Odpadové hospodárstvo 2024

Odpadová revolúcia je stále horúcou témou. Od roku 2024 vstupujú do platnosti viaceré legislatívne zmeny. Venovať sa im budeme aj na X. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2024. Nenechajte si ujsť tohtoročné exkluzívne témy, ktoré odprednášajú hostia z radov zástupcov obcí, tvorcov zákona či mnohí zaujímaví odborníci z praxe.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Hotel Patria****, Štrbské Pleso
Dátum konania
18. - 19. 03. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť - Hotel Patria****, Štrbské Pleso 18. - 19. 03. 2024 350 € 420 €
Online prenos 18. - 19. 03. 2024 230 € 276 €

Odpadové hospodárstvo 2024

Odpadová revolúcia je stále horúcou témou. Od roku 2024 vstupujú do platnosti viaceré legislatívne zmeny. Venovať sa im budeme aj na X. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2024. Nenechajte si ujsť tohtoročné exkluzívne témy, ktoré odprednášajú hostia z radov zástupcov obcí, tvorcov zákona či mnohí zaujímaví odborníci z praxe.

Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, môžete sledovať priamy prenos z konferencie aj online.

Otvorenie konferencie

 • Marek Chovan, Ministerstvo životného prostredia SR ǀ generálny tajomník služobného úradu
 • Branislav Tréger, Združenie miest a obcí Slovenska ǀ podpredseda / primátor mesta Liptovský Hrádok
 

Prednášajúci

 • Eleonóra Šuplatová, Ministerstvo životného prostredia SR | sekcia obehového hospodárstva | poverená riadením sekcie obehového hospodárstva
 • Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s. | riaditeľ
 • Hana Nováková, ENVI - PAK, a.s. ǀ generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva
 • Ján Chovanec, Zväzu odpadového priemyslu | generálny riaditeľ
 • Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o. | riaditeľ
 • Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. ǀ partnerka / advokátka
 • Petr Bielan, OZO Ostrava s.r.o. ǀ technický námestník
 • Jana Guštafiková, Mestský úrad Pezinok ǀ referent životného prostredia
 • Rajmund Prusiewicz, AK NOVA, Ltd. Poľsko ǀ riaditeľ a obchodný zástupca
 • Erwin Binner, BOKU-Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied Viedeň ǀ Ústav odpadového hospodárstva a cirkulácie ǀ vedúci pracovnej skupiny biologickej úpravy
 • Branislav Tréger, Združenie miest a obcí Slovenska ǀ podpredseda / primátor mesta Liptovský Hrádok
 • Peter Pajerchin, CEBZ, s.r.o. (spoločný podnik Brantner + SPP) ǀ konateľ spoločnosti / obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Brantner Slovensko
 • Tibor Švec, Zväz miest a obcí ČR ǀ podpredseda / starosta obce Vestec pri Prahe

Program konferencie

1. deň - 18.03.2024

09:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 - 10:10 - Otvorenie konferencie (Michaela Pastorková)

10:10 - 10:20 - Úvodný príhovor (Marek Chovan, Branislav Tréger)

1. blok - Reforma rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky

10:20 - 11:00 - Očakávané zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva zameranej na obaly a neobalové výrobky a nakladanie s odpadmi z týchto výrobkov (Eleonora Šuplatová) ABSTRAKT

11:00 - 11:15 - Rozšírená zodpovednosť výrobcov pre obaly a neobalové výrobky v obciach a mestách (Branislav Tréger)

11:15 - 11:30 - Rozšírená zodpovednosť výrobcov pre obaly a neobalové výrobky v obciach a mestách ČR (Tibor Švec)

11:30 - 11:45 - Úspechy a problémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky (Michal Sebíň) ABSTRAKT

11:45 - 11:50 - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém – www.epi.sk

11:50 - 13:00 - Obed

13:00 - 14:15 - Panelová diskusia (Eleonora Šuplatová, Michal Sebíň, Hana Nováková, Tibor Švec, Tomáš Schabjuk, Branislav Tréger)

14:15 - 14:45 - Prestávka s občerstvením

2. blok - Aplikačné problémy pri výkone agendy obalov a neobalových výrobkov

14:45 - 15:05 - Rozšírená zodpovednosť a nakladanie s odpadmi z obalov z priemyslu (Annamária Tóthová) ABSTRAKT

15:05 - 15:25 - Praktické dôsledky definície komunálnych odpadov z iných zdrojov na (NE)fungovaní firiem (Tomáš Schabjuk) ABSTRAKT

15:25 - 15:45 - Problémy pri uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov v meste Pezinok (Jana Guštafiková) ABSTRAKT

15:45 - 17:00 - Panelová diskusia (Ľubomír Ďuračka, Michal Sebíň, Annamária Tóthová, Tomáš Schabjuk, Jana Guštafiková)

19:00 - Večera

2. deň - 19.03.2024

09:00 - 09:10 - Otvorenie 2. dňa konferencie (Michaela Pastorková)

3. blok - Praktické skúsenosti iných krajín s úpravou odpadov

09:10 - 09:50 - Rakúske skúsenosti s mechanicko-biologickou úpravou odpadov (Erwin Binner) ABSTRAKT

09:50 - 10:10 - Hospodárenie s komunálnymi odpadmi mesta v súvislostiach od zvozu po využitie (Petr Bielan) ABSTRAKT

10:10 - 10:50 - Poľské skúsenosti s mechanicko-biologickou úpravou odpadov (Rajmund Prusiewicz) ABSTRAKT

10:50 - 11:10 - Prestávka s občerstvením

4. blok - Mali by výrobcovia obalov a neobalov spolufinancovať aj mechanicko-biologickú úpravu odpadov? 

11:10 - 11:30 - Doterajšia prax s mechanicko-biologickou úpravou odpadov (Ján Chovanec) ABSTRAKT

11:30 - 11:50 - Pozícia a úloha mechanicko-biologickej úpravy odpadov v recyklačnom reťazci (Peter Pajerchin) ABSTRAKT

11:50 - 13:00 - Panelová diskusia (Eleonora Šuplatová, Ján Chovanec, Hana Nováková, Tomáš Schabjuk, Peter Pajerchin)

13:00 - 13:10 - Záverečný príhovor a poďakovanie

13:10 - Obed

 

Účastnícky poplatok zahŕňa

Pre fyzických účastníkov:

 • Fyzickú účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obedy, večera a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 

Pre online účastníkov:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Patria****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

izba štandard

izba lux

1 osoba/noc   

2 osoby/noc   

1 osoba/noc   

2 osoby/noc   

85,00 €

102,00 €

104,00 €

130,00 €

 

V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetu, DPH, vstup do plaveckého bazéna, vstup do wellness centra, papuče a župan na izbách, fitnes, stolný tenis, internet a parkovanie zdarma.

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 18. – 19. 03. 2024 je možné rezervovať e-mailom na adresu: recepcia@hotelpatria.sk
 • Pre uplatnenie zľavy pre účastníkov konferencie sa registrujte s názvom promokódu OH24
 • Celý hotel je rezervovaný do 18. 2. 2024. Po tomto dátume bude rezervácia možná iba na základe dostupných kapacít
 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Kontakt

Informácie o vstupenkách / on-line prenose:
Tel: +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
Email: sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

Informácie o konferencii:
Lívia Krištofová – event manažérka
Mobil.: +421 918 450 986
Tel.: +421 41 7053 269
Email: kristofova@pp.sk

Adresa organizátora:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie:
Hotel Patria****
Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 059 85
GPS súradnice: 49.1244726,20.0567271