Konkurz a reštrukturalizácia 2021

Zľava

Už viac ako rok pociťujú podnikatelia a firmy tvrdý dosah vládnych opatrení prijatých v dôsledku pandémie COVID-19 na finančnú a ekonomickú oblasť svojho podnikania. Na konferencii sa budeme venovať aktuálnej aj pripravovanej legislatíve a na ekonomickú krízu vyvolanú koronavírusom sa pozrieme nielen z pohľadu legislatívy a práva, ale hlavne z pohľadu aplikačnej praxe.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Tatranská Lomnica, Grandhotel Praha****
Dátum konania
24. – 25. 5. 2021
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Martin Maliar, JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť 24. – 25. 5. 2021 240 € 192 € 288 € 230,40 €
Online stream 24. – 25. 5. 2021 150 € 75 € 180 € 90 €

Konkurz a reštrukturalizácia 2021

Už viac ako rok pociťujú podnikatelia a firmy tvrdý dosah vládnych opatrení prijatých v dôsledku pandémie COVID-19 na finančnú a ekonomickú oblasť svojho podnikania. Na konferencii sa budeme venovať aktuálnej aj pripravovanej legislatíve a na ekonomickú krízu vyvolanú koronavírusom sa pozrieme nielen z pohľadu legislatívy a práva, ale hlavne z pohľadu aplikačnej praxe.

V poradí už VI. ročník prestížnej EPI konferencie vám tentoraz prinesie konkrétne odpovede a inšpirácie:

 • Ako sa dá predísť úpadku spoločnosti (firmy)
 • Ako vytvoriť reštrukturalizačný plán a za akých podmienok má byť schválený
 • Ako diverzifikovať podnikateľské riziko ► ako sa legálne vyhnúť reštrukturalizácii
 • Ako riešiť praktické problémy vo firme aj z morálneho aspektu
 • Čo robiť, ak úpadok nastane alebo čo robiť, ak už je firma v úpadku
 • Ako novela v roku 2021 rieši preventívne a insolvenčné reštrukturalizácie
 • Ako na reštrukturalizačný život v podniku, aby nedošlo k zániku spoločnosti ► modelový posudok a modelový plán
 • Ako na test úpadku

Prínosom pre tých, ktorí sú poberateľmi dotácií, bude priestor na riešenie modelového prípadu (jeden posudok a jeden plán).

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Konferencia je určená pre majiteľov firiem a štatutárne orgány, ekonómov, firemných právnikov a právnikov venujúcich sa konkurzu a reštrukturalizácii, ako aj správcov konkurznej podstaty.

Kreditné body pre správcov konkurznej podstaty - 6 kreditných bodov.

KoronaSafe

Hygienické opatrenia

Podujatie bude prebiehať pri dodržaní všetkých platných hygienických opatrení pre dané obdobie (povinné rúška, meranie teploty pri vstupe do priestorov, priebeh registrácie a sedenie s náležitým odstupom, dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch).

Kapacita a možnosti fyzickej účasti

Aktuálna situácia umožňuje, aby sa v hotelovej sále zúčastnilo 18 osôb fyzicky. Tento počet sa môže meniť v závislosti od stanovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade záujmu, je tiež možné zúčastniť sa konferencie fyzicky v hoteli a sledovať priebeh podujatia z hotelových izieb. Títo účastníci budú mať v prípade potreby možnosť osobne sa stretnúť s lektormi a konzultovať problematiku vo vyhradenom čase.

Testovanie

Pri fyzickej účasti v konferenčnej miestnosti je nevyhnutné disponovať platným COVID testom, nie starším ako 12 hodín. Pokiaľ ste toto ochorenie prekonali, resp. ste zaočkovaný, ste povinný sa preukázať náležitým potvrdením. Ubytovaným hosťom, ktorí budú sledovať konferenciu z hotelových izieb, postačuje COVID test, nie starší ako 72 hodín.

Catering

Občerstvenie počas pobytu v hoteli bude prebiehať po dohode s účastníkmi, buď formou Room service alebo v priestoroch vonkajšej terasy.

Povedali o nás

„Rada by som Vám touto cestou chcela poďakovať za zrealizovanie konferencie formou živého prenosu. Konferencie sme sa zúčastnili aj v minulom roku a dovolím si napísať vyjadrenie, že tento ročník mal prednášajúcich aj prednášky na vysokej odbornej, ale aj zrozumiteľnej úrovni. Moderovaná diskusia bola prínosom určite pre všetkých zúčastnených. Sami sme si z nej odniesli zodpovedané otázky. Tešíme sa na ďalší ročník. Verím, že sa ho zúčastníme osobne.“

Miriam Surová, Obchodná riaditeľka, WEBY GROUP, s.r.o. (Účastníčka konferencie v roku 2020.)

Čo vás čaká?

 • Rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu
 • Aktuálne otázky konkurzného práva optikou judikatúry
 • Podrobné vysvetlenie legislatívnych pravidiel

Prednášajúci a moderátor

 • Michaela Pastorková, Moderátor konferencie,
 • JUDr. Martin Maliar, Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva,
 • JUDr. Danica Birošová, Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín,
 • Ing. Eva Barčíková, Daňový poradca, člen SKDP, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a člen legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty

Program konferencie

1. deň - 24. 5. 2021

09:30 - 10:30 - Registrácia účastníkov s občerstvením
10:30 - 10:35 - Otvorenie konferencie
10:35 - 12:00 - Zhodnotenie súčasného stavu reštrukturalizácií v SR a kľúčové systémové problémy ich efektívneho fungovania (JUDr. Martin Maliar)
12:00 - 12:10 - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém (www.epi.sk)
12:10 - 13:00 - Prestávka
13:00 - 14:45 - Sprievodca reštrukturalizáciou v praxi – ekonomický aspekt a právne problémy (1. časť prednášky) (JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková)
14:45 - 15:00 - Prestávka
15:00 - 16:00 - Sprievodca reštrukturalizáciou v praxi – ekonomický aspekt a právne problémy (2. časť prednášky) (JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková)
16:00 - 16:10 - Prestávka
16:10 - 17:10 - Panelová diskusia (JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková, JUDr. Martin Maliar)

2. deň -  25. 5. 2021

9:00 - 10:45 - Sprievodca reštrukturalizáciou v praxi – ekonomický aspekt a právne problémy (3. časť prednášky) (JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková)
10:45 - 11:00 - Prestávka
11:00 - 12:30 - Riešenia pre preventívne a insolvenčné reštrukturalizácie, ktoré prinesie nová právna úprava v roku 2021 (JUDr. Martin Maliar)
12:30 - 12:40 - Prestávka
12:40 - 13:30 - Panelová diskusia (JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková, JUDr. Martin Maliar)
13:30 - 14:30 - Ukončenie konferencie

Vstupenka pre fyzickú účasť zahŕňa:

 • Fyzická účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu bezpecnostvpraxi.sk

Vstupenka pre online účasť zahŕňa:

 • Konferenčný balíček pre príjemné sledovanie streamu, ktorý dostanete kuriérom
 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu bezpecnostvpraxi.sk

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20% zľavou v Grandhoteli Praha****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba MODERN /CLASSIC

Izba CLASSIC

1 osoba / noc

2 osoby / noc

1 osoba / noc

2 osoby / noc

85 €

95 €

85 €

95 €


Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 24. – 25. 5. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: KR021
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871, +421 911 119 501

Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Grandhotel Praha**** 
Tatranská Lomnica 8, 059 60
GPS: 49.169947, 20.280189