Kybernetická bezpečnosť 2023

Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2023. V. ročník sa bude venovať širokému spektru tém – od bezpečnostných hrozieb, príležitostí umelej inteligencie, cez etické otázky vo vzťahu k auditu kyberbezpečnosti, ľudské zdroje a ochranu údajov až po odolnosť v kyberpriestore. Konferencia sa tradične bude konať vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania
2. - 3. 10. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Demänovská dolina, Hotel Grand Jasná**** 2. - 3. 10. 2023 290 € 348 €
+ -
Online prenos 2. - 3. 10. 2023 190 € 228 €
+ -

Kybernetická bezpečnosť 2023

Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2023. V. ročník sa bude venovať širokému spektru tém – od bezpečnostných hrozieb, príležitostí umelej inteligencie, cez etické otázky vo vzťahu k auditu kyberbezpečnosti, ľudské zdroje a ochranu údajov až po odolnosť v kyberpriestore. Konferencia sa tradične bude konať vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, môžete sledovať priamy prenos z konferencie aj online.

Prednášajúci

Doplníme už čoskoro.

Program konferencie

 • Bezpečnostné hrozby a príležitosti umelej inteligencie
 • Etické otázky vo vzťahu k ochrane informačných aktív
 • Štyri roky bilancie auditu kyberbezpečnosti
 • Odolnosť v kyberpriestore
 • Riadenie rizik založené na každodennej realite
 • Ľudské zdroje v kyberbezpečnosti a ochrane údajov
 • Náklady a obstarávanie služieb a výrobkov pre kyberetickú bezpečnosť
 • Bezpečnosť očami hekerov
 • Vzťah kyberbezpečnosti a ochrany duševného vlastníctva

 

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre fyzických účastníkov:

 • Fyzická účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Občerstvenie počas celej konferencie
 • Spoločná večera pre účastníkov
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Hotel Grand Jasná**** Bližšie informácie zverejníme už čoskoro.

 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Kontakt

Informácie o vstupenkách / on-line prenose:
Tel: +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
Email: sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

Informácie o konferencii:
Lívia Krištofová – event manažérka
Mobil.: +421 918 450 986
Tel.: +421 41 7053 269
Email: kristofova@pp.sk

Adresa organizátora:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie:
Hotel Grand Jasná****
Demänovská Dolina 71, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
GPS súradnice: 48.970477,19.580814