Pracovné právo 2020/2021

Rok 2020, ako aj 2021, prináša do pracovnoprávnej oblasti množstvo noviniek a tiež povinností. Okrem toho v uplynulých mesiacoch výrazne ovplyvňuje veľkú časť slovenských zamestnávateľov aj pandémia nového koronavírusu.
II. ročník EPI konferencie má preto za cieľ poskytnúť vám príležitosť vypočuť si priamo z úst zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného inšpektorátu práce, Úradu verejného zdravotníctva a ďalších odborníkov, ako sa popasovať s pracovnoprávnymi novinkami a problémami v praxi.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Tatranská Lomnica, Grandhotel Praha****
Dátum konania
8. – 9 . 2. 2021
Autor
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Jana Žuľová, PhD., Ing. Nora Lauková, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., JUDr. Lucia Sabová Danková, JUDr. Roman Soska
Bez DPH S DPH
Online stream (8. – 9 . 2. 2021) 8. – 9 . 2. 2021 150,00 € 180,00 €
+ -

Pracovné právo 2020/2021

Rok 2020, ako aj 2021, prináša do pracovnoprávnej oblasti množstvo noviniek a tiež povinností. Okrem toho v uplynulých mesiacoch výrazne ovplyvňuje veľkú časť slovenských zamestnávateľov aj pandémia nového koronavírusu.
II. ročník EPI konferencie má preto za cieľ poskytnúť vám príležitosť vypočuť si priamo z úst zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného inšpektorátu práce, Úradu verejného zdravotníctva a ďalších odborníkov, ako sa popasovať s pracovnoprávnymi novinkami a problémami v praxi.

Nosnými témami tohto ročníka sú zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021, vznik a skončenie pracovného pomeru, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch, COVID-19 v pracovnom práve a vybrané problémy pracovného práva. Pozornosť, okrem už spomínaného, zameriame aj na stabilnú a aktuálnu rozhodovaciu činnosť, pôsobenie odborov, očakávanú prax z pohľadu inšpekcie práce či novinky týkajúce sa domácej práce, telepráce a stravovania na pracovisku.

Na základe hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva platných v pôvodnom termíne konferencie, sme sa rozhodli presunúť podujatie na február 2021. Konferenciu budeme vysielať naživo vo forme online prenosu, pričom počas celého podujatia sa môžete interaktívne zapájať do podujatia prostredníctvom aplikácie www.sli.do . V prípade uvoľnenia opatrení bude konferencia prebiehať tiež tradičnou formou fyzickej účasti v hoteli.

Konferenciu organizujeme pod záštitou:

 • Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prednášajúci

 • JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov 
 • JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce
 • JUDr. Roman Soska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva
 • doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.,Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • JUDr. Jana Žuľová, PhD., Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeni
 • Ing. Nora Lauková, Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.

Program

Pondelok - 8. 2. 2021

9:30 – 10:30 hod. - Registrácia účastníkov

10:30 – 10:35 hod. - Otvorenie konferencie

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (JUDr. Marcel Dolobáč PhD.)

1. blok prednášok: Pripravované zmeny Zakonníka práce

10:35 – 11:15 hod. - Zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021 – aktuálne informácie o pripravovanej novele Zakonníka práce v oblasti stravovania, domáckej práce a telepráce, pôsobenie odborov a ďalšie oblasti (JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.) 

11:15 – 12:00 hod. - Aktuálne otázky a očakávaná prax z pohľadu inšpekcie práce (JUDr. Lucia Sabová Danková)

12:00 – 12:10 hod. - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém (www.epi.sk - Ing. Jiří Nosek)

12:10 – 13:00 hod. - Obednajšia prestávka

2. blok prednášok: (S)právny výber, ukončenie pracovného pomeru so zamestancom

13:00 – 13:45 hod. - Vznik a skončenie pracovného pomeru - stabilná a aktuálna rozhodovacia činnosť (doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.)

13:45 – 14:30 hod. - Pracovnoprávne vzťahy v čase pandémie – modelové situácie a ich riešenia (JUDr. Jana Žuľová, PhD.)

14:30 – 15:15 hod. - Aktuálne protipandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa COVID-19 (JUDr. Roman Soska)

15:15 – 15:45 hod. - Ako a podľa čoho vybrať správneho zamestnanca /spolupracovníka online? (Ing. Nora Lauková)

15:45 – 16:00 hod. - Prestávka

16:00 – 17:00 hod. - Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi z 1. dňa

Utorok 9. 2. 2021

9:00 – 9:05 hod. - Otvorenie 2. dňa konferencie

3. blok prednášok: Vybrané problémy pracovného práva v kontexte aktuálnej situácie na Slovensku

9:05 – 9:50 hod.  - Tému prednášky doplníme čoskoro (Zástupcovia zamestnávateľov)

9:50 – 10:35 hod. - Tému prednášky doplníme čoskoro (Zástupcovia zamestnávateľov)

10:35 – 11:15 hod. - Téma prednášky doplníme čoskoro (Firma – pohľad firmy na aktuálnu situáciu)

11:15 – 11:30 hod. - Prestávka

11:30 – 12:30 hod. - Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi

*Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní,
 • online účasť na odbornom programe,
 • online pracovné materiály,
 • videozáznam z konferencie,
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk,
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk,
 • voucher s 10% zľavou na ročný prístup na portál www.bezpecnostvpraxi.sk.

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Grandhotel Praha**** 
059 60, Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.169877, 20.280169