Konkurz a reštrukturalizácia 2021

Už niekoľko mesiacov pociťujú podnikatelia tvrdý dosah vládnych opatrení prijatých v dôsledku pandémie COVID-19. Nielen optikou judikatúry, ale najmä očami praxe vám preto prinášame pohľad na aktuálnu a pripravovanú legislatívu, súčasné problémy a taktiež ekonomickú a sociálnu krízu vyvolanú koronavírusom.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Tatranská Lomnica, Grandhotel Praha****
Dátum konania
24. – 25. 5. 2021
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť 24. – 25. 5. 2021 240,00 € 288,00 €
+ -
Online stream 24. – 25. 5. 2021 150,00 € 180,00 €
+ -

Konkurz a reštrukturalizácia 2021

Už niekoľko mesiacov pociťujú podnikatelia tvrdý dosah vládnych opatrení prijatých v dôsledku pandémie COVID-19. Nielen optikou judikatúry, ale najmä očami praxe vám preto prinášame pohľad na aktuálnu a pripravovanú legislatívu, súčasné problémy a taktiež ekonomickú a sociálnu krízu vyvolanú koronavírusom.

V poradí už VI. ročník prestížnej EPI konferencie vám tentoraz prinesie konkrétne odpovede a inšpirácie:

 • ako riešiť dosah pandémie na podnikateľa => reštrukturalizácia verzus COVID-19,
 • ako diverzifikovať podnikateľské riziko => ako sa vyhnúť reštrukturalizácii,
 • ako vytvoriť vnútornú reštrukturalizáciu firmy, aby nedošlo k zániku,
 • ako vytvoriť reštrukturalizačný plán,
 • ako sa bude uberať legislatíva.

Prínosom pre tých, ktorí sú poberateľmi dotácií, bude priestor na riešenie modelového prípadu (jeden posudok a jeden plán).

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Konferencia je určená pre majiteľov firiem a štatutárne orgány, ekonómov, firemných právnikov a právnikov venujúcich sa konkurzu a reštrukturalizácii, ako aj správcov konkurznej podstaty.

Kreditné body pre správcov konkurznej podstaty.

*Počet kreditných bodov oznámime čoskoro.


Povedali o nás

„Rada by som Vám touto cestou chcela poďakovať za zrealizovanie konferencie formou živého prenosu. Konferencie sme sa zúčastnili aj v minulom roku a dovolím si napísať vyjadrenie, že tento ročník mal prednášajúcich aj prednášky na vysokej odbornej, ale aj zrozumiteľnej úrovni. Moderovaná diskusia bola prínosom určite pre všetkých zúčastnených. Sami sme si z nej odniesli zodpovedané otázky. Tešíme sa na ďalší ročník. Verím, že sa ho zúčastníme osobne.“

Miriam Surová, Obchodná riaditeľka, WEBY GROUP, s.r.o. (Účastníčka konferencie v roku 2020.)


Čo vás čaká?

 • Rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu
 • Aktuálne otázky konkurzného práva optikou judikatúry
 • Podrobné vysvetlenie legislatívnych pravidiel

Prednášajúci

Tešiť sa môžete na lektorský tím zložený z tých najlepších odborníkov na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií na Slovensku. Mená odborníkov uverejníme už čoskoro.

Program konferencie

Na programe pracujeme. Doplníme ho už čoskoro.

Vstupenka pre fyzickú účasť zahŕňa:

 • Fyzická účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu bezpecnostvpraxi.sk

Vstupenka pre online účasť zahŕňa:

 • Konferenčný balíček pre príjemné sledovanie streamu, ktorý dostanete kuriérom
 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu bezpecnostvpraxi.sk

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20% zľavou v Grandhoteli Praha****.

*Cenník ubytovania a pokyny k rezervácii doplníme čoskoro.

KoronaSafe

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Grandhotel Praha**** 
Tatranská Lomnica 8, 059 60
GPS: 49.169947, 20.280189