencie poskytne svoje cenné skúsenosti z praxe množstvo odborníkov. V rámci programu vystúpia zástupcovia Úradu na ochranu osobných údajov SR, Spolku pre ochranu osobných údajov, Únie podnikových právnikov, advokáti a ďalší odborníci. Jednou z nosných tém bude využitie osobných údajov a technológií sledovania v rámci online transakcií, digitálnych služieb a platforiem. Prítomní získajú odpovede na aktuálne otázky týkajúce sa regulácie osobných údajov a bezpečnosti.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Tatranská Lomnica, Grandhotel Praha****
Dátum konania
5. - 6. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Tatranská Lomnica, Grandhotel Praha**** 5. - 6. 6. 2023 290 € 348 €
Online prenos 5. - 6. 6. 2023 190 € 228 €

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023

Na VI. ročníku prestížnej EPI konferencie poskytne svoje cenné skúsenosti z praxe množstvo odborníkov. V rámci programu vystúpia zástupcovia Úradu na ochranu osobných údajov SR, Spolku pre ochranu osobných údajov, Únie podnikových právnikov, advokáti a ďalší odborníci. Jednou z nosných tém bude využitie osobných údajov a technológií sledovania v rámci online transakcií, digitálnych služieb a platforiem. Prítomní získajú odpovede na aktuálne otázky týkajúce sa regulácie osobných údajov a bezpečnosti.

Komu je konferencia určená?

Každému zamestnávateľovi a zamestnancovi, HR oddeleniam, právnikom, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, oddeleniam IT a marketingu, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Otvorenie konferencie

 • Tibor Čamaj, Úrad na ochranu osobných údajov SR | odbor kontroly | zástupca riaditeľa
 

Prednášajúci

 • Marcela Macová, Odborníčka na problematiku ochrany osobných údajov
 • Vladan Rámiš, Spolok pre ochranu osobných údajov ČR | predseda výboru | riaditeľ právneho úseku MAFRA
 • Lucia Semančínová, SEMANČÍN & PARTNERS AK | seniorná právna expertka | členka rady Spolku pre ochranu osobných údajov
 • Ondrej Zimen, Dagital Legal | partner 
 • Marek Frecer, PricewaterhouseCoopers Slovensko | oddelenie riadenia rizík | senior manager
 • Roman Václav, ISIT Slovakia s.r.o. ǀ ISIT SOFTWARE CZ s.r.o. ǀ audítor
 • Martin Cach, Spolok pre ochranu osobných údajov SR | člen predstavenstva / KMVS AK | právnik
 • Martin Oczvirk, Úrad na ochranu osobných údajov SR | odbor informačnej bezpečnosti a certifikácie | riaditeľ
 • Lucia Váryová, Únia podnikových právnikov SR | členka / Slovak Parcel Service s.r.o. | právnička | GDPR a AEO špecialistka
 • Jana Sisáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR | odbor právnych služieb
 • Ján Golais, Slovak Telekom, a.s.| poverená zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
 • Angela Sobolčiaková, Úrad na ochranu osobných údajov SR | odbor právnych služieb
 • Paula Babicová, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | data protection / compliance officer / risk manager | členka Spolku pre ochranu osobných údajov
 • Lucia Bezáková, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | poverená zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Program konferencie

1. deň konferencie - 5.6.2023

09:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 - 10:20 - Otvorenie konferencie (Michaela Pastorková)
10:00 - 10:20 - Úvodný príhovor (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)

1. blok - Využitie osobných údajov a technologií sledovania v rámci online transakcií, digitálnych služieb a platforiem

10:20 - 10:40 - Cookies z pohľadu regulátorov (Angela Sobolčiaková)
10:40 - 11:10 - Používanie vybraných firemných nástrojov a SaaS (Google Analytic, Facebook a i.)  z pohľadu GDPR a ePrivacy (Ondrej Zimen)
11:10 - 11:40 - Zákon o digitálnych službách (DSA) a zákon o digitálnom trhu (DMA) z hľadiska ochrany osobných údajov (Vladan Rámiš)
11:40 - 11:50 - Pár slov o EPI - Ekonomický právny systém www.epi.sk (Jiří Nosek)
11:50 - 13:00 - Obed

2. blok - Aktuálne otázky regulácie osobných údajov

13:00 - 13:30 - Europrivacy - certifikačná schéma podľa čl. 42 GDPR - ako získať certifikáciu a aké sú jej výhody? (Marek Frecer)
13:30 - 13:50 - Použiteľnosť kamerového záznamu ako dôkazu v trestnom konaní (Lucia Semančínová)
13:50 - 14:10 - Telemarketing alias callcentrum a získavanie nových zákazníkov (Lucia Váryová)
14:10 - 14:30 - Posúdenie vplyvu už pri tvorbe právneho predpisu. Ako by to pomohlo prevádzkovateľom? (Paula Babicová)
14:30 - 14:50 - Zaujímavosti zo Súdneho dvora EÚ (Jana Sisáková)
14:50 - 15:20 - Prestávka s občerstvením
15:20 - 17:00 - Panelová diskusia
17:00 - 17:30 - Odovzdávanie ceny Zodpovednej osoby roka 2022
19:30 - Večera

2. deň konferencie - 6.6.2023

3. blok - Bezpečnostné incidenty a bezpečnosť

09:00 - 09:10 - Otvorenie 2. dňa konferencie (Michaela Pastorková)
09:10 - 09:30 - Máš 72 hodín! (Martin Oczvirk)
09:30 - 09:50 - Kamery a bezpečnosť (najčastejšie porušenia) (Roman Václav)
09:50 - 10:10 - Analýza rizík a posúdenie vplyvu (Ján Golais)
10:10 - 10:30 - BYOD (bring your own device) vlastné zariadenie zamestnanca používané na prácu a bezpečnosť (Lucia Bezáková)
10:30 - 10:50 - Konflikt záujmov pri výkone povinností zodpovednej osoby (Martin Cach)
10:50 - 11:15 - Prestávka s občerstvením
11:15 - 12:30 - Panelová diskusia
12:30 - 12:40 - Záverečný príhovor a poďakovanie
12:40 - Obed

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre fyzických účastníkov:

 • Fyzickú účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Občerstvenie počas celej konferencie
 • Spoločnú večeru pre účastníkov
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk
 

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope zakon.sk
 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie so špeciálnou zľavou v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici do 19.5.2023.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba CLASSIC Izba MODERN Izba CLASSIC s výhľadom
1 osoba/noc 2 osoby/noc 1 osoba/noc 2 osoby/noc 1 osoba/noc 2 osoby/noc
105 € 115 € 105 € 115 € 125 € 135 €
 

Celková cena zahŕňa:

 • pobyt vrátane raňajok formou bufetu, Wifi pripojenie,  3-hodinový vstup do wellness a fitness centra, papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí a parkovanie.
 

Rezervácia ubytovania

Rezervácia ubytovania za špeciálnu cenu pre účastníkov konferencie v termíne 5 - 6. júna 2023 je možná online na web stránke hotela www.tmrhotels.com. V časti promocode zadajte GDPR23. Pri rezervácii ubytovania je potrebné požiadať o fakturáciu na firmu priamo online  - zadajte názov / IČO firmy a uhraďte pobyt firemnou kartou, alebo bankovým prevodom. V prípade záujmu o vystavenie zálohovej faktúry je potrebné túto požiadavku uviesť do poznámky.

 • Promokód GDPR23 je platný do 19.05.2023. Po tomto termíne bude rezervácia možná iba na základe dostupných kapacít a za pultové ceny.
 • Pre uplatnenie zľavy pre účastníkov konferencie sa registrujte s názvom promokódu GDPR23
 • V prípade potreby pošlite email na adresu: promocode@tmr.sk
 

Odborný garant a Čo váš čaká

Slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov a český Spolok pre ochranu osobných údajov už po piatykrát vyhlasuje súťaž o najlepšiu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov roka.Zodpovedná osoba roka 2022 bude slávnostne vyhlásená práve na našej EPI konferencii, a to 5. 6. 2023 o 17.00 hod. Zároveň ešte stále prebieha možnosť nominácie pre Slovensko.

Nominovaná môže byť každá osoba, ktorá v danom roku vykonáva alebo vykonávala funkciu zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov aspoň u jedného prevádzkovateľa či sprostredkovateľa na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky najmenej po dobu šiestich mesiacov. Nie je pritom rozhodujúce, či ide o zodpovednú osobu internú alebo externú alebo či pôsobí vo verejnej správe alebo súkromnom sektore.

 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Kontakt

Informácie o vstupenkách / on-line prenose:
Tel: +421 41 70 53 414+421 41 70 53 888
Email: sinska@pp.sksluzby@profivzdelavanie.sk

Informácie o konferencii:
Lívia Krištofová – event manažérka
Mobil.: +421 918 450 986
Tel.: +421 41 7053 269
Email: kristofova@pp.sk

Adresa organizátora:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie:
Grandhotel Praha****
Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.1698035 20.2779903