Pracovné právo 2020/2021

Rok 2020, ako aj 2021, prináša do pracovnoprávnej oblasti množstvo noviniek a tiež povinností. Okrem toho v uplynulých mesiacoch výrazne ovplyvňuje veľkú časť slovenských zamestnávateľov aj pandémia nového koronavírusu.
II. ročník EPI konferencie má preto za cieľ poskytnúť vám príležitosť vypočuť si priamo z úst zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného inšpektorátu práce, Úradu verejného zdravotníctva a ďalších odborníkov, ako sa popasovať s pracovnoprávnymi novinkami a problémami v praxi.

Forma produktu
Konferencia
Dátum konania
8. – 9 . 2. 2021
Autor
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Jana Žuľová, PhD., Ing. Nora Lauková, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., JUDr. Lucia Sabová Danková, JUDr. Roman Soska, Ing. Karol Zimmer, JUDr. Vladimír Grác, JUDr. Martin Vavro, Ing. Štefan Ďurajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Online stream (8. – 9 . 2. 2021) 8. – 9 . 2. 2021 150 € 180 €

Pracovné právo 2020/2021

Rok 2020, ako aj 2021, prináša do pracovnoprávnej oblasti množstvo noviniek a tiež povinností. Okrem toho v uplynulých mesiacoch výrazne ovplyvňuje veľkú časť slovenských zamestnávateľov aj pandémia nového koronavírusu.
II. ročník EPI konferencie má preto za cieľ poskytnúť vám príležitosť vypočuť si priamo z úst zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného inšpektorátu práce, Úradu verejného zdravotníctva a ďalších odborníkov, ako sa popasovať s pracovnoprávnymi novinkami a problémami v praxi.

Nosnými témami tohto ročníka sú zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021, vznik a skončenie pracovného pomeru, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch, COVID-19 v pracovnom práve a vybrané problémy pracovného práva. Pozornosť, okrem už spomínaného, zameriame aj na stabilnú a aktuálnu rozhodovaciu činnosť, pôsobenie odborov, očakávanú prax z pohľadu inšpekcie práce či novinky týkajúce sa domácej práce, telepráce a stravovania na pracovisku.

Na základe hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva platných v pôvodnom termíne konferencie, sme sa rozhodli presunúť podujatie na február 2021. Konferenciu budeme vysielať naživo vo forme online prenosu, pričom počas celého podujatia sa môžete interaktívne zapájať do podujatia prostredníctvom aplikácie www.sli.do.

Konferenciu organizujeme pod záštitou:

 • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej rodiny
 • Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prednášajúci a moderátor

 • Mgr. Michaela Pastorková Závodná, Moderátorka konferencie
 • JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov 
 • Ing. Štefan Ďurajka, PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor politiky trhu práce
 • JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce
 • JUDr. Roman Soska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva
 • doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.,Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • JUDr. Jana Žuľová, PhD., Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeni
 • Ing. Nora Lauková, Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.
 • Ing. Karol Zimmer, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálny tajomník služobného úradu
 • JUDr. Vladimír Grác, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • JUDr. Martin Vavro, Odborový zväz KOVO

Program konferencie

Pondelok - 8. 2. 2021

10:30 – 10:35 hod. - Otvorenie konferencie

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálny tajomník služobného úradu (Ing. Karol Zimmer)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (JUDr. Marcel Dolobáč PhD.)

1. blok prednášok: Zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021

10:35 – 11:15 hod. - Aktuálne informácie o pripravovanej novele Zakonníka práce v oblasti stravovania, domáckej práce a telepráce, pôsobenie odborov a ďalšie oblasti (JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.) 

11:15 – 12:00 hod. - Aktuálne otázky a očakávaná prax z pohľadu inšpekcie práce (JUDr. Lucia Sabová Danková)

12:00 – 12:10 hod. - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém (www.epi.sk - Ing. Jiří Nosek)

12:10 – 13:00 hod. - Obednajšia prestávka

2. blok prednášok: (S)právny výber, ukončenie pracovného pomeru so zamestancom

13:00 – 13:45 hod. - Vznik a skončenie pracovného pomeru – stabilná a aktuálna rozhodovacia činnosť (doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.)

13:45 – 14:30 hod. - Pracovnoprávne vzťahy v čase pandémie – modelové situácie a ich riešenia (JUDr. Jana Žuľová, PhD.)

14:30 – 15:15 hod. - Aktuálne protipandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa COVID-19 (JUDr. Roman Soska)

15:15 – 15:45 hod. - Ako a podľa čoho vybrať správneho zamestnanca /spolupracovníka online? (Ing. Nora Lauková)

15:45 – 16:00 hod. - Prestávka

16:00 – 17:00 hod. - Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi z prvého dňa

Utorok 9. 2. 2021

9:00 – 9:05 hod. - Otvorenie 2. dňa konferencie

3. blok prednášok: Vybrané problémy pracovného práva v kontexte aktuálnej situácie na Slovensku

9:05 – 9:50 hod.   

 • Doručovania zo strany zamestnávateľa (v pracovnom práve a na základe žiadosti súdov, exekútorov a iných orgánov)
 • Povinnosť súčinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k súdom a exekútorom
 • Domácka práca, práca z domu a telepráca z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (JUDr. Vladimír Grác)

9:50 – 10:35 hod.

 • Najčastejšie problémy (otázky) v súvislosti s pandémiou COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Kolektívne vyjednávanie (JUDr. Martin Vavro)

10:35 – 11:15 hod. - Pomoc zamestnávateľom počas pandémie (Prvá pomoc +, Prvá pomoc ++) (Ing. Štefan Ďurajka, PhD.)

11:15 – 11:30 hod. - Prestávka

11:30 – 12:30 hod. - Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi druhého dňa

*Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní,
 • online účasť na odbornom programe,
 • online pracovné materiály,
 • videozáznam z konferencie,
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk,
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk,
 • voucher s 10% zľavou na ročný prístup na portál www.bezpecnostvpraxi.sk.

Adresa organizátora

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina